Skip to content

Sykepleier, fast 100 % stilling ved hjemmetjenesten sør – Aure kommune

 • by
Kort oppsummering

100% fast stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten sør. Stillingen består av todel turnus med dag og kveldsarbeid, samt arbeidshelg hver tredje/fjerde helg. Turnusen går over 12 uker, med mulighet for langvakter hver fjerde helg.

Stillingen er ledig for tiltredelse 01.06.24.

Søknadsfrist 10.05.24

Ved ledige hjemler som følge av ansettelse, kan øvrige søkere få tilbud.

Beskrivelse av arbeidsplassen

Hjemmetjenesten i Aure kommune er en avdeling med to baser, en på Gullstein (sør) og en i Aure sentrum (nord). Avdelingen ligger under enhet Omsorg. Avdelingen har ca. 50 årsverk og yter helsehjelp i hjemmet. I tillegg utfører hjemmetjenesten oppgaver som praktisk bistand, matombringing, støttekontakter, fritidsassistent for voksne, trygghetsalarmer, samt formidling av hjelpemidler. Vi betjener boliger med heldøgnsbemanning på Gullstein og ved Tustna helse- og omsorgssenter. Hjemmetjenesten har nært samarbeid med leger, ergo – og fysioterapitjenesten i kommunen, og har egen hjelpemiddelteknolog, kreftsykepleier og fagutviklingssykepleiere. Vi har to avdelingssykepleiere fordelt på to soner, samt merkantilt personale.

Beskrivelse av stillingen

Stillingen har arbeidssted på Gullstein med arbeidsområde både i uteseksjon ved hjemmetjenesten sør og ved Tustna helse- og omsorgssenter hvor vi betjener boliger med heldøgnsbemanning.

Stillingen består i dag av todelt turnus med arbeid hver 3./4. helg. Turnusen går over 12 uker. Det vil bli mulighet til å påvirke egen turnus da vi i løpet av året skal inn en omstilling. Aure kommune har gjennomført tørn-prosjekter i enkelte avdelinger og har som mål å gjennomføre prosjektet for alle avdelinger i enhet omsorg. TØRN-prosjektet jobber mot en ny og mer bærekraftig arbeidstidsordning og oppgavedeling.

Som sykepleier i hjemmetjenesten vil du få varierte arbeidsdager med både frihet og ansvar for å planlegge og prioritere oppgavene du skal gjennomføre.

Stillingenes innhold:

 • Sikre faglig forsvarlige tjenester og god oppfølging av våre brukere
 • Ha ansvarsvakt (prioritere, fordele og koordinere arbeidsoppgaver) og bidra med sykepleierfaglig kompetanse
 • Samarbeide med andre helseinstanser
 • Bidra i fagutvikling og kompetanseheving
Hvem søker vi etter

Vi søker etter en sykepleier som:

 • Er offentlig godkjent
 • Har førerkort klasse B
 • Har god teknologisk forståelse og datakunnskap
 • Har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Dersom det trekkes tvil om søkere har nødvendige norskkunnskaper stilles krav om bestått språkprøve nivå B1 eller tilsvarende før ansettelse
 • Er kvalitetsbevisst og som setter pasienten i fokus.

Ønskede personlige egenskaper:

 • Du må være systematisk og ha god struktur i arbeidshverdagen din
 • Faglig dyktig, selvstendig og løsningsorientert
 • Skaper gode relasjoner med brukere, pårørende og kolleger gjennom engasjement, godt humør og gode verdier og holdninger.
 • Engasjert og en pådriver for fag- og tjenesteutvikling
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt
 • 50 000,- over grunnlønn. Alle sykepleiere og vernepleiere i kommunen får et «rekruttere– og beholdetillegg» på 50.000,- årlig utover garantilønn
 • Godtgjøring ved ekstra arbeidshelg i forbindelse med hovedferien (5000kr pr. helg)
 • Veiledningsuker for nyutdannede sykepleiere
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet til finansiering av videreutdanning igjennom Aure kommunes kompetansefond
 • Enhet i omstilling som gir mange muligheter til å påvirke turnus og andre forhold.
 • Lønn etter avtale
Hva kan vi tilby
 • 50 000,- over grunnlønn. Alle sykepleiere og vernepleiere i kommunen får et «rekruttere– og beholdetillegg» på 50.000,- årlig utover garantilønn
 • Godtgjøring ved ekstra arbeidshelg i forbindelse med hovedferien (5000kr pr. helg)
 • Veiledningsuker for nyutdannede sykepleiere
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet til finansiering av videreutdanning igjennom Aure kommunes kompetansefond
 • Enhet i omstilling som gir mange muligheter til å påvirke turnus og andre forhold.
 • Lønn etter avtale

Ansettelse skjer i tråd med gjeldende lover, avtaler og regelverk.

Hvordan søker du på stillingen
 • Du søker digitalt via vårt rekrutteringssystem ved å følge lenken i annonsen.
 • Det er ønskelig at det oppgis 2 referanser.
 • Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju.
 • Søknadsfrist 10.05.24?
Personvern og offentlighet

Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven.

Navn på søkere kan bli offentliggjort. Se offentlighetsloven § 25.

Kontaktperson

Martine Sletta Aastrøm – Leder hjemmetjenesten
Mobil:: 41106214
E-post: martine.sletta.aastrom@aure.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 10.05.2024

Aure kommune har ca. 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca. 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv innen primær-, marin-, maritim-, olje/gass-, reiseliv- og handel/servicenæringen, et aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning. For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 6 linjeledere. Kommunen har utstrakt interkommunalt samarbeid på en rekke fagområder