Skip to content

Ukategorisert

Kommunepsykolog til Gamvik kommune

  • by

Om stillingen Gamvik kommune lyser ut stilling som kommunepsykolog i 100% fast stilling. Stillingen er organisert i kommunens Helse- og omsorgsenhet, kontorsted sammen med psykiatritjenesten.  Kommunen satser på forebygging og kvalitet i tjenesten. I stillingen inngår det varierende arbeidsoppgaver som klinisk behandling, forbygging og tverrfaglig sammarbeid mot barn og voksne i kommunen. Psykiatritjenesten er under opptrapping så du vil være med på å forme dine arbeidsoppgaver i tråd med kommunens plan for stillingen.  Kommunepsykolog… Read More »Kommunepsykolog til Gamvik kommune

Rådgjevar / Fagleiar rekneskap – Hjelmeland kommune

  • by

Hjelmeland kommune har ledig 1 fast 100 % stillingar som rådgjevar. Stillinga har eit særskild fagansvar for rekneskapen og skal fungera som fagleiar. Stillinga er organisert under økonomieininga og rapporterer til økonomisjef. Økonomieininga er ein del av rådmannens stab og har ansvaret for kommunerekneskap, skatterekneskap, fakturering, innkrevjing, finansforvaltning og overordna innkjøp. Vidare utarbeidar eininga budsjett og handlingsplan og har ansvar for budsjettoppfølging og rapportering. Tilhøyrande eininga er også eigedomsskattekontor og derav… Read More »Rådgjevar / Fagleiar rekneskap – Hjelmeland kommune

Rådgiver med kompetanse innen fagområde forurensning – Holmestrand kommune

  • by

Om arbeidsgiveren Holmestrand kommune søker etter en engasjert rådgiver (100% fast stilling) med kompetanse innen fagområde forurensning. Arbeidsoppgaven vil være varierte og by på faglige utfordringer og utvikling.  Stillingen rapporterer til Virksomhetsleder Vann, avløp og renovasjon og arbeidssted er for tiden Sande administrasjonsbygg. Kommunens Virksomhet Vann, avløp og renovasjon (VAR) ligger under Programområdet Samfunn, Teknikk og Miljø. VAR har 28 årsverk. Arbeidsoppgaver  Ivareta kommunens rolle som forurensningsmyndighet Bidra i utarbeidelse… Read More »Rådgiver med kompetanse innen fagområde forurensning – Holmestrand kommune

Konsulent (vikariat) – Vann, avløp og renovasjon, Holmestrand kommune

  • by

Konsulent (vikariat t.o.m. 30.09.2023) – innen Virksomhet Vann, avløp og renovasjon Om arbeidsgiveren Kommunens Virksomhet Vann, avløp og renovasjon (VAR) ligger unner Programområdet Samfunn, Teknikk og Miljø. VAR har 28 årsverk. VAR har mange forskjellige og interessante forvaltningsoppgaver, prosjektlederne har oppgaver knyttet til rehabilitering av eksisterende og etablering av nye VA anlegg. VAR sine driftsavdelinger har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunens VA installasjoner. Holmestrand kommune søker etter… Read More »Konsulent (vikariat) – Vann, avløp og renovasjon, Holmestrand kommune

Avdelingsleder Ytre omsorgsdistrikt – Lurøy kommune

  • by

Kommunalområdet Helse, sosial og omsorg (HSO) er i dag delt inn i 6 avdelinger. Ytre omsorgsdistrikt, som en av avdelingene dekker Lovund og Sleneset.  Tjenestemottakerne har vedtak på hjemmesykepleie og praktisk bistand. Tjenestene gis til beboere bosatt i omsorgssentrene og til hjemmeboende utenfor omsorgssentret. Ved behov og ledighet gis korttidsplass og/eller avlastning i begge omsorgssentrene. Avdelingen har til sammen ca 15 årsverk bestående av sykepleiere, vernepleier, helsefagarbeidere og assistenter. Omsorgstjenesten… Read More »Avdelingsleder Ytre omsorgsdistrikt – Lurøy kommune

