Skip to content

Leder / saksbehandler innen området plan, byggesak, landbruk, kart og miljø – Aure kommune

 • by
Kort oppsummering

Aure kommune, enhet Plan og Drift, har ledig fast 100 % stilling som leder / saksbehandler innenfor plan- og byggesaker. Vi søker deg med relevant høyere utdanning innen bygg og/eller planlegging. Tiltredelse så snart som mulig. Søknadsfrist er 20. mai 2024.

Aure er en liten kommune midt i smørøyet mellom Kristiansund og Trondheim, med fantastiske muligheter for den som vil oppleve den ville naturen vi har her. 

Beskrivelse av arbeidsplassen

Avdeling for plan, byggesak, landbruk, kart og miljø er en av tre avdelinger som er underlagt enhet for Plan og Drift, og er lokalisert i Aure rådhus. Avdelingen omfatter tjenesteområder som:

 • Areal- og reguleringsplaner
 • Byggesaker
 • Oppmåling- og eiendomsarkiv
 • Landbruk
 • Skogbruk
 • Miljø- og naturforvaltning
 • Viltforvaltning

Avdelingen omfatter 7 ansatte.

Nærmere beskrivelse av stillingen

Ved enhet for Plan og Drift, er det ledig 100 % stilling som leder for tjenestene knyttet til plan, byggesak, landbruk, kart- og oppmåling. I tillegg til ledelse av denne avdelingen omfatter stillingen også saksbehandling innenfor plan- og byggesaker. Ledelsesressursen kan anslås til ca. 30 % av stillingen.  

Som leder av avdelingen har du blant annet

 • Fagansvar og daglig operativ ledelse av tjenesteområdene
 • Ansvar for å utvikle tjenestene i forhold til nye tekniske og digitale løsninger
 • Ansvar for å fordele ressurser og oppgaver generelt, og spesielt ved sykdom / vakanser
 • Ansvar for god saksbehandling i avdelingen
 • Personalansvar for avdelingen
 • Økonomisk ansvar / budsjettansvar for tjenesteområdet

Hovedarbeidsoppgaver knyttet til stillingen:

 • Saksbehandling innen bygge- og delesaker
 • Kommunale planprosesser
 • Saksbehandling plansaker og deltakelse i planprosesser

Det tas forbehold om endringer av ansvars- og arbeidsområder.

Hvem søker vi etter

Vi søker deg som har

 • Universitet- eller høyskoleutdanning innenfor bygg og/eller planlegging
 • Kjennskap til, og helst erfaring med, saksbehandling etter plan- og bygningsloven
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Erfaring/ kjennskap til offentlig sektor og saksbehandling og kjennskap til IT-baserte kontorstøttesystemer.
 • Evne til å arbeide selvstendig og liker å håndtere utfordringer

Det er en fordel med kjennskap til, og bruk av, digitale kartsystemer. Aure kommune benytter GIS-line systemer.

Relevant dokumentert erfaring fra arbeidsområdet kan kompensere for manglende formell utdanning.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Hva kan vi tilby:
 • En spennende lederstilling med varierte arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Ansettelse skjer i tråd med gjeldende lover, avtaler og regelverk
Hvordan søker du på stillingen:
 • Du søker digitalt via vårt rekrutteringssystem ved å følge lenken i annonsen
 • Det er ønskelig at det oppgis 2 referanser
 • Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju
 • Søknadsfrist 20.05.2024
Personvern og offentlighet

Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven.

Navn på søkere kan bli offentliggjort. Se offentlighetsloven § 25.

Kontaktperson

Bernt-Olav Simonsen, enhetsleder for Plan og Drift
Mobil 90500878, e-post bernt-olav.simonsen@aure.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 20.05.2024

Aure kommune har ca. 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca. 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv innen primær-, marin-, maritim-, olje/gass-, reiseliv- og handel/servicenæringen, et aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning. For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 6 linjeledere. Kommunen har utstrakt interkommunalt samarbeid på en rekke fagområder