Skip to content

Avansert klinisk allmennsykepleier- Helsefremmende team Gjerstad og Østre Agder

 • by

Har du lyst til å være med å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten ved å bidra til utvikling av bærekraftige og fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester i Østre Agder med økt fokus på forebygging, helsefremming og tidlig innsats? Gjerstad kommune og Østre Agder-samarbeidet ønsker å ansette en engasjert og utviklingsorientert avansert klinisk allmennsykepleier (AKS) i en spennende prosjektstilling i 50 % stilling frem til sommeren 2026. Den som ansettes vil ansettes i Gjerstad kommune i avdeling for Forebygging og utvikling.

Som ansatt vil du få en allsidig, utfordrende og spennende arbeidshverdag med mange ulike arbeidsoppgaver, der du både jobber selvstendig, tverrfaglig og i team. Du må være opptatt av å skape helhetlige og koordinerte forløp, bidra til økt selvstendighet og helsekompetanse i møte med innbyggere.

Målet med prosjektet er å utvikle- og prøve ut en ny metode for systematiske hjemmebesøk ved å kartlegge innbyggere som søker om kommunale tjenester for første gang eller med helseutfordringer som krever flere/økte tjenester. Ved bruk av kartleggingsverktøyet ICOPE (Integrated Care for Older People) skal faktorer forbundet med skrøpelighet kartlegges, og målrettede, kunnskapsbaserte tiltak igangsettes i tråd med prinsippene for innsatstrappa i Østre Agder.

Fra 19.august 2024 og tom. juni 2026 vil stillingene være knyttet opp mot hovedprosjektet Bærekraftige oppvekst,-helse,- og omsorgstjenester i Østre Agder (BOHO). Den som ansettes vil få en viktig rolle i dette omstillings- og prosessarbeidet, med etablering og utøvelse av systematiske, helsefremmende hjemmebesøk og  innbyggerinvolvering, i tråd med prinsippene for innsatstrappa. Målet er å identifisere innbyggere i ulike faser i livet som står i fare for å ha behov for helse- og omsorgstjenester på kort eller lang sikt. Målet er også å utvikle nye kunnskapsbaserte arbeidsmetoder som gir støtte til brukerens muligheter for å utvikle selvhjulpenhet og økt mestring i hverdagen. Universitetet i Agder (UiA) vil bidra med følgeforskning for å videreutvikle kommunenes kunnskapsgrunnlag i forhold til bærekraftige helsetjenester. 

Nedslagsfeltet i prosjektet vil være Østre Agder, hvor Gjerstad og Arendal kommune er vertskommuner for hvert sitt team. Underveis i prosjektet vil nedslagsfeltet og oppgavene kunne utvides til andre kommuner i samarbeidet. Teamene vil samlet sett bestå av to spesialister i klinisk allmennsykepleie i henholdsvis to 50 % stillinger, som vil inngå i prosjektet interkommunale Helsefremmende team, sammen med fysioterapeuter i to 50% stillinger og en lege i 30% stilling som medisinskfaglig rådgiver. 

Stillingen kan kombineres med 50 % fast stilling i Enhet for helse og omsorg i Gjerstad kommune, for tiden på Gjerstad legekontor. Spesifiser dette i søknaden dersom det er ønskelig

Arbeidsoppgaver
 • Utvikle og utprøve ny metode for systematiske hjemmebesøk med utgangspunkt i kartleggingsverktøyet ICOPE (Integrated Care for Older PEeople) og omfattende geriatrisk kartlegging
 • Utføre, følge opp og dokumentere systematisk kartlegging og vurdering hos innbyggere som søker kommunale helse- og omsorgstjenester for første gang eller med helseutfordringer som krever økte tjenester
 • Bidra til at innbyggere videreutvikler egen helsekompetanse, mestrer egen situasjon og mottar rett tjeneste til rett tid på lavest mulig trinn i innsatstrappen
 • Samarbeide med tjenestekontoret og sentrale tjenester i kommunale helse- og omsorgstjenester
Kvalifikasjoner
 • Fullført mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie som kvalifiserer til spesialistgodkjenning. Søkere som fullfører masteren i juni 2024 kan også søke
 • Kompetanse- og erfaring med helsefremmende og forebyggende arbeid vektlegges
 • Kompetanse og og erfaring med forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid er en fordel
 • Gode evner til tverrfaglig samarbeid er en forutsetning
 • Kommuniserer tydelig på norsk, deltar i samtale med pasienter med pasienter og pårørende, og oppfatter nødvendig informasjon som må følges opp/eller formidles videre både skriftlig og muntlig
 • Ressurs- og mestringsfokus er en forutsetning
 • Gode ferdigheter i bruk av IKT-verktøy
 • Førerkort klasse B og disponere egen bil
Personlige egenskaper
 • Har evne til å arbeide systematisk og ta faglig lederskap selvstendig og i team
 • Har god evne til å løse og sluttføre oppgaver selvstendig og i team
 • Er fleksibel, løsningsorientert og engasjert
 • En god relasjonsbygger og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er en god og støttende kollega og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Et godt fag- og arbeidsmiljø i en utviklingsorientert avdeling bestående av tjenesteområdene tjenestekontor, fysio- og ergoterapitjeneste, hverdagsrehabilitering, hjelpemiddelformidling og velferdsteknologi, frisklivssentral og legekontor
 • Å være en del av et faglig sterkt team med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i Østre Agder
 • Nært samarbeid med Østre Agder-samarbeidets AKS- og forskningsrådgiver
 • Dagarbeidstid med fleksitid
 • Mulighet for gratis trenings- og svømmetilbud
 • Lønn etter avtale
Kontaktinformasjon

Camilla Ordahl Sunde, Tjenesteleder Forebygging og utvikling, +4790954180, camilla.sunde@gjerstad.kommune.no
Christoph Münch, Enhetsleder Helse og omsorg, +4794810064, christoph.munch@gjerstad.kommune.no
Kristin Jeppestøl, Forskningsrådgiver Østre Agder, 91711352, kristin.jeppestol@tvedestrand.kommune.no

Arbeidssted

Brokelandsheia 98
4993 Sundebru

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Gjerstad kommune

Stillingsprosent: 50%
Prosjekt
Startdato: 19.08.2024
Sluttdato: 30.06.2026
Søknadsfrist: 21.04.2024

Søk stillingen her!

Gjerstad kommune ligger helt øst i Agder, ved grensen til Vest-fold og Telemark. Nabokommunene til Gjerstad er Risør, Kragerø, Drangedal, Nissedal og Vegårshei. Det er kort vei til fjell og vidde, kun en halvtimes kjøretur til svaberg og hav og et mangfold av fritidsaktiviteter, Gjerstad stasjon og nær avstand til hovedfartsåren E-18 gjør Gjerstad lett tilgjengelig. Gjerstad kommune har et innbyggertall på ca. 2 500 personer og kommunens areal er på 323 kvadratkilometer. Gjerstad er- og skal fortsatt å være en god kommune å leve, jobbe og drive næring i.

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.