Sykepleier – Midtre omsorgsdistrikt – Lurøy kommune

  • by

Arbeidsoppgaver Midtre omsorgsdistrikt har kommunens institusjonsplasser i tillegg til tjenester i hjemmebasert omsorg.Lurøy omsorgssenter består av: 13 institusjonsplasser fordelt på to avdelinger, 6 omsorgsboliger i direkte tilknytning til sentret, institusjonskjøkken, vaskeri og renhold. Stillingen innebærer arbeid i turnus.  Kvalifikasjoner: Norsk autorisasjon som sykepleier, samt beherske norsk muntlig og skriftlig. Søker må ha sertifikat for bil Det kreves politiattest i hht. gjeldende lovgivning  Personlige egenskaper Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Må kunne… Read More »Sykepleier – Midtre omsorgsdistrikt – Lurøy kommune

Avdelingsleder i legetjenesten – Lurøy kommune

  • by

Spennende lederstilling ledig! Lurøy kommunes helse- og omsorgstjeneste har en desentralisert struktur med omsorgssentre og tjenester lokalisert i 5 av kretsene i kommunen. Lurøy legekontor, som en del av helsetjenesten består av 3 legehjemler og 5 helsesekretærer. De dekker 3 kretser med 4 legekontor. Vi er inne i en periode der vi utvikler og styrker legetjenesten. Vi har bla kjøpt inn nytt medisinsk utstyr og prøver ut alternative arbeidstidsordninger for leger… Read More »Avdelingsleder i legetjenesten – Lurøy kommune

Helsesekretær – sekretær legekontor, Lurøy kommune

  • by

Har du lyst til å jobbe på legekontor? Vi trenger helsesekretær til kontoret på Onøy. Enten du har mange års erfaring eller helt nyutdannet, vil Lurøy kunne by på spennende muligheter. Nå kan du få sjansen til å være med på laget vårt.  Legetjenesten/Lurøy legekontor er en egen avdeling i Helse, sosial og omsorgsetaten.  Lurøy legekontor består av 3 legehjemler og 5 helsesekretærer i 3 legekretser.      Ved Lurøy legekontor… Read More »Helsesekretær – sekretær legekontor, Lurøy kommune

Økonomikonsulent til Smøla kommune

  • by

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som økonomikonsulent. Stillingen er en del av økonomiavdeligen i kommunen. Avdelingen har 5 ansatte hvorav tre har sitt hovedarbeidsområde innen økonomi og to innen lønn.Økonomiavdelingen er en støttefunksjon og har hovedtyngden av sine arbeidsoppgaver innenfor egen organisasjon. Arbeidsfordelingen mellom stillingene er fleksibel, og hvilke ansvarsområder som skal tillegges den ledige stillingen vurderes som en del av ansettelsesprosessen. Arbeids- og ansvarsoppgaver innen økonomiavdelingen samlet er: regnskapsføring… Read More »Økonomikonsulent til Smøla kommune

Nesbukti pleie og omsorgssenter – Sjukepleiar 70% fast stilling – Seljord kommune

  • by

ID 449 – Nesbukti pleie og omsorgssenter – Sjukepleiar 70 % fast stilling. Ny frist 25.9.22 Søker du etter ein spanande jobb i vakre Telemark? Då er det deg me ser etter! Nesbukti pleie- og omsorgssenter har ledig stilling som sjukepleiar i 70 % fast stilling. Det er hovudsakleg nattstilling som er utlyst, men me er fleksible med tanke på arbeidstider.Det er gode moglegheiter for medverking og innflytelse på egen arbeidssituasjon.Det… Read More »Nesbukti pleie og omsorgssenter – Sjukepleiar 70% fast stilling – Seljord kommune