Ukategorisert

Barnevernkonsulent – Hallingdal Barnevernteneste

  • by

ER DU KLAR FOR NYE OG SPENNANDE UTFORDRINGAR? VI SKAL UTVIKLE FRAMTIDAS BARNEVERN I HALLINGDAL, BLIR DU MED PÅ LAGET? Hallingdal barnevernteneste er ei interkommunal teneste for kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå, med Ål som vertskommune. Barneverntenesta er lokalisert sentralt på Ål. Vi har ledig 2 X 100 % fast stilling – kontaktperson/barnevernkonsulent. Tilsetting snarast. Generelle kvalifikasjonar Barnevernpedagog, sosionom eller anna relevant utdanning på høgskule- eller universitetsnivå… Read More »Barnevernkonsulent – Hallingdal Barnevernteneste

GIS-rådgiver til Stjørdal kommune

  • by

Sektor areal og miljø har flerfaglig kompetanse og ansvar for plan-, bygg-, landbruk-, miljø-, kart- og geodatafag. Sektoren har omlag 34 ansatte. Vår GIS-rådgiver har funnet seg annen jobb og vi søker en etterfølger. Arbeidsoppgavene er varierte og spennende og omfatter arbeid med kartfestet informasjon i forbindelse med plandata, grunnkart, matrikkel ulike temadata mv. GIS-rådgiveren skal være en pådriver for å øke den tverrfaglige kommunikasjonen på kart, både innad i sektoren, men også mot… Read More »GIS-rådgiver til Stjørdal kommune

Økonomisjef til Dyrøy kommune

  • by

Er du faglig dyktig, framoverlent og utviklingsorientert? Vi søker økonomisjef De viktigste oppgavene vil være Tilrettelegge tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon Overordnet ledelse, videreutvikle personalressursene Ansvar for økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, årsmelding og økonomirapportering Lage beslutningsgrunnlag for politisk behandling Initiere omstillings- og utviklingsarbeid God saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak Bidra til å bygge vårt omdømme og skape gode relasjoner Faglig kompetanse Relevant høyere utdanning fra høyskole- eller universitetsnivå Ledererfaring fra offentlig eller… Read More »Økonomisjef til Dyrøy kommune

Konsulent – Teknisk sektor, Sande kommune

  • by

Konsulentstilling i forhold til arbeidsoppgåver innan Teknisk sektor Arbeidsoppgåver – Merkantile arbeidsoppgåver innan landbruk og teknisk. Kvalifikasjonar – Det vert ikkje sett formelle utdanningskrav til søkjar Personlege eigenskapar – Vi søkjer ein allsidig arbeidstakar som er positivt innstilt til å løyse eit breidt spekter av arbeidsoppgåver. Vi tilbyr – Tilsetjing i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.– Løn etter kommunalt regulativ. Pensjonsordning i KLP.– Eit godt arbeidsmiljø. Kontaktinformasjon –… Read More »Konsulent – Teknisk sektor, Sande kommune

Ingeniør – Byggesak og Oppmåling, Ørsta kommune

  • by

Vi har 2 ledige stillingar som ingeniør ved eining for byggesak og oppmåling frå 1.12.2021.Fast 100% stilling frå 01.12.21.Vikariat i 100% stilling i perioden 01.12.21-30.11.22. Eininga for byggesak og oppmåling har i dag 6 tilsette og har m.a. ansvar for kart, oppmåling, handsaming av byggesøknadar, tilsyn, rettleiing m.m. Arbeidsoppgåver Handsaming av byggesøknader Tilsyn med byggearbeid Matrikkelføring Handsaming av utsleppsløyve og tilsyn med mindre avløpsanlegg Rettleiing og kontakt med innbyggarane og… Read More »Ingeniør – Byggesak og Oppmåling, Ørsta kommune

Sykepleiere til Smøla kommune

  • by

Om sykehjem/hjemmetjenesten i Smøla kommune Omsorgstjenestene er en spennende arbeidsplass for deg som liker ansvar, ønsker å bruke og å videreutvikle kunnskap, og for deg som verdsetter en variert arbeidshverdag med mange spennende utfordringer. Alle ansatte tilbys kontinuerlig kompetanseheving gjennom internopplæring og e-læring.Smøla er Pasient- og brukersikker kommune. Det betyr at det arbeides systematisk med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Smøla kommune er opptatt av faglig utvikling innen tjenesteområdet.Tverrfaglige tavlemøter som arbeidsmetodikk er… Read More »Sykepleiere til Smøla kommune

Avdelingsleder korttid- og rehabiliteringsavdeling, Nittedal kommune

  • by

Døli pleie- og omsorgssenter ligger idyllisk til rett ved Varingskollen alpinsenter i Nittedal kommune. Sykehjemmet ligger nedenfor Varingskollen togstasjon og bussen stopper 3 minutter unna sykehjemmet. Dersom du kjører bil fra Oslo, kjører du mot køen begge veier. Kjøretid fra Oslo er beregnet til ca. 30 minutter. Vår visjon er “Omsorg møter livshistorie” og vi har fokus på fagutvikling, et positivt arbeidsmiljø og trygge og kvalitetssikre tjenester for våre beboere.Vi… Read More »Avdelingsleder korttid- og rehabiliteringsavdeling, Nittedal kommune

Sykepleiere til Døli pleie- og omsorgssenter, Nittedal kommune

  • by

Døli pleie- og omsorgssenter ligger idyllisk til rett ved Varingskollen alpinsenter i Nittedal kommune. Sykehjemmet ligger nedenfor Varingskollen togstasjon og bussen stopper 3 minutter unna sykehjemmet. Dersom du kjører bil fra Oslo, kjører du mot køen begge veier. Kjøretid fra Oslo er beregnet til ca. 30 minutter. Vår visjon er “Omsorg møter livshistorie” og vi har fokus på fagutvikling og et positivt arbeidsmiljø.Sykehjemmet har flotte, lyse lokaler og består av… Read More »Sykepleiere til Døli pleie- og omsorgssenter, Nittedal kommune

Jord- og skogbruksrådgiver, Kragerø kommune

  • by

Jord- og skogbruksrådgiver – 2.gangs utlysning Vi har ledig 100 % fast stilling som rådgiver og saksbehandler knyttet til fagområdet jord-, skog og vilt. Vi søker deg som er engasjert, kreativ, serviceinnstilt og løsningsorientert. Du er selvstendig, har gode samarbeidsevner og arbeider strukturert. Du må ha interesse for landbruk i bred forstand, herav landbrukets rolle og plass i den totale samfunnsutviklingen. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingen er organisert som… Read More »Jord- og skogbruksrådgiver, Kragerø kommune

Styrer i Nordvågen barnehage – Nordkapp kommune

  • by

Nordkapp kommune, Honningsvåg Om stillingen I Nordkapp kommune har vi ledig en 100 % fast stilling som styrer i en av våre barnehager. Arbeidsstedet er for tiden Nordvågen barnehage. Stillingen er ledig fra 01.12.2021, men tidligere startdato kan avtales.    Nordvågen barnehage er en av tre kommunale barnehager i kommunen og ligger ca. 5 km. fra Honningsvåg sentrum. Barnehagen har to avdelinger med til sammen 27 barn i alderen 0-5 år. Styrer har daglig ansvar… Read More »Styrer i Nordvågen barnehage – Nordkapp kommune