Skip to content

Rådgiver næringsutvikling – Sarpsborg kommune

 • by

Spennende stilling som rådgiver næringsutvikling – Kommuneområde samfunn, Sarpsborg kommune

Sarpsborg vokser! Vi jobber for å bli Norges mest attraktive by.
Det gode hjemstedet. Jobbene for framtida. Opplevelser for livet. Det er ambisjonene for utviklingen av Sarpsborg i årene som kommer.

Vil du være med å utvikle Sarpsborg videre? Er du over snittet engasjert? Har du relevant erfaring og kompetanse? Da hører vi gjerne fra deg!
Stillingen er lagt til virksomhet plan og samfunnsutvikling der arbeidsoppgavene er næringsutvikling, by- og samfunnsutvikling, areal- og transportutvikling, områdesatsing og folkehelse. Vi utarbeider blant annet kommunens samfunnsplan, næringsstrategier, overordnede areal- og samferdselsplaner og behandler reguleringsplaner.

På virksomheten og i kommunen legger vi stor vekt på å ha samarbeid på tvers av fagområder. Dialog med innbyggere, næringsliv, foreninger og andre aktører er også sentralt i vårt arbeid. Virksomheten består av en tverrfaglig gruppe med engasjerte medarbeidere fordelt på to team, team regulering og team samfunn.

Arbeidsoppgaver

Sarpsborg skal være en næringsvennlig kommune. Som næringsrådgiver skal du bidra til å øke kommunens og regionens næringsattraktivitet, noe kommunene i regionen jobber sammen om.

Du skal sikre god dialog mellom næringslivet og kommunen. Du skal legge til rette for at Sarpsborg er et attraktivt område å etablere ny virksomhet og der eksisterende bedrifter har gode muligheter for vekst og lønnsomhet. Gjennom analyse, strategisk utviklingsarbeid og aktiv dialog med næringslivet, skal du bidra til et bærekraftig og framtidsrettet næringsliv.

Du vil som næringsrådgiver bidra i oppfølgingen av kommunens handlingsplan for næringsutvikling. Du medvirker i viktige nærings- og utviklingssaker av strategisk betydning for næringsliv og næringsutvikling. Du skal jobbe med prosjektledelse, utredningsarbeid, saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak knyttet til næringsutvikling.

Du vil sammen med nåværende næringsrådgiver være kommunens hovedkontakter mot næringslivet.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Høyere utdanning fortrinnsvis mastergradsnivå, gjerne rettet mot næring-/samfunnsutvikling.
 • Erfaring innen nærings- eller samfunnsutvikling i privat eller offentlig sektor.
 • Erfaring med prosjektledelse.
 • Meget god framstillings- og formidlingsevne på norsk, skriftlig og muntlig.  

Det er ønskelig at du har:

 • God forståelse for kommunens rolle som samfunnsutvikler.
 • God forståelse om samspillet mellom politikk og administrasjon.

Du er en person som:

 • Er en god relasjonsbygger. 
 • Har gode analytiske egenskaper.
 • Har pågangsmot, ser løsninger og har gjennomføringsevne.
 • Er omgjengelig og god til å samarbeide.
 • Har evne til å arbeide effektivt, strukturert og selvstendig. 
 • Har godt humør, god arbeidskapasitet og trives med høyt tempo.

Du blir del av et sterkt, tverrfaglig miljø der du få være med å sette retning for videre utvikling av Sarpsborgsamfunnet. Du vil oppleve varierte arbeidsdager. Vi er opptatt av å ha kollegaer som trives sammen i et uformelt arbeidsmiljø, slik får vi det beste ut av hverandre og skaper engasjement.

Vi har arbeidsplass på Sarpsborg rådhus, midt i Sarpsborg sentrum. Vi har mulighet for hjemmekontor og vi har fleksibel arbeidstid. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

Kontaktinformasjon

Laila Irene Vestby, Teamleder, +47 69108000

Arbeidssted

St. Marie gate 38
1706 Sarpsborg

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 08.05.2024

Søk stillingen her!

Sarpsborg kommune har 59 771  innbyggere ( pr. 01.01.24) og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.
I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.
Byen er blant Norges ti største byer, og feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. 

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene “Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig” og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen “Sammen skaper vi Sarpsborg”.
Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn”.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og  som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon.