Skip to content

Fastlege – 100% fast stilling, Rendalen kommune

  • by

Kort om stillingen:
100% fast stilling som fastlege. Vi ønsker en lege med interesse for samfunnsmedisin, og som er eller vil bli spesialist i allmennmedisin. Samarbeidsevne og språkferdigheter vil bli vektlagt.

Som fastlege har du din fastlegeliste (med listetak på 900), og er også med på å ta ansvar for legetilsyn innenfor de virksomhetene i kommunen som utøver pasientkontakt.

Rendalen legekontor:
Legekontoret har ansvar for om lag 1700 innbyggere i Rendalen kommune. Helsetjenesten holder til i tilpassede og moderne lokaler og legekontoret er en del av virksomhetsområdet helse- og omsorg. Kommunen har 2 legehjemler samt turnuslege. I tillegg er to sykepleiere, begge i 100% stilling tilknyttet legekontoret. Legestillingene er fastlønnsstillinger. Legekontoret er godt utstyrt og lokalisert til Otnes – med sine naturskjønne omgivelser.

Vi kan tilby:
• Konkurransedyktig fastlønn
• 2 ukers permisjon med lønn i tillegg til 5 ukers ferie hvert år
• Bonusordning
• Lønnet 3. måneders utdanningspermisjon hvert tredje år av ansettelsesperioden (år 3, 6, 9 osv.)
• En spennende jobb i et aktivt og arbeidsmiljø
• Fri bolig
• Gode pensjons- og forsikringsvilkår
• Flott natur med gode friluftsmuligheter både sommer og vinter
• ALIS- ordning

Ansvarsområde/oppgaver:
• Være fastlege med egen liste
• Medisinskfaglig tilsyn sammen med øvrige leger for helsetjenesten og øvrige kommunale tjenester
• Medvirkning ved helsetjenestens system for planarbeid, rapportering og kvalitetssikring, samt helse og sosial beredskap
• Deltakelse i interkommunalt legevaktsamarbeid med Nord-Østerdal, lokalisert på Tynset
• Øyeblikkelig hjelp på dagtid
• Tverrfaglig samarbeid
• Fag/tjenesteutvikling
• Akuttmedisinske utfordringer som skadehåndtering og lignende

Kvalifikasjoner:
• Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1.
• Ønskelig med allmennspesialist, evt. allmennlege i spesialisering. Kommunen tilbyr ALIS
• Gode kommunikasjonsevner på et av de skandinaviske språkene, både skriftlig og muntlig.
• Førerkort klasse B.
• Løsningsorientert, og evne til tverrfaglig samarbeid innen helse og miljø.
• Utviklingsorientert og interesse for utvikling av tjenesten.
• Har pasienten i fokus og er opptatt av høy faglig kvalitet på tjenestene

Personlige egenskaper:
• Du er positiv og ønsker å bidra til gode helsetjenester i kommunen.
• Du samarbeider lett med andre kollegaer
• Du trives i et lite og rolig miljø

Særskilte krav til stillingen
• Den som tilsettes må fremlegge politiattest av nyere dato

Rendalen kommune har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige, jf Offentlighetslovens § 25. Dersom navnet ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes.
Link til søknadsskjema: Søk her

Kontaktperson for stillingen

Mari Bjørndalen Myrvang, helse- og omsorgssjef

Tlf: +47 915 34997 +47 62 46 85 00
E-post: Mari.Bjorndalen.Myrvang@rendalen.kommune.no

Søknadsfrist: 01.07.2024

Søk her!

Rendalen kommune

Rendalen kommune ligger i Innlandet fylke og er en del av Fjellregionen. Kommunen har omlag 1 800 innbyggere og er en av de største kommunene i Sør-Norge med sine 3178 kvadratkilometer. Rendalen har et levende bygdesamfunn med rike tradisjoner og mye kultur. Utmarka i kommunen brukes mye av rendøler og andre, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.