Skip to content

Faglærer elektrofag – Meldal videregående skole

  • by

Meldal videregående skole søker etter faglærer innen elektrofag i inntil 100% stilling fra 12. august 2024.

Skolen ligger i Orkland kommune og har ca 240 elever fordelt på 4 programområder; bygg – og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, helse – og oppvekstfag, og teknologi -og industrifag. 

Skolen er samlokalisert med THYF, Chr Thams fagskole.

Spørsmål om stillingen kan rettes til fagleder for elektrofag Audun Bjørnås på tlf nr 97799712 eller epost audbjor@trondelagfylke.no.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er en undervisningsstilling i inntil 100%. Stillingsprosenten kan påvirkes av antall søkere til kurset. 

Det innebærer undervisning, veiledning, og oppfølging av elever som tar voksenopplæring innen elektrikerfaget. 

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person med fagbrev innen elektrikerfaget og teknisk fagskole innen elektrofag. Det er en fordel om kandidaten har godkjent praktisk – pedagogisk utdanning/PPU, eller YFL – utdanning (yrkesfaglærerutdanning) innen relevante fag. 

Vi ønsker kandidater med kunnskap om og kjennskap til robotteknologi og programmering. 

Det er også en fordel om du har god kjennskap til, og kontaktnett opp mot,  lokalt næringsliv innen bransjen.

Personlige egenskaper

– Du har gode kommunikasjonsferdigheter med mennesker i alle aldre. 
– Du har gode samarbeidsevner, og du evner å motivere og inspirere både elever – ungdommer og voksne-  og kolleger.
– Du arbeidere strukturert og selvstendig.

Vi tilbyr

– Meldal videregående skole har lange tradisjoner innen elektrofagene. Det psykososiale miljøet er godt med mange gode kolleger.
– Vi utdanner morgendagens fagarbeidere og tar elevenes programfagvalg på alvor. 
– Lønn og godtgjørelser etter lov – og avtaleverk.

Kontaktinformasjon

Anne Lise Kirkholt
74 17 64 54 / 976 17 039

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trøndelag fylkeskommune

Stillingsprosent: 100%
Midlertidig engasjement
Startdato: 12.08.2024
Sluttdato: 20.06.2025
Søknadsfrist: 10.05.2024

Søk her!

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.