Skip to content

Ukategorisert

100% fast stilling som interkommunal kommunepsykolog – Brønnøy kommune

  • by

Om stillingen Vil du være med å bidra til et godt og trygt oppvekstmiljø for barn og unge på Sør- Helgeland? Kommunepsykologen vil fungere på tvers av tjenestene i Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad og vil ha oppmøtested på rådhuset til vertskommunen Brønnøy. Psykologen vil kunne knytte seg til nettverk for kommunepsykologer i Nordland og inngå avtale med veileder hvis spesialisering skal gjennomføres. Stillingen er underlagt barne- og familietjenesten i… Read More »100% fast stilling som interkommunal kommunepsykolog – Brønnøy kommune

Prosjektleder kommunalteknikk – Øksnes kommune

  • by

Øksnes kommune har en vedtatt hovedplan vann og avløp med en rekke prosjekter som skal realiseres innen 2026.I tillegg har Øksnes kommune har et overordnet mål om å ha 5000 innbyggere i 2030, og vi skal vi tilrettelegge for flere arbeidsplasser og nye bolig- og næringsarealer. For å kunne gjennomføre alle prosjekter må kommunen utvikle egen organisasjon og sørge for å ha dyktige prosjektledere. Øksnes kommune har derfor for snarlig… Read More »Prosjektleder kommunalteknikk – Øksnes kommune

Rektor/virksomhetsleder til Skeiane ungdomsskole – Sandnes kommune

  • by

Vår gode rektor skal gå av med pensjon og vi må finne hennes erstatter. Vil du bli vår nye rektor? Ved Skeiane ungdomsskole er vi stolte av vårt dyktige personale og kjekke elever. Vi er opptatt av å bygge relasjoner til den enkelte elev, men samtidig stille krav som gjør at elevene får en optimal faglig utvikling i gode, trygge læringsmiljø. Vi har høy medarbeidertilfredshet, stabilt personale og fokus på… Read More »Rektor/virksomhetsleder til Skeiane ungdomsskole – Sandnes kommune

Arealplanleggar – Bjørnafjorden kommune

  • by

Er du klar for ei spennande oppgåve som tilretteleggar for samfunnsutvikling i ein av Noreg sine mest dynamiske kommunar? Planeininga i Bjørnafjorden kommune søkar etter deg som er erfaren arealplanleggar. Gjerne med erfaring frå både kommunale og private planarbeid. Vi tilbyr fast 100 % stilling og spennande oppgåver. Du vil vere sentral i å tilrettelegge for og sikre god samfunnsutvikling gjennom langsiktige og gjennomførbare planar. Vi er opptatt av god… Read More »Arealplanleggar – Bjørnafjorden kommune

Rådgjevar samfunnsplanlegging – Bjørnafjorden kommune

  • by

Planeininga i Bjørnafjorden kommune søkar etter ein engasjert rådgjevar innafor samfunnsplanlegging i fast 100 % stilling. Stillinga inneber tett samhandling på tvers av organisasjonen, andre forvaltningsnivå og privat næringsliv.  Arbeidsoppgåver:  jobbe med samfunnsutfordringar, til dømes innan vekst, folkehelse, utbyggingsmønster, næringsutvikling og samferdsel utrede og framskaffe beslutningsgrunnlag for politikere og ledere  utarbeide nærings – og lokaliseringsanalyser  bistå i økonomisk planlegging, bærekraft-/miljøplanlegging  bistå i utvikling av offentlege tenester  bidra til at vedtatt… Read More »Rådgjevar samfunnsplanlegging – Bjørnafjorden kommune

Biblioteksjef – Vadsø kommune

  • by

Opplysninger om enheten Biblioteket med sine 5 ansatte, er en del av Seksjon for Kultur og Service. I denne seksjonen finner du: Bibliotek, servicekontor, kino og basseng. Vadsø bibliotek er samlokalisert med Finnmark fylkesbibliotek og Scene Nord i flotte lokaler midt i sentrum av byen. I tillegg har Vadsø bibliotek en avdeling i Vadsø fengsel. Vi ønsker at vår nye biblioteksjef skal ha en sentral rolle som kulturformidler og ha… Read More »Biblioteksjef – Vadsø kommune

Rådgjevar for kultur og idrett – Tokke kommune

  • by

Me søkjer kulturrådgjevar med engasjement for fagområda kultur og idrett. Stillinga er 100% fast ved Oppvekstetaten frå 01.11.2022. Kulturrådgjevaren skal fungerer som eit bindeledd mellom kulturtenester i kommunen. Arbeidsoppgåvene varierer mellom strategiske og utviklande oppgåver som planarbeid og tilrettelegging, til meir konkrete oppgåver som administrasjon av etablerte ordningar som til dømes “Den kulturelle spaserstokken”. Det vil også vere oppgåver i høve koordinering av idrett. Målet er at stillinga totalt sett… Read More »Rådgjevar for kultur og idrett – Tokke kommune

Jordbruksrådgiver (vikariat) – Verdal kommune

  • by

Verdal kommune sin avdeling for Næring, landbruk og miljø har en ledig (100%) vikariat som jordbruksrådgiver. Snarlig tiltredelse ønskes. Avdelingen har 6 ansatte i ett sterkt faglig miljø Arbeidsoppgaver – Fagsaker– Veiledning   – Kontroll- og tilsynsoppgaver– Behandle ulike tilskuddsordninger innen landbruket– Service overfor næring/andre aktører Kvalifikasjoner – Vi søker primært etter personer med landbruksutdanning fra høgskole eller frauniversitet. Annen høyere relevant utdanning kan også bli vurdert. Personlige egenskaper – Evne… Read More »Jordbruksrådgiver (vikariat) – Verdal kommune

Avdelingsleder geodata – Nesodden kommune

  • by

Nesodden kommune har ledig stilling som avdelingsleder for geodata. Geodataavdelingen har 7 ansatte og er en del av virksomhet for Plan, bygg og geodata. Geodata har ansvar for oppmåling av eiendomsgrenser, saksbehandling etter matrikkelloven, tildeling av adresser, vedtak av adressenavn etter stedsnavnloven, saksbehandling etter eierseksjonsloven, og behandling av egenerklæringer om konsesjonsfrihet etter konsesjonsloven. Kommunen er lokal matrikkelmyndighet og geodata har ansvar for matrikkelføring av eiendom, adresser, bygninger, og opplysninger om… Read More »Avdelingsleder geodata – Nesodden kommune

Enhetsleder regnskap – Elverum kommune

  • by

Elverum kommune søker en erfaren økonom til en spennende lederstilling med fag- og personalansvar i en utviklingsorientert organisasjon. Økonomistaben består av 24 ansatte og er organisert med tre enheter; Budsjett og rapportering, Regnskap og Lønn. Enhetsleder for Regnskap  rapporterer til økonomisjef. Enhet for regnskap består av leder og ti medarbeidere. Elverum kommune har en positiv vekst og utvikling. Enhetsleder for regnskap vil være sentral i arbeidet med videreutvikling og digitalisering. Vi… Read More »Enhetsleder regnskap – Elverum kommune