Skip to content

Faglærer teknologi – og industrifag – Meldal videregående skole

  • by

Meldal videregående skole søker etter lærere med undervisningskompetanse innen programområdet teknologi – og industrifag. Vi har behov for en fast stilling i 100%  og en midlertidig stilling inntil 100% med forbehold om opprettelse av en ekstra klasse på vg1 TIF høsten 2024. 

Skolen ligger på Løkken Verk  i Orkland kommune og har 240 elever fordelt på 4 programområder; bygg – og anleggsteknikk, elektro – og datateknologi, helse – og oppvekstfag og teknologi -og industrifag
Skolen er samlokalisert med THYF, Chr Thams fagskole.

Spørsmål om stillingen kan rettes til fagleder Lars Mikkelsen – tlf nr 950 58 991 og mail larmik@trondelagfylke.no, eller rektor Anne Lise Kirkholt, tlf nr 976 17 039 og mail anner@trondelagfylke.no

Arbeidsoppgaver

Stillingene er undervisningsstillinger i inntil 100% – en fast og en midlertidig.

Det innebærer undervisning, veiledning, og oppfølging av elever i tett samarbeid med resten av klasseteamet. Det er et viktig prinsipp ved skolen at all undervisning skal være relevant ut fra elevenes valg av programområde. 

Kvalifikasjoner

Vi søker etter personer med undervisningskompetanse i programfagene på vg1 og vg2 teknologi – og industrifag. Relevante fagbrev vil være fagbrev innen tunge/lette kjøretøy, transport og logistikk, industriteknologi, sveising med flere.

Kandidater med fagskoleutdanning innen relevante fagområder er å foretrekke.

Det er krav om godkjent pedagogisk utdanning for faste undervisningsstillinger i videregående skole. For kandidater uten PPU/YFL eller lignende, kan det være aktuelt med ansettelse på vilkår. Det innebærer at aktuell utdanning må være påbegynt innen 2 år.  

Personlige egenskaper

Du har gode kommunikasjonsferdigheter med mennesker i alle aldre. 

Du har gode samarbeidsevner, og du evner å motivere og inspirere både elever og kolleger.

Du anerkjenner elevens valg av programområde som styrende for din undervisning  (FYR).

Vi tilbyr

Meldal videregående skole har lange tradisjoner innen fagutdanning og kan tilby et meget stabilt og godt arbeidsmiljø med gode kolleger.

Vi utdanner morgendagens fagarbeidere og tar elevenes programfagvalg på alvor.

Lønn og godtgjørelse etter lov – og avtaleverk.

Søknadsfrist: 10.05.2024

Søk her!

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.