Ukategorisert

Institusjonslege – 2. gangs utlysning, Ullensaker kommune

  • by

Da vår institusjonslege gjennom mange år nå skal gå av med pensjon, søker vi etter hennes etterfølger. Du har derfor nå mulighet til bli tilsynslege i en veldrevet og faglig spennende avdeling. Vi søker etter institusjonslege i 40 % fast stilling ved Korttidsavdelingen på Gjestad. Du vil sammen med vår institusjonslege, som jobber i 100 % stilling fordelt på de andre institusjonsavdelingene på Gjestad, samarbeide om avdelingens pasienter. Avdelingen har… Read More »Institusjonslege – 2. gangs utlysning, Ullensaker kommune

Arkivleder til Enebakk kommune

  • by

Vil du være vår arkivleder? Til å lede arkivtjenesten søker vi en utviklingsorientert person med faglig bakgrunn fra arkivarbeid, elektroniske saks-/arkivløsninger og god kompetanse innen IKT. Stillingen er organisert i avdelingen Kommunikasjon, Dokumentasjon (arkiv) og Personal (KDP). Arkivleder er delegert det daglige ansvaret og rapporterer faglig til kommunedirektøren i henhold til arkivloven. KDP består av avdelingene Kommunikasjon/Servicetorg, Personal og Dokumentasjon med til sammen 8 årsverk. Arkivleder har ansvar for: Daglig… Read More »Arkivleder til Enebakk kommune

Regnskapssjef til Skien kommune

  • by

Informasjon om arbeidssted og stilling Regnskap og kommunal innfordring utfører regnskaps- og innfordringstjenester for Skien kommune og tilknyttede selskaper. Pr i dag har avdelingen/enheten ca 15 årsverk, og ansatte med god kompetanse innenfor regnskap og innfordring. Avdelingen/enheten holder til i nyoppussede lokaler i Landmannsgården i Skien sentrum. Regnskapssjefens nærmeste leder er fra høsten 2021 økonomisjef. Arbeidsoppgaver og ansvarsrområder Regnskapssjefen har det overordnede ansvaret for avdelingen/enheten, både faglig, økonomisk/administrativt og personalansvar.… Read More »Regnskapssjef til Skien kommune

Sykepleiere til Smøla kommune

  • by

Lyst på spennende jobb som sykepleier? Om sykehjem/hjemmetjenesten i Smøla kommune Omsorgstjenestene er en spennende arbeidsplass for deg som liker ansvar, ønsker å bruke og å videreutvikle kunnskap, og for deg som verdsetter en variert arbeidshverdag med mange spennende utfordringer. Alle ansatte tilbys kontinuerlig kompetanseheving gjennom internopplæring og e-læring.Smøla er Pasient- og brukersikker kommune. Det betyr at det arbeides systematisk med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Smøla kommune er opptatt av faglig utvikling… Read More »Sykepleiere til Smøla kommune

Vanningeniører til Larvik kommune

  • by

Drikkevannet er vårt viktigste næringsmiddel. Vår hovedoppgave er å sikre godt, nok, og sikkert drikkevann til innbyggere i Larvik kommune. Larvik kommune har vannverk, renseanlegg og et omfattende system for transport av vann og avløp til innbyggerne. Virksomhet Teknisk er en del av kommunalområdet Eiendom og teknisk drift, og har 83 ansatte. Virksomheten har ansvar for drift og forvaltning av vei/trafikk, vann, avløp, renovasjon og park/friområder. Virksomheten er miljøsertifisert etter… Read More »Vanningeniører til Larvik kommune

Prosjektleder til Drammen Eiendom KF

  • by

Vi søker etter prosjektleder som skal styrke vår virksomhet Utbygging. Stillingen er en spennende mulighet for deg som ønsker å bruke og utvikle din kompetanse innen prosjektledelse i et godt tverrfaglig og motivert miljø. Stillingen rapporterer til leder for Utbygging. I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dersom anmodningen om unntatt offentlighet ikke tas til… Read More »Prosjektleder til Drammen Eiendom KF

Tenesteleiar for teknisk drift – Øystre Slidre kommune

  • by

Kan du tenkje deg ein spanande og utfordrande jobb i kombinasjon med: ein natur som inviterer til topp-tur i Jotunheimen? Sti- og terrengsykling? Klatring? Lang skisesong? Milevis med skiløyper? Uendeleg med stiar og rike moglegheiter for jakt og fiske? Dette finn du særleg rett utforbi døra på Beitostølen, men også i resten av kommunen. Øystre Slidre er ein kommune med vekst i folketalet og med mange spanande arbeidsplassar. Kommunen har full barnehagedekning,… Read More »Tenesteleiar for teknisk drift – Øystre Slidre kommune

Sjukepleiar – 100% årsvikariat, Bygland kommune

  • by

Det er ledig 100% vikariat til og med 21.08.2022, og vi søkjer etter ein sjukepleiar som kan bidra til å styrke våre team av kunnskapsrike og dyktige tilsette. Ønskjeleg med snarleg tiltreding. Studentar som er ferdig utdanna våren 2021 oppmodast til å søkje. Stillinga har 3-delt turnusvilkår med arbeid kvar 3.helg (p.d.d. utgjer dette for sjukepleiarar i full stilling 4 netter på 6 vekers turnus). Vi tilbyr god løn (per… Read More »Sjukepleiar – 100% årsvikariat, Bygland kommune

Psykolog/psykologspesialist i 100% fast interkommunal stilling – Åseral kommune

  • by

Åseral er ei bygd med eit aktivt kulturliv. Kvar sommar lokkar Eikerapen Roots Festival mange tilreisande til bygda. Minne kultursenter i Kyrkjebygd romar faste og skiftande utstillingar, bygdemuseum, turistkontor og kafé.I tilknyting til skulen ligg fleirbrukshallen med idrettsbane, skytebane og basseng. Uteområdet har mellom anna fotballbane og friidrettsarena. Åseral kommune er Norges sørlegaste fjellparadis med vintersportsstadane Bortelid, Eikerapen og Ljosland.Det er gode moglegheiter for eit aktivt friluftsliv. Med halvannan times… Read More »Psykolog/psykologspesialist i 100% fast interkommunal stilling – Åseral kommune

Juridisk rådgiver/juridisk spesialrådgiver – Fredrikstad kommune

  • by

Juridisk rådgiver / juridisk spesialrådgiver med faglederansvar grunneiendom Hvem er vi? Etat for bygg og eiendom i Seksjon for teknisk drift forvalter, drifter og vedlikeholder kommunens grunneiendommer, formålsbygg og boliger. Etaten består av cirka 300 ansatte fordelt på virksomhetene eiendomsdrift, renhold, byggutvikling, boligbygg, samt Byggteknisk stab og Forvaltningsstab. Vi søker etter en jurist som skal dekke det samlede behovet for juridisk bistand i etaten – med stort oppgavespenn, varierte oppgaver… Read More »Juridisk rådgiver/juridisk spesialrådgiver – Fredrikstad kommune