Skip to content

Ukategorisert

NAV-leder, Smøla kommune

  • by

 Vil du lede et viktig samfunnsoppdrag? Har du et brennende engasjement for inkludering, arbeidsliv og mangfold? Vi søker en dyktig og engasjert leder til vårt NAV-kontor på Smøla. Kontoret er i Smøla rådhus på Hopen.NAV Smøla har for tiden 5 ansatte og leverer tjenester til kommunens 2 160 innbyggere. NAV Smøla er samlokalisert med barneverntjenesten i kommunen. NAVs samfunnsoppdrag er å bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang… Read More »NAV-leder, Smøla kommune

Miljøterapeut – Aktivitet og boveiledning, Smøla kommune

  • by

Spennende jobb innen miljøarbeid Kort om stillingen Enhet aktivitet og boveiledning består av bofellesskap for funksjonshemmede, avlastningstjeneste for barn, aktivitetstilbud og boveledningstjeneste. Enheten tok i bruk et nytt moderne bofellesskap i 2022 – et løft for både beboere og ansatte. Enheten har ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut. Stillingen har turnusarbeid inkl. arbeid på helg. Arbeidssted er p.t. Rådhusveien og Hopen bofellesskap.  Ansvars- og arbeidsoppgaver Kompetansekrav Det forutsettes at… Read More »Miljøterapeut – Aktivitet og boveiledning, Smøla kommune

Fagleder regnskap – Gjøvik kommune

  • by

Vi søker deg som er nysgjerrig på nye utfordringer og liker å finne gode løsninger sammen med andre Ledig 100 % stilling som fagleder regnskap i Gjøvik kommune. Beskrivelse av arbeidsstedet: Økonomi stab er en del av sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift i Gjøvik kommune, og består av 22 medarbeidere med hovedoppgaver knyttet til budsjett, rapportering, regnskap, fakturering, lønn, finans- og gjeldsforvaltning. En sentral oppgave for staben er… Read More »Fagleder regnskap – Gjøvik kommune

Avdelingsleder for budsjett og rapportering – Gjøvik kommune

  • by

Vil du være med å utvikle Gjøvik kommune og bidra til god økonomistyring? Vi søker en avdelingsleder for budsjett og rapportering med stor arbeidskapasitet og god økonomisk forståelse i 100 % fast stilling.  Beskrivelse av arbeidsstedet: Økonomi stab er en del av sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift i Gjøvik kommune, og består av 22 medarbeidere med hovedoppgaver knyttet til budsjett, rapportering, regnskap, fakturering, lønn, finans- og gjeldsforvaltning. En… Read More »Avdelingsleder for budsjett og rapportering – Gjøvik kommune

Sykepleiere i 100% faste stillinger – Loppa kommune

  • by

Vi søker inntil 6 sykepleiere i 100% faste stillinger og vikariater med mulighet for fast tilsetting, i to delt turnus ved Øksfjord alders og sykehjem.  Vi ser etter deg som har erfaring fra eller interesse innenfor velferdsteknologi, kreftomsorg, klinisk sykepleie eller distriktssykepleie. Sykehjemmet består av skjermet enhet, KAD/sykestueplass, habilitering/rehabilitering, avlastning, samt plasser for kort og langtidsopphold.Hjemmetjenesten yter tjenester etter vedtak for hjemmeboende med ulike behov, og har bland annet omsorgsbolig med fellesområde… Read More »Sykepleiere i 100% faste stillinger – Loppa kommune

Avdelingsleder – Levanger kommune, Breidablikktunet omsorg

  • by

Har du ledererfaring og ønske om å være med og utvikle vårt omsorgssenter sammen med gode kolleger?   Breidablikktunet omsorgssenter ligger på en av Levangers fineste tomter, med utsikt over store deler av byen. Vi yter heldøgns omsorgstjenester til mennesker med et bredt spekter av ulike hjelpebehov, og har en høy andel av geriatriske beboere med sammensatte behov. Vi søker nå avdelingsleder i 100% stilling. Arbeidsoppgaver Leder har i samarbeid med ansatte… Read More »Avdelingsleder – Levanger kommune, Breidablikktunet omsorg

HR-rådgiver med hovedarbeidsområde innenfor IA, HMS og nærvær – Halden kommune

  • by

HR-avdelingen i Halden kommune har ledig fast stilling som rådgiver med hovedarbeidsområde innenfor IA-, HMS- og nærværsarbeid. Offentlig sektor står overfor en omfattende omstilling, og Halden kommune er intet unntak. Omstillingsarbeidet utfordrer den tradisjonelle organiseringen og det krever kontinuerlig, hyppige og varig utvikling. Et av kommunens store utfordringer i framtiden er å sikre tilstrekkelig bemanning for å kunne yte lovpålagte tjenester. Med utgangspunkt i dette, er det helt nødvendig å… Read More »HR-rådgiver med hovedarbeidsområde innenfor IA, HMS og nærvær – Halden kommune

Juridisk rådgiver – Samfunnsutvikling, Hole kommune

  • by

Er du en dyktig jurist og ønsker å jobbe i vår med utvikling av Hole kommune? Da må du søke hos oss. Hole kommune er en attraktiv bokommune. Innbyggertallet er voksende. Mange pågående planprosesser vil bidra ytterligere til vekst. Kommunale tettsteder skal utvikles de kommende årene med fremtidsrettet infrastruktur og offentlige rom. Juridisk rådgiver vil bli en helt sentral medarbeider i samfunnutviklingen i Hole kommune gjennom arbeid med utbyggingsavtaler, momsavtaler… Read More »Juridisk rådgiver – Samfunnsutvikling, Hole kommune

Ingeniør – Vefsn kommune, avdeling teknisk drift

  • by

Teknisk drift har ansvarsområde innen drift, vedlikehold, planlegging og utbygging av veg, vann, avløp, park, boligfelt og industriområder. I Vefsn kommune planlegges det nå store industrietableringer. Det ble i 2022 vedtatt temaplaner i et 10-års perspektiv for vann og avløpsområdet. Dette fordrer omfattende utbygginger av kommunal infrastruktur. I dette ligger også årlige ressurser for utskifting av vann og avløpsledninger. For å bidra i denne samfunnsutviklingen er det ledig 100 % fast… Read More »Ingeniør – Vefsn kommune, avdeling teknisk drift

Nome kommune søker erfaren kommuneplanlegger – 2. gangs utlysning

  • by

Vil du forandre verden? Som kommuneplanlegger har du store muligheter til å skape et bedre lokalsamfunn. Du kommer tett på lokalbefolkningen, politikerne og kommuneorganisasjonen. Du jobber konkret med FNs bærekraftsmål og klimatiltak som faktisk virker. I tilleg jobber du med folkehelse, oppvekst og stedsutvikling. Alt dette er viktig for at kommunene våre skal være gode å leve og jobbe i. I Nome kommune kan du i tillegg være med på… Read More »Nome kommune søker erfaren kommuneplanlegger – 2. gangs utlysning