Ukategorisert

Ingeniør/sivilingeniør geomatikk – Trondheim kommune

  • by

Ved Enhet for kart og arkitektur er det fra 1. september 2022 ledig en fast 100 prosent stilling for ingeniør/sivilingeniør innenfor fagområde geomatikk. Enheten forvalter kart- og eiendomsdata og legger til rette for effektiv bruk av disse. Vi er organisert under virksomhetsområdet Byutvikling. Stedfestede data er komponenter som er viktige for tjenesteleveransene fra byutviklingsområdet, mange av våre oppgaver skjer derfor i tett samarbeid med de andre fagområdene. Har du et stort engasjement for bruk… Read More »Ingeniør/sivilingeniør geomatikk – Trondheim kommune

Fullstack-utvikler innen fagområde geomatikk – Trondheim kommune

  • by

Ved Enhet for kart og arkitektur er det fra 1. september 2022 ledig en fast 100 prosent stilling som fullstack-utvikler. Vil du være med på å forme fremtidens kommune? Vi har behov for en allsidig fullstack-utvikler til vårt geodatamiljø, som vil være med på å utvikle nye tjenester for kommunens 210.000 innbyggere og 15.000 ansatte. Enheten forvalter kart- og eiendomsdata og jobber for at stedfestet informasjon blir brukt innovativt og… Read More »Fullstack-utvikler innen fagområde geomatikk – Trondheim kommune

Konsulent kultur og næring – vikariat – Gratangen kommune

  • by

Kort om stillingen Vi har ledig et vikaritat på 80% ut april 2023. Dagarbeid. Stillingen er delt mellom kultur- og næringsoppgaver. Arbeidsoppgaver – Ivaretakelse av kultur og næringsrelatert aktivitet i kommunen.– Saksbehandler i vedtakssaker tilknyttet disse fagfelt.– Kontaktperson mellom kommunen og det lokale næringsliv.– Kulturell oppfølgning.– Ansvar for næringsfond saker. Kvalifikasjonskrav Saksbehandler på bachloer nivå innenfor relevante fag for stillingens fagområde. Relevant erfaring av lengre varighet kan kompensere for utdanningskravet… Read More »Konsulent kultur og næring – vikariat – Gratangen kommune

Flyktningkoordinator/ miljøterapeut til Gratangen kommune

  • by

Kort om stillingen Vi har ledeig 100% fast stilling som flyktningkoordinator/miljøterapeut. Stillingen er i bosettingstjenesten/flykningtjenesten. Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer miljøfaglige oppgaver, herunder:– Miljøfaglig ledelse.– Helsefremmede og forebyggende oppgaver.– Undervisning og veiledning av kolleger og studenter.– Bidra med fagutvikling og kvalitetssikring.– God yrkesetikk. Beherske data/IKT kunnskaper. Kvalifikasjonskrav – Relevant utdanning på bachleor nivå, vernepleie, sosionom, ergoterapeut etc, andre høyskoleutdanninger kan bli vurdert dersom lengre erfaring innen fagfeltet.– Gode norskkunnskaper både skriftlig og… Read More »Flyktningkoordinator/ miljøterapeut til Gratangen kommune

Lærling i Gratangen kommune

  • by

Kort om stillingene Gratangen kommune ønsker å tilby lærlingestilling til to lærlinger. Pr. i dag er begge stillingene ledig.– en stilling første års-lærling– en stilling andre års-lærling Nærmere opplysning Den som tilbys stillingen må oppfylle følgende krav: – Målrettet jobbing med læringsmål knyttet til læreplan for aktuell årsenhet.– Ta ansvar for egen læring.– Oppsøke læresituasjoner.– Sette seg inn i arbeidslivets krav og plikter. Krav om politiattest.Referanser vil bli innhentet. Personlige… Read More »Lærling i Gratangen kommune

Økonomirådgiver/controller til Øksnes kommune

  • by

Øksnes kommune ønsker vår nye Controller velkommen! Vi ser etter deg som er serviceinnstilt, har gode samarbeidsevner og bidrar til et positivt arbeidsmiljø hvor vi jobber sammen for å bli enda bedre.Du er nysgjerrig på sammenhenger i prosesser og systemer, og liker å utforske problemstillinger og finne løsninger.Samtidig er du strukturert og nøyaktig, og følger våre felles rutiner og retningslinjer. Øksnes kommune er i stor utvikling med flere store prosjekter pågående.Vi… Read More »Økonomirådgiver/controller til Øksnes kommune

Enhetsleder/rektor for Brønnøy kultur- og kompetansesenter

  • by

Om stillingen Senteret ligger midt på skoletunet i Brønnøysund og nært rådhuset i kommunen. Enheten består pr. i dag av fire underavdelinger: Voksenopplæring, flyktningtjeneste, kulturskole og folkebibliotek. Enheten har en merkantil ressurs på 80 % stilling. Voksenopplæringen yter opplæring i norsk/samfunnskunnskap for innvandrere, logopedi for hele kommunen, spesialundervisning for voksne og grunnskole for voksne.  En yter også voksenopplæring til nabokommuner. Hovedansvarsområdet er knyttet til rektorrollen og pedagogisk ledelse av voksenopplæringen.… Read More »Enhetsleder/rektor for Brønnøy kultur- og kompetansesenter

Leder Rennebu Arbeidssenter – Rennebu kommune

  • by

Bo og mestring er en egen avdeling innen Helse og omsorg. Tjenesten inneholder tre boliger, arbeidssenter og vedsentral med hver sine ledere som i tillegg jobber i turnus. Stillingen er inndelt i 1/3 leder og 2/3 i direkte arbeid med brukerne. Innholdet i stillingen kan endres som følge av utvikling av organiseringen i tjenesten. Leder for dagens arbeidssenter har pr. i dag avsatt 1/3 av tiden til ledelse og 2/3… Read More »Leder Rennebu Arbeidssenter – Rennebu kommune

Sykepleiere innen helse og omsorg – Rennebu kommune

  • by

2 x 100% fast stilling som sykepleier. Dag/kveld/hver 3. helg fom 01.06.22 67,84% vikariat sykepleier natt med base på korttidsavdeling – med arbeid hver 3. helg 2 x 100% vikariat sykepleier dag/kveld med arbeid hver 3. helg Beskrivelse av arbeidssted Rennebu kommune har nylig tatt i bruk et nytt og moderne sykehjem med 16 plasser. Vi har fra samme tidspunkt omorganisert pleie- og omsorgstjenesten med en tydelig satsning på hjemmebasert… Read More »Sykepleiere innen helse og omsorg – Rennebu kommune

Helsefagarbeidere innen helse og omsorg – Rennebu kommune

  • by

Faste stillinger 80% helsefagarbeider natt på sykehjem med hver 3. helg fom 24.08.22 50% helsefagarbeider natt på sykehjem med hver 3. helg fom 01.09.22 100% helsefagarbeider dag/kveld HDO med hver 3. helg fom 01.06.22 75% helsefagarbeider dag/kveld vikarpool med hver 3. helg 57,61% helsefagarbeider kombinert hjemmehjelp + hver 3. helg HDO Faste stillinger, kun helg 17,61% stilling helsefagarbeider HDO – hver 3. helg 17,61% stilling helsefagarbeider sykehjem – hver 3.… Read More »Helsefagarbeidere innen helse og omsorg – Rennebu kommune