Skip to content

Helsefagarbeidere – Persaunet helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

 • by

Ved Persaunet helse- og velferdssenter har vi ledig to faste 100 prosent stillinger som helsefagarbeider. Stillingene er knyttet til dag- og kveldsvakter og i snitt hver tredje helg.

Persaunet helse- og velferdssenter har 96 sykehjemsplasser fordelt på fire avdelinger, og har vært i drift siden januar 2017. Bygget framstår som nytt, med moderne lokaler og utstyr. Egen bydelskafè, sansehage, trimrom og sykkelparkering. I tillegg har vi stor takterrasse som kan benyttes av brukere og ansatte.

Vi søker etter helsefagarbeidere som vil være med og bidra med fagkunnskap og humør, så vi kan videretutvikle det gode arbeidsmiljøet vi har.

Vi benytter kalenderplan/årsplan som gjør at de ansatte har stor medinnflytelse på egen turnus. Vi har en overordnet målsetting om at beboerne skal oppleve god livskvalitet, omsorg og trygghet sikret gjennom brukermedvirkning og kompetanse hos personalet. Vi har eget forum for helsefagarbeidere hvor vi blant annet tar opp rutiner, samarbeid, etisk refleksjon, legemiddelhåndtering, Livsglede og  informasjon fra sykehjemsleger.

Les mer om oss på vår hjemmeside

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for å bistå pasienten i det daglige, og aktivt bidra i forhold til pasientens hverdagsmestring.
 • Praktiske arbeidsoppgaver som ligger til avdelingene på helse- og velferdssenteret.
 • Jobbe med Livsglede.
Kvalifikasjoner
 • Autorisert helsefagarbeider.
 • Gjerne med erfaring/videreutdanning innen geriatri.
 • Gjerne erfaring fra arbeid med pasienter med utfordrende adferd.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Liker å jobbe i team.
 • Er fleksibel og fantasirik.
 • Evner å stå på i en hektisk hverdag, trives i et hektisk arbeidsmiljø og evner å prestere i pressede situasjoner.
 • Du har tydelige etiske og faglige holdninger.
 • Trives med å jobbe i turnus.
 • Er en positiv person, har engasjement og interesse for tjenesteområdet.
 • Har interesse for geriatri og kjennskap til målrettet miljøarbeid.
 • Liker faglige utfordringer og legger stor vekt på dokumentasjon, har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.
 • Er strukturert og ryddig.
Vi tilbyr
 • Et positivt arbeidsmiljø.
 • Helsefagforum en gang per måned.
 • Et godt miljø for faglig utvikling.
 • Spennende, utfordrende og mangfoldige arbeidsoppgaver.
 • Åpenhet for nytenkning og utradisjonelle ideer.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Kontaktinformasjon

Mona Elisabeth Kielland, Enhetsleder, +47 91112837

Arbeidssted

Kristine Bonnevies vei 20
7046 Trondheim

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 09.05.2024

Søk stillingene her!

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden “Jobb hos oss”.

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.