Skip to content

Lærere til innføringstilbud og forsterket opplæring i norsk – Nittedal ungdomsskole, Nittedal kommune

 • by

Vi har behov for flere lærere til vårt tilbud til elever i innførings- og forsterket opplæring i norsk. Det er behov for opptil fire heltidsstillinger hvorav minimum to stillinger kan gjøres fast og to stillinger i engasjement ut skoleåret 2024/2025. Stillingene lyses ut med tiltredelse fra 01.08.24, eller så raskt som mulig etter skolestart i høst. I disse  stillingene trenger vi lærere med kompetanse og / eller erfaring med andrespråkspedagogikk.

Vi søker deg som er en engasjert lærer og som ønsker å gjøre en forskjell for ungdom. Du ønsker å være en del av vårt team av ansatte i innføringstilbudet og forsterket norskopplæring. Her vil du delta i et profesjonelt fellesskap hvor det jobber dyktige fagpersoner som samarbeider om oppdraget. Teamet har ansvar for å gi opplæring til elever i målgruppa fra hele kommunen. Tilbudet er organisert i to grupper ut fra hvor langt elevene har kommet med norsklæringen. Her jobber du ofte sammen med en kollega i undervisningen (tolærer), og hele teamet samarbeider om opplegg og utvikling av tilbudet. Våre elever kommer fra mange ulike land, og aktuelle morsmål i gruppene er bl.a. ukrainsk, pashto og arabisk.  

I tillegg til innføringstilbudet og den ordinære ungdomsskolen, har skolen et kommunedekkende forsterket tilbud til elever med særskilte behov.
Nittedal ungdomsskole holder til i et moderne skolebygg med en klar miljøprofil. Den er organisert med tanke på fagfornying, og de praktisk/estetiske fagene har fått god plass. I hjertet av selve bygget har vi etablert en elevtjeneste med dedikerte miljøveiledere. Elevtjenesten danner et omdreiningspunkt i arbeidet med det sosiale miljøet for elevene.

Vår visjon er at vi er best sammen i arbeidet med å skape en inkluderende skole og gode oppvekstsvilkår for ungdom i Nittedal. Livsmestring er hovedmålet med det elevene skal lære i skolen vår. Skolen skal være et sted der elevene våre skal lære å lære, slik at de er klare for livet her og nå og det som kommer senere. Derfor sier vi: Best sammen – klar for livet!

Som lærer i kommunen vil du være med på å utvikle nittedalsskolen, med god støtte fra en tydelig skoleeier.

Mer informasjon om Nittedal ungdomsskole og skolene i Nittedal kan du finne på kommunens hjemmesider.

Arbeidsoppgaver

Faglærer i innføringsklasse. Fagsamarbeid, pedagogisk utviklingsarbeid, skole-hjem samarbeid og andre arbeidsoppgaver er også en del av stillingene. Andre undervisningsoppgaver, også i det ordinære tilbudet ved skolen, kan være aktuelt ut fra interesse og kompetanse.

Kvalifikasjoner
 • Formell- og/eller realkompetanse innen andrespråkspedagogikk og norskopplæring for minoritetsspråklige
 • Godkjent lærerutdanning for arbeid på 8. til 10. trinn er ønskelig
 • Erfaring med arbeid med barn og ungdom
 • Meget gode norskspråklige ferdigheter, muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig med undervisningskompetanse i flere fag
 • Det er ønskelig med språkkompetanse i flere språk som støtte opp mot elevgruppa
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i den endelige innstillingen
Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som:

 • er glad i alle barn og ungdom
 • møter andre mennesker med respekt og varme
 • er en trygg og god voksen
 • kommuniserer godt
 • har god språkkompetanse i norsk
 • skaper gode relasjoner med elever, kollegaer og foresatte
 • har høye ambisjoner på vegne av elevene
 • er et godt teammedlem som bidrar til fellesskapet og er løsningsorientert
 • jobber strukturert og selvstendig
 • bidrar i pedagogisk utvikling
Vi tilbyr
 • Fantastiske elever
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere som sammen skaper et læringsmiljø som sosialt og faglig gir best mulig utvikling for den enkelte elev
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Et profesjonsfellesskap der vi har troen på at alle har mulighet til å utvikle seg
 • Et støttende læringsmiljø der det er rom for å lære
 • En arbeidsplass der kompetansen til den enkelte blir verdsatt
 • Meningsfulle arbeidsoppgaver i verdens viktigste jobb
 • Moderne skolebygg med fasiliteter i toppklasse
 • Nærmiljø og omgivelser med mange muligheter
 • Muligheter for å videreutvikle egen kompetanse
 • Lønn etter gjeldende avtaler Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse og KLP

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i
dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
 
I hht. Opplæringslovens § 10-9 og Barnehagelovens § 19, samt politiregisterloven § 39, kreves det
politiattest for å arbeide med

Kontaktinformasjon:
Bjørn Atle Årbog – Undervisningsinspektør
Telefon:94006975
E-post:bjorn.atle.arbog@nittedal.kommune.no

Søknadsfrist: 16.06.2024

Søk stillingene her!