Skip to content

Ukategorisert

Helsesekretær ved Frøya legekontor – Frøya kommune

  • by

Om stillingen Virksomheten Familie og Helse i Frøya kommune lyser ut 2 x 100% faste stillinger som helsesekretærer. Tiltredelse 01.01.2024. Frøya legekontor ligger under virksomheten Familie og Helse, hvor flere av kommunens helsetjenester er lagt under samme tak. Dette innebærer at virksomheten skal ivareta oppgaver som legetjenester, barnevernstjenester, jordmortjeneste, helsestasjon og skolehelsetjenester, åpen barnehage, psykisk helsetjenester samt flyktning tjenesten og voksenopplæring. Vårt legekontor har i dag 16 ansatte, med 8… Read More »Helsesekretær ved Frøya legekontor – Frøya kommune

Assisterende rektor – Ålesund vaksenopplæring, Ålesund kommune

  • by

Assisterande rektor har saman med rektor ansvar for pedagogisk, fagleg og administrativ leiing av Vaksenopplæringa, og inngår i leiarteam saman med rektor og avdelingsleiarar.  Dei ulike leiaroppgåvene blir fordelte i leiargruppa.  Ålesund vaksenopplæring er fylkets største fagmiljø på vaksnes læring. Skolen har tre avdelingar; norsk med samfunnskunnskap, grunnskoleopplæring for vaksne og spesialundervisning. I overkant av 1200 deltakarar får opplæring ved Ålesund vaksenopplæring i løpet av eitt år, og det er… Read More »Assisterende rektor – Ålesund vaksenopplæring, Ålesund kommune

Rådgiver i Oppvekstetaten – Nome kommune

  • by

Tjenesteområdet oppvekst innbefatter seks barnehager, to 1.-10. skoler, voksenopplæring og flyktningtjeneste, asylmottak, PPT og barneverntjeneste.  Aktivitetsnivået innen etaten er stort, noe som gir utfordrende, varierte og interessante oppgaver.Systematisk arbeid med å videreutvikle kvalitet og kompetanse innen oppvekstsektoren vektlegges i stor grad. Viktige satsingsområder er tverrfaglig samarbeid og laget rundt barn og unge, trygge og gode leke- og læringsmiljø og inkluderende praksis.Oppvekstkontoret er lokalisert på Nome rådhus i Ulefoss. Arbeidsoppgaver Kvalifikasjoner Personlige egenskaper Vi… Read More »Rådgiver i Oppvekstetaten – Nome kommune

Kommunalleder teknisk, plan og næring til Loppa kommune

  • by

Liker du rå natur, fantastisk utsikt, nordlys, midnattsol, fisk, reinsdyr og ørn? Da kan Loppa kommune være noe for deg. Et lite samfunn med et stort hjerte. Her blir du tatt godt i mot av innbyggerne og dine nye kollegaer. Perleturer, skattejakt, randone, scooterkjøring, hiking, isbrevandring, fiske, grilling og bading i alle slags temperaturer er bare noe av det Loppa kommune har å by på. Loppa kroa og Støa kan… Read More »Kommunalleder teknisk, plan og næring til Loppa kommune

Lærer – Hov ungdomsskole, Ringerike kommune

  • by

En av våre dyktige lærere med spesialpedagogikk har fått en ny og spennende jobb, og vi leter etter en som kan fylle dennes sko. Hov ungdomsskole har 290 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn. Skolen har en særlig tilrettelagt spesialpedagogisk avdeling; avdeling Eik, for 15-23 elever i aldersblandet gruppe. Hov ungdomsskole ønsker ansatte som utfører sitt arbeid i tråd med gjeldende styringsdokumenter som Opplæringslov og til enhver tid gjeldende… Read More »Lærer – Hov ungdomsskole, Ringerike kommune

Fagarbeider – Hov ungdomsskole, Ringerike kommune

  • by

Hov ungdomsskole har ca. 290 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn. Vi er en mangfoldig byskole, i et helt nytt skolebygg og med grense inn til marka – og er stolte over å ha opptil 40 ulike nasjonaliteter i vårt fellesskap. Skolen har også et særlig tilrettelagt spesialpedagogisk opplæringstilbud for elever i aldersblandede grupper; avdeling Eik. Arbeid for et inkluderende læringsfellesskap, er overordnet i vårt arbeid og ses i lys… Read More »Fagarbeider – Hov ungdomsskole, Ringerike kommune

Sykepleiere til Persaunet helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

  • by

Har du lyst til å jobbe hos oss? Persaunet helse- og velferdssenter søker etter to sykepleiere til faste 100 prosent stillinger, turnus dag/kveld med arbeid hver tredje helg. Du får en egen mentor som vil følge deg opp det første året. Vi har eget kompetanseforum for sykepleiere, hvor vi blant annet tar opp rutiner, samarbeid, etisk refleksjon, legemiddelhåndtering, Livsglede og  informasjon fra sykehjemslege. Vi har egen sykehjemslege i 100 prosent… Read More »Sykepleiere til Persaunet helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

Kommuneoverlege til Lyngdal kommune

  • by

Vi trenger en kommuneoverlege og kan tilby deg en spennende stilling i Lyngdal kommune. Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 750 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.… Read More »Kommuneoverlege til Lyngdal kommune

Lærer til vikariat på 3 måneder, med mulighet for forlengelse – Loppa kommune

  • by

Om oss Liker du rå natur, fantastisk utsikt, nordlys, midnattsol, fisk, reinsdyr og ørn? Da kan Loppa kommune være noe for deg. Et lite samfunn med et stort hjerte.  I Loppa kan du nyte spektakulære fjellturer sommer og vinter,  randonee, scooterkjøring,  isbrevandring, fiske, grilling og bading i alle slags temperaturer. Vi har en dagsturhytte på Øksfjordfjellet. Loppa er en liten kommune der mange aktiviteter er basert på frivillighet. Det er gode muligheter for å… Read More »Lærer til vikariat på 3 måneder, med mulighet for forlengelse – Loppa kommune

Helsefagarbeider i 100% fast stilling – Loppa kommune

  • by

Om stillingen Øksfjord sykehjem er lite, oversiktlig og byr på stor variasjon innen alle oppgaver. Avdelingen har egen skjermet enhet, lang- og korttidsplasser, plasser til avlastning og rehabilitering, samt en sykestue-/akutt døgnplass. Avdelingen har ca. 45 ansatte. Rus- og psykiatritjeneste, legekontor, ergoterapi, fysioterapi og Nav er tjenester lokalisert i samme bygg og muliggjør et godt tverrfaglig samarbeid. Vi ser etter en engasjerte, inspirerende og dyktige helsefagarbeidere som er strukturert, selvstendig, faglig engasjert,… Read More »Helsefagarbeider i 100% fast stilling – Loppa kommune