Skip to content

Fastleger søkes til nytt, privat legesenter på Lillehammer – Lillehammer kommune

 • by

Fastleger søkes til nytt privat legesenter i Lillehammer – faste stillinger

Midt i Lillehammer sentrum, i Nymosvingen 6, skal det opprettes et nytt legesenter med fem leger. Senteret vil ligge i nyoppussede og moderne lokaler tilpasset legesenterets drift. I samme bygg er det flere andre legesentre og helseaktører. Senterets ansatte vil ha mulighet for egen parkering i senterets umiddelbare nærhet. Oppstart er planlagt til februar 2025.

Stillingene som lyses ut er som ansatt lege i firmaet. Du vil her få en unik mulighet til å være med og starte opp et nytt legesenter, og ha stor påvirkning i utformingen av din egen arbeidshverdag. Du vil ha samme arbeidsvilkår som om du var kommunalt ansatte leger, med faste arbeidstider og konkurransedyktig grunnlønn. Senteret er privat, og det vil derfor i tillegg være muligheter for omsetningsbasert bonus, samt for å bli deleier/partner i selskapet.

Vi søker 3 spesialister i allmennmedisin og 1 ALIS. Pasientlisten vil være på 950 pasienter.

Lillehammer kommune er godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin, og tilbyr et spesialiseringsløp i tråd med nasjonale krav. ALIS vil få veiledning av spesialist på legesenteret og du kan bli med i en eksisterende smågruppe som møtes ukentlig. Hele ALIS-forløpet kan tilbys i Lillehammer kommune, og kommunen vil dekke kurskostnader.

Obligatorisk deltagelse i Lillehammer legevakt må påregnes. Lillehammer er vertskommune for interkommunal legevakt med et nedslagsfelt på ca. 70 000 innbyggere. Det vil ikke tilkomme andre kommunale oppgaver utover dette. 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk.
 • Deltakelse i Lillehammer interkommunale legevakt. Vaktbelastning med min 1-3 vakter pr måned.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller ALIS.
 • Norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt 
 • Gjennomført norsk LIS1
 • Behersker norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 
Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som er positiv, fleksibel, og som kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Faglig engasjement og dyktighet vil bli vektlagt.
 • Du må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst.
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt. 
Vi tilbyr
 • Mulighet til å være med på å utforme og skape et godt kollegialt og tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte fagpersoner i et nytt og stort legesenter.
 • Konkurransedyktig lønn med mulighet for omsetningsbasert bonus.
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag i betydelig grad.
 • ALIS avtale med Lillehammer kommune. Kommunen legger til rette for videre spesialiseringsløp med veileder og mulighet for institusjonsplass.
 • Faglig fellesskap og hyggelige kolleger.
 • Dyktige og erfarne helsesekretærer.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lillehammer kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 24.06.2024

Kontaktpersoner:

Martin Lunke
Mob: 416 44 613
E-post: martin@lunke.no

Miriam Tvedt – TO leder Legehelsetjenester
Mob: 91705889
E-post: miriam.tvedt@lillehammer.kommune.no

Søk her!

Lillehammer kommune

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter,  trykk her