Skip to content

Ukategorisert

Avdelingsleder helse og familie – Rennebu kommune

  • by

Beskrivelse Rennebu kommune har en tydelig satsing på tidlig innsats ved å tilby forebyggende og koordinerte tjenester på tvers av fagområder. I tråd med nasjonale føringer er helsefremming, forebygging, mestring og rehabilitering sentrale satsinger i tjenestetilbudet til våre innbyggere. For å oppnå gode resultater i dette arbeidet søker vi etter en fremoverlent leder for helse- og familietjenesten. Avdelingen består av legetjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, jordmor, fysioterapi, ergoterapi og psykiatri og… Read More »Avdelingsleder helse og familie – Rennebu kommune

Familieveileder og saksbehandler ved Barneverntjenesten – Orkland kommune

  • by

Ledige prosjektstillinger for 2 år Barnevernet har behov for kloke barnevernsarbeidere som brenner for barnets beste og ser verdien av tidlig innsats I Orkland ønsker vi at barn og familier skal ha en dør inn når de trenger hjelp. Derfor har vi samlet barne- og familietjenesten i moderne og gode lokaler i Orkland folkehelsesenter på Orkanger. Tjenesten består av barneverntjenesten sammen med familiesenter, pedagogisk-psykologisk tjeneste og helsestasjon- og skolehelsetjeneste.  Det er… Read More »Familieveileder og saksbehandler ved Barneverntjenesten – Orkland kommune

Barnevernkonsulent – Orkland kommune (svangerskapsvikariat)

  • by

Ledig svangerskapsvikariat Klok barnevernsarbeider som brenner for barnets beste og ser verdien av tidlig innsats I Orkland ønsker vi at barn og familier skal ha en dør inn når de trenger hjelp. Derfor har vi samlet barne- og familietjenesten i moderne og gode lokaler i Orkland folkehelsesenter på Orkanger. Tjenesten består av barneverntjenesten sammen med familiesenter, pedagogisk-psykologisk tjeneste og helsestasjon- og skolehelsetjeneste.  Vi er opptatt av å ivareta barns oppvekst… Read More »Barnevernkonsulent – Orkland kommune (svangerskapsvikariat)

Prosjektleder for opprydding i spredt avløp – Orkland kommune

  • by

Orkland kommune søker etter en ansvarlig for arbeidet med opprydding i spredt avløp i 100 % fast stilling. Oppryddingsarbeidet styrkes med denne stillingen for at kommunen skal nå de krav og miljømål som settes for vannforekomstene i vannforskriften, krav til renseeffekt i henhold til forurensingsforskriften og krav til bygging av anlegg i henhold til plan- og bygningsloven. I tillegg er det behov for å gjennomføre tilsyn av gamle avløpsløsninger med… Read More »Prosjektleder for opprydding i spredt avløp – Orkland kommune

Helsesykepleier/psykiatrisk sykepleier ved familiesenteret – Orkland kommune

  • by

Ledig prosjektstilling for 2 år Familiesenteret har behov for en varm og raus helsesykepleier/psykiatrisk sykepleier som er opptatt av forebyggende arbeid og tidlig innsats i møte med barn og foreldre.    I Orkland ønsker vi at barn og familier skal ha en dør inn når de trenger hjelp. Derfor har vi samlet barne- og familietjenesten i moderne og gode lokaler i Orkland folkehelsesenter på Orkanger. Tjenesten består av familiesenteret, sammen… Read More »Helsesykepleier/psykiatrisk sykepleier ved familiesenteret – Orkland kommune

Avdelingsleder bibliotek og innbyggertorg 100% fast stilling

  • by

2. gangsutlysning: Avdelingsleder bibliotek og innbyggertorg 100% fast stilling Lyngdal kommune søker etter ny avdelingsleder for bibliotek og innbyggertorg i 100% fast stilling. Stillingen er ledig fra 1. september 2022 Biblioteket og innbyggertorg består av tre avdelinger lokalisert på Lyngdal kulturhus, Konsmo og Byremo. Avdelingene på Konsmo og Byremo er også kombinasjonsbibliotek, og alle avdelingene har tilbud om Meråpent bibliotek. Innbyggertorget gir innbyggertjenester og er kommunens førstelinjetjeneste overfor innbyggere. Kommunens… Read More »Avdelingsleder bibliotek og innbyggertorg 100% fast stilling

Vikariat enhetsleder teknisk – Karasjok kommune

  • by

Om stillingen Vi har ledig 100 % vikariat som enhetsleder teknisk, for perioden 17.10.22- 01.08.23. Stillingen er underlagt kommunedirektøren og er del av kommunens enhetsledergruppe. Vi står fortsatt i en spennende utvikling, med omstilling og organisering av enheten. Du vil få mulighet til å være med på administrativ organisering samt mange spennende utviklings- og forbedringstiltak. Enheten har 49 ansatte, fordelt på 31,5 årsverk. Enhetsleder har ansvar for å lede Teknisk… Read More »Vikariat enhetsleder teknisk – Karasjok kommune

Sel og Vågå søkjer etter felles by- og bygdeutviklar

  • by

Sel og Vågå søkjer etter felles by- og bygdeutviklar til 100% prosjektstilling! Sel og Vågå er to naturskjønne kommunar som ligg i Nord-Gudbrandsdalen, midt mellom nasjonalparkane Jotunheimen og Rondane. Vågå og Sel en ein del av ein fjellregion med vakre nasjonalparkar, rike folketradisjonar og ein sterk nasjonal posisjon innan natur- og kulturbasert reiseliv. Er du også einig i at Norddalen er den flottaste plassen å bu, men at vi har litt… Read More »Sel og Vågå søkjer etter felles by- og bygdeutviklar

Ledig 100% fastlegeheimel i Vågå kommune

  • by

Vågå kommune ligg i Nord- Gudbrandsdalen, midt mellom nasjonalparkane Jotunheimen og Rondane. Kommunesenteret Vågåmo er ein konsentrert og triveleg handelsstad, med eit godt utbygd servicetilbod. Vågå har 3591 innbyggjarar, eit godt barnehage- og skuletilbod, og eit allsidig og rikt kulturliv. Er du glad i friluftsliv kan du i  Vågå kommune kombinere jobben som fastlege med eit kvardagsliv nærme naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmoglegheiter som gjev spennande naturopplevingar. Vågå… Read More »Ledig 100% fastlegeheimel i Vågå kommune

Jurist – HR og organisasjon, Indre Østfold kommune

  • by

Om enheten HR og organisasjon er en sentral bidragsyter i organisasjonens samlede arbeid med menneskelige ressurser, og er avgjørende for at kommunen skal lykkes. HR og organisasjon ivaretar kommunens arbeidsgiveransvar gjennom en tredelt organisering; arbeidsgiverpolikk og forhandlinger, forvaltning av arbeidsforholdene og organisasjon og arbeidsmiljø. Avdelingen har faglig sterke og engasjerte medarbeidere, som gjennom sin bistand til ledere og administrasjonen, håndterer et bredt spekter av problemstillinger. Sentral beliggenhet i Askim der kommunens ledelse er… Read More »Jurist – HR og organisasjon, Indre Østfold kommune