Skip to content

Nærings- og utviklingsrådgiver (100 % vikariat) – Storfjord kommune

 • by
Vil du være med å sette strategisk fokus på utvikling som vår nærings- og utviklingsrådgiver? 

Vår nærings- og utviklingsrådgiver har permisjon, og vi har behov for en vikar. I første omgang går vikariatet fram til 31.12.24, men det er mulighet for forlengelse av vikariatet eller fast tilsetting på lengre sikt.

Vi søker en proaktiv og fremoverlent strategisk og strukturert medarbeider. Stillingen krever at du er selvstendig, tenker helhetlig, er en god lagspiller og lar deg motivere av utfordringer.

Stillingen er ledig fra 1. juli 2024.

Stillingen inngår i Kommunedirektørens stab, og samarbeider tett med både interne og eksterne partnere. Storfjord kommune deltar i en rekke interkommunale samarbeider, herunder også mot våre naboer på finsk og svensk side.  

Vårt kommunestyre er i ferd med å stake ut kursen for de neste fire årene gjennom en ny samfunnsplan, og er opptatt av oppvekstvilkår, bo- og blilyst, næringsutvikling og kompetanse.

Viktigste oppgaver vil være
 • Strategisk utviklingsarbeid og prosjekter
 • Profilere og markedsføre kommunen
 • Tilrettelegge for bosetting og næringsetableringer
 • Være kontaktledd mellom kommunen, næringslivet og andre sentrale aktører
 • Saksbehandling innen området
 • Delta aktivt i det regionale nærings- og utviklingssamarbeidet
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på høyere nivå. Bred praktisk erfaring innen arbeidsområdet kan kompensere for lavere formell utdanning
 • Erfaring fra utviklingsarbeid, offentlig og/eller privat virksomhet
 • Kunnskap om kommunesektoren, virkemiddelapparatet og offentlig forvaltning
 • Muntlig og skriftlig fremstillingsevne; herunder saksbehandling til politiske organ
 • Beherske ulike dataverktøy
 • Førerkort kl. B
Personlige egenskaper

Storfjord kommune har åpenhet, respekt og etterrettelighet som verdigrunnlag.

Egenskaper vi verdsetter:

 • At du har gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • At du er lojal, kan jobbe selvstendig, tar initiativ, er proaktiv og har gjennomføringsevne, er løsningsorientert, er målrettet og kan samarbeide internt og eksternt
 • Du må kunne sette deg raskt inn i nye oppgaver
 • Du må være interessert i å bidra til å gjøre en forskjell
 • Du må være omgjengelig og ha et godt humør
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et bredt spekter av faglige utfordringer
 • Storfjord kommunes beliggenhet i tiltakssonen for Nord-Troms gir lavere skatt og nedskrivning av studielån
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Vi vil være behjelpelig med å skaffe bolig
Generell informasjon

Tilsetting skjer forøvrig etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søknad, CV og relevante vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne siden. Spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan rettes til Jobbnorge på tlf. 75 54 22 20.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Personalleder Hilde Elofsson, tlf. 400 28809

I henhold til offentlighetsloven offentliggjøres søkerlisten. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktperson for stillingen

Hilde Elofsson – personalleder
Mobil: 40028809
E-post:hilde.elofsson@storfjord.kommune.no

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 20.06.2024

Grensekommunen, helsekommunen og reiselivskommunen Storfjord ønsker deg velkommen som vår nye medarbeider i vår store, lille og unike kommune. Stor fordi vårt landskap som strekker seg fra Lyngenfjorden, opp dalene, innover mot viddene, og helt opp til de over 1000m høye toppene åpner for utallige muligheter, og samtidig liten fordi vi har et stabilt folketall i underkant av 1900 innbyggere. Unik fordi vi har hatt et stabilt folketall i tiår etter tiår. Som kraftkommune har vi fokus på gode tjenestetilbud og utvikling samtidig, og våre historiske røtter i både samisk, kvensk og norsk kultur pleies ivrig.

Vårt gode klima samt vår beliggenhet preger vårt samfunns- og næringsliv. De befolkningstunge områdene i fylket ligger bare en god time unna, og  som grensekommune har vi gode finske og svenske naboer rett over grensa.

Private helsetjenester, reiseliv, bygg og anlegg, samt grenserelaterte tjenester som toll, politi, transport og spedisjon er viktige næringer hos oss i tillegg til primærnæringene og kommunal tjenesteproduksjon.

Vil du bli en del av vårt lag?

Nettsted https://www.storfjord.kommune.no