Ukategorisert

IKT-ingeniør – Øvre Eiker kommune

  • by

Utviklingsorientert problemløser til IT avdelingen søkes!Øvre Eiker har mye bra folk, men lite penger. Innbyggerne våre skal oppleve gode og effektive tjenester. Derfor skal vi være ekstra gode på å gjøre det mulig for våre ansatte å gjøre en god jobb. IT er grunnmuren alle våre medarbeidere står på. Nå trenger vi en ny spiller på laget. Vi ser etter deg som bretter opp ermene og tar i et tak… Read More »IKT-ingeniør – Øvre Eiker kommune

Økonomikonsulent, 100% fast, 2. gongsutlysing – Etne kommune

  • by

Etne kommune har ledig 100 % fast stilling ved økonomiavdelinga som konsulent innan Økonomi/Rekneskap/Fakturering. Arbeidsoppgåver Dagleg bilagshandsaming, avstemmingar, kontrollar, remittering o.a. Kontering og attestering av leverandørfaktura, fakturahandsaming Periodiske oppgjer og rapporteringar innan MVA, skattetrekk/arbeidsgjevaravgift Fakturering og handsaming av avtalar Delta aktivt i årsavslutning Oppdatering av teknisk og praktisk materiell, handsama og administrera datautstyr og programvare som vedkjem økonomi Kompetanse Krav til høgare økonomisk utdanning, minimum bachelor God rekneskaps- og økonomiforståing… Read More »Økonomikonsulent, 100% fast, 2. gongsutlysing – Etne kommune

Økonomisjef til Dyrøy kommune

  • by

Er du faglig dyktig, framoverlent og utviklingsorientert? Vi søker økonomisjef De viktigste oppgavene vil være Tilrettelegge tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon Overordnet ledelse, videreutvikle personalressursene Ansvar for økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, årsmelding og økonomirapportering Lage beslutningsgrunnlag for politisk behandling Initiere omstillings- og utviklingsarbeid God saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak Bidra til å bygge vårt omdømme og skape gode relasjoner Faglig kompetanse Relevant høyere utdanning fra høyskole- eller universitetsnivå Ledererfaring fra offentlig eller… Read More »Økonomisjef til Dyrøy kommune

Sjukepleiar – Knutsaåsen omsorgssenter, Stord kommune

  • by

Me har ledig stilling i 100 % i turnus, med arbeid kvar 3. helg. Stillinga er ledig frå snarast. På Knutsaåsen omsorgssenter er det 46 rom, organisert som omsorgsbustader. Vår visjon er kultur, trivsel og omsorg i kvardagen Har du lyst å jobba på Knutsaåsen omsorgssenter som sjukepleiar i 100% fast stilling? Kvalifikasjonskrav: Vi ynskjer oss ein sjukepleiar som har relevant arbeidserfaring. Det vil verte lagt vekt på evne til… Read More »Sjukepleiar – Knutsaåsen omsorgssenter, Stord kommune

Avdelingsleder enhet for hjemmetjenester – Flekkefjord kommune

  • by

Avdelingsleder enhet for hjemmetjenester i Flekkefjord kommune (vikariat med mulighet for fast) Ledig 100 % stilling (vikariat med mulighet for fast ansettelse) som avdelingsleder i enhet for hjemmetjenester innen helse og velferd i Flekkefjord kommune. Vi søker en leder som er redelig, engasjert og nyskapende.Enhet for hjemmetjenester består av tre avdelinger med totalt 66 årsverk, og gir helsetjenester og praktisk bistand til de som bor i eget hjem. Tjenestene er… Read More »Avdelingsleder enhet for hjemmetjenester – Flekkefjord kommune

Sykepleier – 100 % fast hjemmetjenesten sone Meldal – Orkland kommune

  • by

Sykepleier – 100 % fast hjemmetjenesten sone Meldal Hjemmetjenesten i Orkland har ledig stilling ved sone Meldal. Vi skal tilsette en dedikert medarbeider med framoverlent holdning og arbeidslyst. Enheten er stor og vi har sterkt fokus på faglig utvikling for å møte utfordringene i årene framover. Et eksempel på dette er satsning på tidlig oppdagelse av forverret tilstand, som er en spennende arbeidsmetode, der vi systematisk gjør målinger og observasjoner som leder til tiltak.   Hjemmetjenesten… Read More »Sykepleier – 100 % fast hjemmetjenesten sone Meldal – Orkland kommune

Kultursjef til Rauma kommune

  • by

Rauma kommune søker kultursjef til å lede tjenesteområdet Kultur. Følgende funksjoner inngår: Kulturskole, bibliotek, frivilligsentral, kino, drift av kulturhuset, fritidsaktiviteter for barn og unge, samarbeid med ungdommen via Ungdomsrådet, kulturminner, tilskuddsordninger, samt samarbeid med både det frivillige og profesjonelle kulturlivet.Tjenesteområdet har 11 årsverk. Vi søker en leder som:• Har ambisjoner og ideer om videreutvikling av Rauma som kulturkommune• Har en strukturert og selvstendig arbeidsform med krav til kvalitet og resultat•… Read More »Kultursjef til Rauma kommune

Forvaltningsrevisor til Innlandet Revisjon IKS

  • by

Dyktig jurist, samfunnsviter eller økonom søkes!Ønsker du faglige utfordringer, liker å arbeide selvstendig og har interesse for utredningsarbeid? Forvaltningsrevisjon er en ekstern og uavhengig kontroll av kommunenes og fylkeskommunens virksomhet med målsetting om å bidra til læring og forbedring. Det undersøkes og vurderes om innbyggerne får tjenestene de har krav på og om ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med regelverk og kommunestyrets forutsetninger. Kommunene og fylkeskommunen yter viktige… Read More »Forvaltningsrevisor til Innlandet Revisjon IKS

Psykiatrisk til sykepleier – Berlevåg kommune

  • by

Berlevåg Kommune tilbyr stilling som psykiatrisk sykepleier med lønn tilsvarende 10 årsansiennitet og økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt Vi har ledig 100%-stilling som sykepleier i Berlevåg kommune v/Rus og psykiatritjenesten, som er etlavterskel tilbud med ansvar for å gi tilbud til de som sliter med psykiske utfordringer og rus til den voksnedelen av befolkningen. Stillingen tilbyr lønn som tilsvarer 10 års ansiennitet, og økonomiske fordelerknyttet til redusert skatt som… Read More »Psykiatrisk til sykepleier – Berlevåg kommune

Oppsynsmann VVA – Namsos kommune

  • by

Oppsynsmann vei, vann og avløp 100 % fast stilling Namsos kommune – Kommunalteknikk Namsos kommune, ved avdeling kommunalteknikk, søker etter oppsynsmann vei, vann og avløp. Arbeidssted vil være ved kommunens driftsavdeling i Hestmarka. Den som søker må like utfordringer, ha evne til å kunne tilegne seg nye kunnskaper, og kunne jobbe selvstendig.  Aktuelle arbeidsområder : Ansvar for drift og vedlikehold kommunale veger Ansvar for innkjøp av forbruksmateriell Oppfølging av innleide entreprenører,… Read More »Oppsynsmann VVA – Namsos kommune