Skip to content

Fag- og kvalitetsrådgiver til barnevernstjenesten – Ullensaker kommune

 • by

Ullensaker barnevernstjeneste består av fire avdelinger, mottak og undersøkelse, tiltak, omsorg og ettervern og familie- og nettverksteamet, med hver sin avdelingsleder og en enhetsleder. Tjenesten har 57 ansatte, hvorav to er kontorfaglige.

Vi søker nå etter fag- og kvalitetsrådgiver. Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver, med rom for kreativitet og initiativ i et arbeidsmiljø som du selv kan bidra til å gi kvalitet og meningsfullt innhold. Som fag- og kvalitetsrådgiver vil du ha en sentral rolle i tjenestens planlegging og daglige arbeid med kvalitets- og forbedringsarbeid. Du skal være en pådriver for å styrke og videreutvikle fag- og kvalitetsarbeidet i alle avdelinger, og sammen med ledergruppen skape et godt og sterkt faglig miljø som skal gi brukere trygghet og forsvarlige tjenester. Dette oppnår vi ved å jobbe med kontinuerlig forbedring og kompetanseutvikling hos våre medarbeidere.

Stillingen innebærer oppgaver som krever svært god struktur, systemforståelse, planleggingsevne og selvledelse. Vi leter etter deg som kan barnevern, og som finner gode løsninger på komplekse oppgaver. Du har evnen til å drive tjenesteutvikling i praksis, der nytenking, samarbeid og stabilitet er likestilte aspekter. Du kommuniserer tydelig, er inkluderende, målrettet, beslutningsdyktig og utstyrt med evnen til å gjennomføre både korte og lange utviklingsprosesser. Barnevernstjenestens internkontroll sikrer faglig oppdatering og utvikling for alle ansatte. Det tilbys strukturert opplæring og veiledning knyttet til barnevernets kjernekunnskap. Tjenesten tilbyr hjelpetjenester basert på oppdatert fagkunnskap i kombinasjon med kunnskap fra brukerne av tjenestene. 

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til organisasjonslæring, herunder kvalitets- og forbedringsarbeid og utarbeide, kommunisere og forvalte enhetens prosedyrer, samt svare ut høringer.
 • Ansvar for internkontroll som styringsdialog og statistikk kontroll.
 • Sikre at fagutvikling er i samsvar med tjenestens strategiplan og overordnede styringssignal.
 • Bistå avdelingene med kvalitetsutvikling og implementering av faglige standarder.
 • Planlegge, lede og gjennomføre kurs.
 • Bidra til strategisk kompetanseutvikling og være pådriver i prosesser for digital tjeneste innovasjon.
 • Ha oversikt over og koordinere informasjons- og samhandlingsstrukturer med aktuelle samarbeidspartnere, sikre tilbakemeldinger til/fra samarbeidspartnere.
 • Koordinere studentpraksis og samarbeid med aktuelle utdanningsinstitusjoner.
 • Ansvar for brukerundersøkelser, systematisk arbeid med å sikre tilbakemeldinger.
 • Faglig rådgivning og støtte til enhetsleder, avdelingsledere og øvrige medarbeidere.
 • Bistå barnevernsleder/enhetsleder i arbeidet med tjenestens kompetanse- og rekrutteringsstrategi
 • Lederstøtte, f. eks koordinere og bistå i rapporteringsarbeid, tilsynssaker, revisjon o.l
Kvalifikasjoner
 • Utdanning som barnevernspedagog/sosionom
 • Minimum fem års erfaring fra kommunal barnevernstjeneste og med god kjennskap til barnevernsfaglig analyse- og beslutningsarbeid
 • Det er ønskelig med master i ledelse /barnevern
 • Det er ønskelig med både erfaring fra og formell kompetanse endrings- og systematisk kvalitetsarbeid
 • Grunnleggende IKT kunnskaper 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper

Vi ønsker at fag- og kvalitetsrådgiver skal

 • Ha en systematisk og målrettet arbeidsstil
 • Være engasjert og initiativrik
 • Være handlings- og løsningsorientert 
 • Ha stor arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne 
 • Være analytisk- og helhetsorientert
 • Ha høy faglig og personlig integritet 
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å utvikle barnevernstjenesten sammen med ledergruppen og de ansatte
 • En tjeneste som arbeider systematisk med fagutvikling og arbeidsmiljø 
 • Et positivt og allsidig arbeidsmiljø, med bred sammensetning på erfaring, kompetanse, alder og kjønn
 • Rom for kreativitet og eget initiativ
 • Et arbeidsmiljø som du selv kan bidra til å gi kvalitet og meningsfullt innhold
 • Kreativ sosialgruppe som sørger for sosialt fellesskap og ulike trivselstiltak  

Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. 

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen som vedlegg i den elektroniske søknaden. 

Vi gjør oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte. Kommunen ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Kjersti Lindseth Lindseth, Enhetsleder, +4748888165, Kjersti.lindseth@ullensaker.kommune.no

Arbeidssted

Furusethgata 12
2050 Jessheim

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Ullensaker kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 02.05.2024

Søk stillingen her!

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er over 43.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. 
Les mer her