admin

Faglærer elektrofag – Meldal videregående skole

  • by

Meldal videregående skole søker etter faglærer innen elektrofag i inntil 50% stilling fra 10. august 2022. Skolen ligger i Orkland kommune og har ca 240 elever fordelt på 5 programområder; bygg – og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, helse – og oppvekstfag, restaurant – og matfag, teknologi -og industrifag. Skolen har påbyggskurs til generell studiekompetanse.  Skolen er samlokalisert med THYF, Chr Thams fagskole. Spørsmål om stillingen kan rettes til fagleder for… Read More »Faglærer elektrofag – Meldal videregående skole

Hjemmetjenesten søker ferievikarer og tilkallingsvikarer – Orkland kommune

  • by

Orkland oppstod som en fugl føniks 1. januar 2020 etter sammenslåingen av Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord. Vakkert svøpt sørvest i Trøndelag, sør for Trondheimsfjorden, er vi den femte største kommunen i fylket. Vi har vakker kyst, flotte fjell og en unik historie og kultur tuftet på vikingtida, industrieventyr og en særegen evne til omstilling og innovasjon.  Hjemmetjenesten i Orkland er kjent for et godt arbeidsmiljø og ansatte… Read More »Hjemmetjenesten søker ferievikarer og tilkallingsvikarer – Orkland kommune

Rådgiver i kommunedirektørens fagstab, faggruppe helse og velferd – Trondheim kommune

  • by

Trondheim kommune har ledig en fast 100 prosent stilling som rådgiver i kommunedirektørens fagstab, faggruppe helse og velferd. Vi søker en medarbeider med formell kompetanse og erfaring innen fagfeltet psykisk helse og rus. Kommunedirektørens fagstab støtter helse- og velferdsdirektøren og kommunalsjefene i oppfølging av enhetene og virksomhetsområdene. Dette innebærer administrativ og politisk saksbehandling, planlegging, utredninger, analyser, fagutvikling og prosess/-prosjektarbeid.  Kommunedirektørens fagstab omfatter bredt sammensatt kompetanse og utgjør et tverrfaglig, spennende… Read More »Rådgiver i kommunedirektørens fagstab, faggruppe helse og velferd – Trondheim kommune

Tjenesteleder bolig og eiendom – Øyer kommune

  • by

Øyer kommune søker etter en faglig dyktig leder til en ledig fast 100 % stilling som Tjenesteleder for tjenesteenhet Bolig og eiendom fra 1.8.2022 eller etter avtale. Tjenesteenheten er tillagt ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kom-munens formålsbygg, boliger, eiendommer og grøntområder. Kommunen har ca 35.000 m2 bygningsmasse for formålsbygg, ca. 100 boliger/leiligheter og flere grøntområder. Bolig og eiendom består av avdeling for vaktmestertjenesten med 8 vaktmestre/byggdriftere og… Read More »Tjenesteleder bolig og eiendom – Øyer kommune

Rektor til Hokksund ungdomsskole

  • by

Hokksund ungdomsskole skole trenger ny rektor. Er du en leder som setter elevens læring i sentrum og har evne og vilje til å videreutvikle en fremtidsrettet og nyskapende ungdomsskole? Skolen ligger sentralt i Hokksund sentrum i et moderne bygg fra 2012. Skolen har i dag 380 elever og har  40 ansatte. Skolen er en av åtte grunnskoler i Øvre Eiker kommune. Skolene i Øvre Eiker samarbeider med 7 andre kommuner… Read More »Rektor til Hokksund ungdomsskole

Rektor/einingsleiar til Åseral barne- og ungdomsskule

  • by

Vil du være med å videreutvikle oppvekstarenaene for barn og unge i Åseral kommune som rektor/einingsleiar Åseral barne- og ungdomsskule? På Åseral barne- og ungdomsskule vil du som rektor leie ca. 110 elever og 30 tilsette, inkludert nyankomne minoritetsspråklege elevar. Elevmiljøet er godt og inkludarende. Vi håper at du òg er oppteken av å skape gode relasjoner og vil forsterke våre fellesskapsopplevingar mellom anna gjennom elevmedverknad.  Åseral barne- og ungdomsskule har… Read More »Rektor/einingsleiar til Åseral barne- og ungdomsskule

Rådgiver byggesak, utslipp og ulovlighetsoppfølging – Balsfjord kommune

  • by

Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst! Kommunen strekker seg over et område på 1493 km, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder. Næringsutvikling er et viktig satsingsområde for kommunen, samtidig som det er viktig å ivareta Balsfjord som en av Nord-Norges største landbrukskommuner. Med flere store næringsetableringer de siste årene, bevitner dette om en attraktiv kommune, som er et godt sted å bo i og et… Read More »Rådgiver byggesak, utslipp og ulovlighetsoppfølging – Balsfjord kommune

Sykepleiere til Gratangsheimen sykehjem

  • by

Kort om stillingene Gratangsheimen sykehjem ligger idyllisk til på Årstein i Gratangen kommune. Viktige satsningsområder for oss er personsentrert pleie og omsorg. god lindrende behandling og pleie. Pasientmedvirkning, habilitering og rehabilitering. Vi ønsker medarbeider som kan være med på å videreutvikle Gratangsheimen til en institusjon med høy fagling kompetanse og pasientsentrert omsorg. Vi søker etter faste ansatte i følgende sykepleierstillinger:2x 100% pr.nå dag/aften,1x 56% pr.nå dag/aften,1x 64% pr.nå natt. Stillingen… Read More »Sykepleiere til Gratangsheimen sykehjem

Helsefagarbeidere Gratangsheimen – Gratangen kommune

  • by

Kort om stillingen Gratangsheimen sykehjem ligger idyllisk til på Årstein i Gratangen kommune. Viktige satsningsområder for oss er personsentrert pleie og omsorg. god lindrende behandling og pleie. Pasientmedvirkning, habilitering og rehabilitering. Vi ønsker medarbeider som kan være med på å videreutvikle Gratangsheimen til en institusjon med høy fagling kompetanse og pasientsentrert omsorg. Vi søker etter ansatte i følgende faste helgestillinger for fagarbeidere:2x 30%2x 23% Stillingen innebærer turnusarbeid med for tiden… Read More »Helsefagarbeidere Gratangsheimen – Gratangen kommune

Vernepleier/ miljøterapeut – Gratangen kommune

  • by

Kort om stillingen Vi har ledig 100% fast stilling som vernepleier. Turnusstilling som innebær helgearbeid, for tiden hver fjerde helg. Stillingen er i miljøtjenesten og er tilknyttet omsorg for mennesker med utviklingshemming og/eller psyikiske lidelser. Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer miljøfaglige oppgaver, herunder:– Indeviduelt målrettet miljøarbeid i livsløpsperspektiv.– Habilitering og rehabilitering.– Helsefremmede og forebyggende oppgaver.– Miljøarbeid, pleie og faglig god omsorg.– Miljøfaglig ledelse.– Undervisning og veiledning av kolleger og studenter.– Saksbehandling. Beherske… Read More »Vernepleier/ miljøterapeut – Gratangen kommune