Skip to content

Økonomisjef til Lurøy kommune

  • by

Du har nå mulighet til å bli en nøkkelspiller i Lurøy kommune. Vi søker en engasjert og faglig dyktig økonomisjef.  

I Lurøy er vi en ledergruppe på 6 og vi leter nå etter vår nye økonomisjef, som vil være en del av laget vårt framover. Dette er muligheten for deg som vil brette opp ermene, har pågangsmot, klokskap og bred økonomisk forståelse. 

Økonomisjefen jobber tett med kommunedirektørens ledergruppe, kollegaer i staben og øvrige nøkkelpersoner. Det forventes at du bidrar i styring, drift og utvikling i hele organisasjonen. Økonomisjefen vil være en viktig pådriver for fornyelse av organisering og oppgavefordeling. Vi trenger deg som ser muligheter og finner handlingsrom. 

Vi søker etter en entusiastisk, utviklingsorientert og faglig sterk medarbeider, gjerne med erfaring fra kommunal sektor, som har evne til å jobbe selvstendig, men også liker å bidra i team. 

Stillingen er sentral og viktig i kommunens administrative toppledelse og er en del av kommunedirektørens lederteam. Stillingen har overordnet ansvar for kommunens økonomifunksjon som budsjett, regnskap, finans, innkjøp, økonomi og handlingsplan og rapportering. Til stillinga ligger det også personalansvar for ansatte innenfor økonomi og lønn. 

Som økonomisjef i Lurøy kommune møter du en fleksibel arbeidsgiver, et trivelig arbeidsmiljø og et kompetent fagmiljø.  

Med en fin blanding av natur, kultur og offensivt næringsliv, er Lurøy en spennende kommune å bo og jobbe i for deg som ønsker deg ut av byen.    

Bli bedre kjent med Lurøy kommune: www.leviluroy.no

Arbeidsoppgaver

Ansvarlig for regnskap, økonomistyring og rapportering i kommunen 
Ansvarlig for budsjettarbeidet 
Økonomisaker til politisk behandling 
Følge opp politiske vedtak og prioriteringer 
Ansvarlig for kommunens eiendomsskatt 
Ansvarlig for kommunen sin finansforvaltning og eierstyring 
Følge opp innkjøp 
Følge opp kommunens forsikringsavtaler 
Delta aktivt i strategisk utviklingsarbeid i kommunen 

Kvalifikasjoner

Høyere relevant økonomiutdanning, lang erfaring med økonomiarbeid kan til en viss grad kompensere for utdanning 
Lederutdanning og/eller ledererfaring er en fordel 
God IKT-forståelse 
Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter 

Personlige egenskaper

God evne til å samarbeide og engasjere
Strategisk
Løsnings- og resultatorientert 

Vi tilbyr

En spennende lederstilling i Norges best styrte kommune (Jf. Agenda Kaupang)
Deltakelse i kommunens utviklingsarbeid 
Jobb i en kommune med god økonomi og sikre rammevilkår 
Et godt og stabilt arbeidsmiljø med god fagkompetanse 
Lønn etter avtale 
Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
Hjelp til å skaffe passende bolig 
Mulighet for hjemmekontorløsning etter avtale 

Søknadsfrist: 14.06.2024

Søk stillingen her!

Lurøy er en kystkommune på Helgeland. Kommunen består av fastland og 1372 store og små øyer. I denne praktfulle naturen med sjøsalte strender og fagre fjell bor det i underkant av 2000 mennesker. Moderne hurtigbåter, bilferger og veier gir folket daglige forbindelser. Havet har vært og er vår hovedkilde til næring og liv. I moderne havbruk er vi blant de fremste i landet, og vi satser på nye tiltak innen industri og samferdsel. Vi har full barnehagedekning og gode muligheter for en aktiv fritid. Kommunen har god økonomistyring og godt samarbeidsklima. Les mer her