Skip to content

Rådgiver – landbruk – Inderøy kommune

 • by

Har du kompetanse innen jordbruk, skogbruk, viltforvaltning eller annen naturbruk? 

Vi søker etter ny medarbeider på enheten plan, landbruk og miljø. Oppgavene vil i stor grad være knyttet til kommunal landbruksforvaltning med veiledning og saksbehandling innen ulike lovverk tilhørende landbruk, skog, utmark og natur. 

Arbeidsoppgaver
 • Natur- og utmarksforvaltning: veiledning og saksbehandling knyttet til naturvern og utmarksaktiviteter, som for eksempel motorferdsel i utmark, storvilt og skogbruk
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige enheter for utforming av planer og vurderinger av arealbruk for mulig påvirkning på landbruksareal, friluft og naturverdier
 • Gjennomføre prosjekter innen landbruk, natur og miljø, inkludert å skaffe ekstern finansiering til gjennomføring
 • Samarbeid med ulike enheter for å støtte kommunens bærekrafts- og miljøarbeid, f.eks. involvering i relevante prosjekter innen landbruk, natur og miljø
 • Tilskuddsforvaltning og rådgivning, bl.a produksjonstilskudd

Arbeidsoppgavene kan i noen grad tilpasses dine kvalifikasjoner og interesser. Du må i tillegg påregne å bidra med andre oppgaver som enheten har behov for. 

Kvalifikasjonskrav
 • Erfaring fra offentlig forvaltning eller annen relevant praksis
 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Førerkort klasse B

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring med bruk av IKT-verktøy
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Praktisk erfaring og kunnskap om jordbruk eller skogbruk
Personlige egenskaper
 • Gode veiledningsevner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert, løsningsorientert og evne til å ta initiativ
 • Personlige egenskaper vil tillegges vekt
Vi tilbyr
 • Engasjerte kollege
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for hjemmekontor etter avtale
 • Mulighet for å forme din egen arbeidsdag ut ifra din kompetanse
 • Lønn etter avtale
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver

Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25). Du kan søke om å bli fritatt fra å stå på offentlig søkerliste. Dette må begrunnes og søkes om i det elektroniske søknadsskjema. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Kontaktinformasjon

Lise Lyngsaunet Værdal, Konst. sektorleder, +47 99082963, lise.lyngsaunet.vaerdal@inderoy.kommune.no

Arbeidssted

Vennalivegen 7
7670 Inderøy

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Inderøy kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 24.04.2024

Kontaktperson for stillingen

Lise Lyngsaunet Værdal – Konst. sektorleder
Mobil: +47 99082963
E-post: lise.lyngsaunet.vaerdal@inderoy.kommune.no

Søk stillingen her!

Inderøy kommune ligger vakkert til innerst i Trondheimsfjorden, med lang strandlinje og tilrettelagte friluftsområder, og har et av landets flotteste kulturlandskap. Inderøy ligger sentralt plassert nært både flyplass, jernbane og E6 som går gjennom kommunen. Vi har nærmere 7000 innbyggere. Engasjement, høy trivsel, kreative hoder og dugnadsånd preger befolkningen. Vi er kjent for våre bærekraftige varer og tjenester og er en kommune for flotte opplevelser. I Inderøy har vi blant annet «Den gyldne omvei» og et framgangsrikt næringsliv, Straumen – landets mest attraktive tettsted, Nils Aas kunstverksted og mange ulike kulturtilbud. Vi jobber hver dag med høyt engasjement og fokus på å legge til rette for gode tjenester, som bidrar til trygge og gode liv for alle som bor i Inderøy. Visjonen Best – i lag, er grunnlag for alt utviklingsarbeid i kommunen. Våre ansatte blir satset på, og vi har et arbeidsmiljø med fokus på trivsel, helse, samspill og godt partssamarbeid.