Skip to content

Lege ved Lilletorget legekontor/dagberedskap – Sarpsborg legevakt – Sommervikar

  • by

Vi søker etter ferievikar ved Lilletorget legekontor som også innebærer beredskap legevakt på dagtid i Sarpsborg kommune. Team legevakt består av legevakten for Sarpsborg og Rakkestad, Lilletorget legekontor med diabetes- og sårpoliklinikk i tillegg til  vaksinasjons- og smittevernkontor.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer fastlegeoppgaver ved Lilletorget legekontor samt legevaktsberedskap på dagtid.
Avdeling legevakt har godt utstyrt legevaktsbil som benyttes av beredskapslege på beredskapdager. Sykepleier med bilansvar følger med når det er formålstjenlig.
Ansatte i Sarpsborg kommune skal kjenne til, og følge gjeldende forskrifter og lovverk, samt lokale støttesystemer, prosedyrer og rutiner som gjelder for Sarpsborg kommune og avdeling legevakt. 

Kvalifikasjoner

Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon
Gjennomført Lis1 tjeneste ved sykehus og kommune
Kompetanse til å gå selvstendige legevakter uten bakvakt er en fordel.
Gjennomført legevaktskursene i akuttmedisin og vold og overgrep.
Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig.
Kjennskap til norsk lovverk.
Politiattest av ny dato må fremlegges ved tilsettelse.                                                                                                                                                                                                                     

Personlige egenskaper

Ved tilsetting legges det vekt på personlig egnethet, faglig dyktighet, gode kommunikasjons og samarbeidsevner, ansvarsbevissthet og fleksibilitet. 

Vi tilbyr

Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Tverrfaglig miljø og nettverk.

Kontaktinformasjon:
Heidi Elisabeth Brodal – Avdelingsleder legevakt
Telefon: 414 59 923
E-post: heidi.brodal@sarpsborg.com

Kjell Buvarp Dyrop – Medisinskfaglig ansvarlig lege
Telefon: 990 11 702
E-post: kjell-buvarp.dyrop@sarpsborg.com

Startdato: 15.07.2024
Sluttdato: 04.08.2024
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 100

Søknadsfrist: 07.05.2024

Søk her!

Sarpsborg kommune har 59 771  innbyggere ( pr. 01.01.24) og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.
I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.
Byen er blant Norges ti største byer, og feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. 

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene “Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig” og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen “Sammen skaper vi Sarpsborg”.
Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn”.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og  som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon.