Skip to content

Kulturleder til Lebesby kommune

 • by

Er du vår nye kulturleder?

Stillingsinformasjon

Stillingen er 100% fast.

Kulturleder er leder for fagområdene bibliotek, ungdomsklubb, kulturskole, UKM, kultur- og idrettsbygg, kino, idrett, folkehelse og friluftsliv. 

Kulturavdelingen med kulturlederen i spissen har ansvar for å videreutvikle et bredt kulturtilbud og styrke dialogen med innbyggerne våre. Vi er opptatt av at kulturavdelingen skal ha fokus på å skape levende og inkluderende samfunn. Kulturtilbudene skal dekke hele befolkningen fra barn, til ungdom, til voksne og til eldre, mennesker i ulike livsfaser. Våre innbyggere skal ha møteplasser som fremmer inkludering, aktivitet og engasjement. Vi har et særlig fokus på barn og unge og etablering av gratis tilbud for barn og unge som bidrar til inkludering og mestring, og forhindrer utenforskap. 

Kulturleder rapporterer til sektorleder for oppvekst og kultur. Arbeidet skjer i samsvar  med kommunens verdigrunnlag, vedtatte planer,  gjeldende lover og forskrifter, samt øvrige styrende dokumenter. Ledere og ansatte i kommunen er opptatt av omdømmebygging og bevare vår stå-på-vilje.

En oversikt over hva kulturavdelingen gjør kan du finne på kommunens hjemmeside, og de mange aktivitetene finner du under vår aktivitetsportal Hva Skjer.

Arbeidsoppgaver
 • Lede, utvikle og inspirere de ansatte i avdelingen
 • Jobbe utadrettet i samarbeid med frivillige lag og foreninger
 • Bidra til å se sammenhenger og helhet i egen organisasjon og på tvers av sektorer
 • Ansvar for å videreutvikle er bredt kulturtilbud
 • Sørge for god oppfølging av ansatte med tanke på medarbeiderutvikling og fremme et godt arbeidsmiljø
 • Bidra til videreutvikling innenfor eget tjenesteområde
 • Ansvar for kommunens aktivitetsportal
 • Jobbe sammen med teknisk avdeling for kultur- og idrettsbygg om drift og forvaltning
 • Ansvarlig for koordinering av Den kulturelle skolesekken og Den kulturellespaserstokken
 • Saksbehandle søknader om tilskudd
 • Budsjett- og personalansvar
 • Sikre god økonomi og ressursutnyttelse
 • Jobbe med, utvikle og følge opp planer gjeldende for kulturavdelingens mange ansvarsområder
 • Følge opp vedtak fra formannskap og kommunestyre
 • Delta aktivt i grupper der det er naturlig at kulturleder er med
 • Saksbehandle søknader for spillemidler inn til fylkekommunen
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning på universitetsnivå/høyskole gjerne innen kultur- eller idrettsrelaterte fag, eventuelt økonomi og administrasjon
 • Ledererfaring innen kulturfeltet og/eller lederutdanning
 • God forståelse for offentlig forvalting og politiske prosesser
 • God digital intreresse og erfaring
 • Erfaring fra prosjekt- og utviklingsarbeid er en fordel
 • Personlig egenthet vil bli vektlagt
Vi søker deg som
 • Utøver et lederskap preget av tillit, åpenhet og raushet
 • Er god på kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Evner å skape involvering, motivasjon og engasjement rundt seg
 • Kan bidra til å videreutvikle kulturfeltet i samarbeid med kulturaktører, frivilligheten, innbyggere, næringsliv og ansatte
 • Evner å jobbe selvstendig, strategisk og planmessig men også fleksibel
 • Er  flink til å prioritere og har gjennomføringsevne
 • Ønsker å se helheten i kulturfeltet
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Vi tilbyr

En spennende lederjobb med gode muligheter for å utvikle kulturfeltet i en fremoverlent kommune. Arbeidsplassen er i kommunesentret Kjøllefjord, med kontor på Rådhuset i moderne lokaler. Du deltar i ledergruppen i sektor for oppvekst og kultur, og i rådmannens ledergruppe. 

Kulturavdelingen består av engasjerte ansatte og godt arbeidsmiljø. Som kulturleder jobber man utadrettet og det gir en unik mulighet til å bli kjent med alle deler av kommunen, og bidra og delta på mange ulike lokale møteplasser. Arbeidet er variert og utfordrende i et positivt, hyggelig og hektisk miljø.

Lønn er etter tariff og god pensjonsordning gjennom KLP. Lebesby kommune ligger innenfor statens tiltakssone med lavere skatter, nedskriving av studielån m.v. Vi har gode velferds- og personalpolitiske retningslinjer, herunder flyttegodtgjørelse. Kommunen er også behjelpelig med å formidle bolig, samt at man kan søke om å bo i kommunal bolig dersom det er ledig. 

Finnmark har gratis barnehageordning og nå begynner byggingen av en ny barnehage. Vi har SFO og helt nytt skolebygg i Kjøllefjord, nå planlegges det også nytt skolebygg på Lebesby. 

Som kulturleder kommer du til å bli godt kjent med vårt brede kultur- og fritidstilbud. 

Annet
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju
 • Tilsetting skjer ihht. avtaler, lover og regler for ansatte i Lebesby kommune
 • Søkere bes oppgi navn på minst to referanser av nyere dato
 • Søknadsfrist 15. mai 2024
 • Gyldig politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse i stilling

Det må søkes gjennom www.jobbnorge.no.
Attester og vitnemål skal ikke legges ved i søknaden, men medbringes på eventuelt intervju eller ved forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

I hht. offentlighetsloven §25, andre legg kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. 

Spørsmål om stillingen
 • Ved spørsmål om stillingen, kontakt sektorleder for oppvekst og kultur Lise B. Øfeldt, tlf.: 40 63 05 95 eller e-post: lise.ofeldt@lebesby.kommune.no.
 • Har du problemer med å registrere søknaden, ta kontakt med konsulent Benedikte Krogh, tlf.: 97 99 09 03 eller e-post: benedikte.krogh@lebesby.kommmune.no.
 • Lebesby kommune har tatt stilling til markedsføring av stillingen, og ønsker ikke kontakt med andre enn søkere. 

Søknadsfrist: 15.05.2024

Søk stillingen her!

Om bedriften

Lebesby kommune er en kommune helt nord i Finnmark. Kommunen er langstrakt og de ca. 1200 hardføre innbyggerne lever spredt i små bygder, men flest i kommunesenteret Kjøllefjord. Vi er kjent for vår optimisme, satsning på kultur i nært samarbeid med aktive ildsjeler og et hav av lag og foreninger.

Selve hemmeligheten ligger i folkene. De som alltid sier hei uansett hvor du møter dem. De som skaper alle arrangementene og  aktivitetene,  som  bidrar til et varmt og levende samfunn og bolyst for store og små.  I tillegg har vi vakker og rå natur rett utenfor dørstokken.

Nettsted

https://www.lebesby.kommune.no