Skip to content

Er du vår nye proaktive og engasjerte bygningssjef? – Lier kommune

 • by

Kommunalområde Samfunnsutvikling og kultur består av virksomhetene; kultur- og fritid, landbruk og miljø, stedsutvikling og plan, Lier kulturskole og bygg og geodata.

Bygg og geodata har 19 engasjerte og høyt kompetente medarbeidere som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø. Virksomheten består av to avdelinger, byggesak og geodata.

Hovedoppgavene til byggesak er å behandle byggesøknader, veilede publikum, gjennomføre tilsyn i byggesaker og følge opp ulovligheter etter plan- og bygningsloven. Hovedoppgavene til geodata er å forvalte kart og geodata, samt gjennomføre oppmåling av eiendommer og annet arbeid etter matrikkelloven.

Virksomhetene har fokus på gode og effektive tjenester som er under kontinuerlig utvikling og forbedring, blant annet gjennom deltakelse og engasjement fra de ansatte.

Vi søker en inspirerende leder som ønsker å utvikle virksomheten videre       

Arbeidsoppgaver

Lier kommune har en rekke større utviklingsprosjekter på gang, hvorav utviklingen av en helt ny fjordby ved Drammensfjorden er det største. Andre større prosjekter er utviklingen av kommunesenteret Lierbyen, sentrumsområdet på Tranby samt Gullaugområdet. Bygg og geodata har en sentral rolle i disse prosjektene.

Vi søker etter deg som er en engasjert, inspirerende og tydelig leder, hvor evnen til samarbeid, kommunikasjon og direkte oppfølging av medarbeidere er sentrale elementer. Du har evnen til å se «hele mennesket», og ivaretar medarbeiderne på flere plan.

Virksomhetsleder må påregne mye kontakt mot publikum, næringsliv, media og politisk nivå. Du er derfor flinkt til å kommunisere med alle type mennesker, både muntlig og skriftlig.

Stillingen innebærer personal-, lønn- og resultatansvar.

Kvalifikasjoner
 • Relevant utdannelse
 • Ved langvarig relevant erfaring vil det kunne være aktuelt å akseptere utdannelse på bachelorgradsnivå
 • Flere års relevant erfaring, fortrinnsvis også ledererfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God kjennskap til plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter mv
 • Gode IKT-kunnskaper 
Personlige egenskaper
 • Omgjengelig og med godt humør
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med evne til å videreutvikle medarbeiderne og et godt arbeidsmiljø
 • Ansvarlig, nysgjerrig og engasjert
 • Løsningsorientert, proaktiv og serviceinnstilt
 • Resultatorientert
 • Stor arbeidskapasitet
 • Analytisk- og systematisk
 • God selvinnsikt samt evne og vilje til endring/forandring

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en kommune i sterk vekst og utvikling
 • Muligheter til å utforme din egen arbeidsdag
 • Godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger

Andre opplysninger
I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Kontaktinformasjon

Knut Kjennerud, Kommunalsjef, 908 35 424, knut.kjennerud@lier.kommune.no

Arbeidssted

Vestsideveien 2
3400 Lier

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lier kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 28.04.2024

Søk stillingen her!

Lier kommune

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 28 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1800 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!