admin

Sykepleiere i Hjemmetjenesten, 100 % fast

  • by

ER DU EN SYKEPLEIER SOM ØNSKER DEG NYE UTFORDRINGER I VAKRE DRØBAK? Faste sykepleierstillinger ledige i Hjemmebaserte tjenester i Frogn kommune. Opplysninger om arbeidssted og stillingene: Enhet for Helse, omsorg og koordinering består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, ambulerende vaktmester, brukerstyrt personlig assistanse, dagsenter, fysio- og ergoterapitjenester, kreftkoordinator, demenskoordinator, søknadskontor og koordinerende enhet, fastlegetjenesten, samt forebyggende tjenester. Hjemmesykepleien i Frogn er inndelt i to soner med hver sin avdelingsleder. Vi holder… Read More »Sykepleiere i Hjemmetjenesten, 100 % fast

Rådgivende kommuneoverlege – Båtsfjord kommune

  • by

Kommuneoverlegen er kommunen sin medisinskfaglege rådgjevar. Du får ansvar for samfunnsmedisinske oppgåver på eit administrativt nivå og fagansvar for legetenesta i kommunen. Organisatorisk er stillinga plassert i sektor Helse og omsorg. Kommunalsjef i Helse og omsorg vil vere næraste overordna.Legg inn informasjon om stillingen Arbeidsoppgåver– Medisinskfagleg rådgjeving overfor den kommunale organisasjon– Fagleg ansvar for miljøretta helsevern, smittevern og helseberedskap– Myndigheitsoppgåver etter Lov om psykisk helsevern– Ivaretaking av andre oppgåver som i lovgjevinga… Read More »Rådgivende kommuneoverlege – Båtsfjord kommune

Oppvekstsjef til Kvæfjord kommune

  • by

Vil du være med å utvikle oppvekstkommunen Kvæfjord? Vi søker etter en oppvekstsjef som er tydelig og samlende i sitt lederskap og som har god kjennskap til og forståelse for kommunal forvaltning. Du må være fremtidsrettet og være i stand til å skape motivasjon, engasjement og god samhandling i egen organisasjon for utvikling. Oppvekstsjefen er en del av kommunedirektørens ledergruppe og deltar aktivt i kommunens strategiske arbeid, med hovedansvar for… Read More »Oppvekstsjef til Kvæfjord kommune

Smøla kommune søker lærere

  • by

Kort om stillingene Smøla kommune har ledig ca 3 årsverk som lærer i både faste og midlertidige stillinger. Det vil primært være fullstillinger. Det er ledig stilling både i barneskole, ungdomsskole og i voksenopplæringen. Noen stillinger vil inneha funksjon som kontaktlærer. Kompetansekrav Godkjent lærerutdanning og undervisningskompetanse i hht gjeldende kompetansekrav.  Relevant arbeidserfaring Personlig egnethet og gode samarbeidsegenskaper  Det forutsettes at søker behersker godt norsk både skriftlig og muntlig. Ansatte som tilsettes i skole… Read More »Smøla kommune søker lærere

Tjenesteleder Prosjektavdeling – Tønsberg kommune

  • by

Kommunalteknikk Tønsberg kommune er en spennende og moderne serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomheter med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven! Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. – Vi søker etter medarbeidere som evner service, kvalitet, teamarbeid og… Read More »Tjenesteleder Prosjektavdeling – Tønsberg kommune

Sykepleier – 100 % fast hjemmetjenesten, Orkland kommune

  • by

Hjemmetjenesten i Orkland har ledig stilling ved sone Fannrem. Vi skal tilsette dedikert medarbeider med framoverlent holdning og arbeidslyst. Enheten er stor og vi har sterkt fokus på faglig utvikling for å møte utfordringene i årene framover. Et eksempel på dette er satsning på tidlig oppdagelse av forverret tilstand, som er en spennende arbeidsmetode der vi systematisk gjør målinger og observasjoner som leder til tiltak. Hjemmetjenesten består av om lag… Read More »Sykepleier – 100 % fast hjemmetjenesten, Orkland kommune

Personell til vaksinering – Nittedal kommune

  • by

Vil du være med å bekjempe Covid-19? Vi trenger vaksinatører! Vi i Nittedal kommune skal mot sommeren gi opp mot 25 000 vaksinedoser til våre innbyggere, og for å klare dette er vi avhengige av din hjelp. Derfor søker Nittedal kommune nå etter kandidater med 3-årig høgskolekompetanse i 40-60%-stillinger fra 01.05 til 31.08.2021. Dersom du ønsker 100% stilling kan stillingen kombineres med vakter i hjemmetjenesten eller institusjon. Aktuelle søkere er;… Read More »Personell til vaksinering – Nittedal kommune

Einingsleiar, Bygg- og eigedomsforvaltning, Sunnfjord kommune

  • by

Vil du vere med å drifte og utvikle bygg for framtida? Bli ein del av ein moderne kommune med ein brei bygg- og eigedomsportefølge.  Sunnfjord kommune er ein nyetablert kommune som består av dei fire tidligere kommunene Førde, Naustdal, Gaular og Jølster, og er med det den største kommunen i distriktet. Dette gjer kommunen til ein stor bygg- og eigedomseigar med alt frå skular og idrettshallar til kulturbygg og bueiningar.… Read More »Einingsleiar, Bygg- og eigedomsforvaltning, Sunnfjord kommune

Prosjektansvarlig – Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF

  • by

Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF har som formål å eie, forvalt, drifte og utvikle Øvre Eiker kommunes eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper. Foretaket skal sørge for at kommunen har hensiktsmessige eiendommer til disposisjon for sine tjenestetilbud. Videre skal foretaket ivareta kommunens byggherrefunksjon og være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler. Vi søker etter en prosjektansvarlig som skal ha ansvaret for våre investeringsprosjekter. Vi ser etter deg som vil være med å… Read More »Prosjektansvarlig – Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF

Ledig fastlegehjemmel – Meråker kommune

  • by

Meråker legekontor er kommunalt eid og har i dag 3 fastelegehjemler i tillegg til turnuslege/Lis-lege. Meråker legekontor er et legekontor som er under utvikling, med lokaler i Meråker sentrum. Legekontoret er ellers bemannet med kommunalt ansatt hjelpepersonell. De fleste institusjoner/helsetjenester i kommunen er lokalisert i nær tilknytning til legekontoret. Meråker kommune lyser ut ledig fastlegehjemmel. Kommunen er fleksibel og åpen for flere måter og organisere arbeidet på etter avtale med… Read More »Ledig fastlegehjemmel – Meråker kommune