admin

Fagarbeidere helse-/sosialfaglig utdanning – Gratangen kommune

  • by

Kort om stillingen Miljøtjenesten har ledige stillinger for fagarbeidere med relevant helse-/sosialfaglig bakgrunn.50% fast stilling.20% fast stilling. 77% vikariat til februar 2023 med mulighet for forlengelse.67% vikariat med uklar varighet. Dersom det ikke er kvaliferte søkere kan andres søkere vurderes. Turnusstillinger som innebær helgearbeid. Stillingen er i miljøtjenesten og er tilknyttet omsorg for mennesker med utviklingshemming eller psyikiske lidelser. Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer miljøfaglige oppgaver, herunder:– Helsefremmede og forebyggende oppgaver.– Habilitering… Read More »Fagarbeidere helse-/sosialfaglig utdanning – Gratangen kommune

Rådgiver prosjektstyring – Trondheim eiendom, Trondheim kommune

  • by

Ved Trondheim eiendom er det ledig en fast 100 prosent stilling som rådgiver prosjektstyring med hovedfokus på kostnadsstyring og estimering.  Trondheim eiendom har ansvaret for bygging, forvaltning, drift, renhold og vedlikehold av kommunens bygninger. Trondheim kommune eier 1.300.000 m² som består av skoler, barnehager, helsehus, kultur- og idrettsbygg, administrasjonsbygg og boliger. Trondheim eiendom har et brutto driftsbudsjett ca 1 milliard kroner, og vi bygger for ca 1 milliard kroner. Til… Read More »Rådgiver prosjektstyring – Trondheim eiendom, Trondheim kommune

Konsulent til eiendomsavdelingen – Vadsø kommune

  • by

Opplysninger om stillingen Vadsø kommune har ledig en fast 100 % stilling som byggesaksbehandler. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Innenfor arbeidsområdet byggesak ligger behandling og oppfølging av bygge-, dele- og seksjoneringssaker. Til stillingen ligger saksbehandling og klagebehandling i saker og henvendelser som tilhører disse områdene.  Enkel saksbehandling innenfor eiendomsskatt og matrikkelføring er også arbeidsoppgaver innen seksjonen. Arbeidet medfører kontakt og veiledning med innbyggere og næringsliv. Som byggesaksbehandler vil du… Read More »Konsulent til eiendomsavdelingen – Vadsø kommune

Rådgiver geoteknikk – Ullensaker kommune

  • by

Vil du være med å utvikle kommunalteknisk infrastruktur i en av Norges raskest voksende kommuner? Som et resultat av veksten søker vi en rådgiver innen geoteknikk som vil tilknyttes teknisk sektor og avdeling for utbygging av vann og avløp. Du vil jobbe inn i store pågående og fremtidige utbyggingsprosjekter innen vann- og avløp og bistå med vurderinger og kvalitetssikring innen geoteknikk som gjøres på vegne av kommunen og som en… Read More »Rådgiver geoteknikk – Ullensaker kommune

Rådgivere vann og avløp – Ullensaker kommune

  • by

Sikring av gode tjenester innen vann og avløp en av samfunnets aller viktigste oppgaver. Ullensaker er blant landets hurtigst voksende kommuner og med stor aktivitet. Vi setter kvalitet høyt, og er med på å sette standarden for løsninger innen vann og avløp. Vi søker nå nye rådgivere som kan bidra til å ivareta vann- og avløpstjenestene for dagens og fremtidens innbyggere.   Arbeidsoppgaver Sikre håndtering av vann, avløp og overvann i… Read More »Rådgivere vann og avløp – Ullensaker kommune

Ingeniør/tekniker – 2. gangs utlysning – Sør-Fron kommune

  • by

Som ansatt på kommunalteknisk avdeling vil du bli en del av et faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø. Avdelingen jobber med drift og utvikling av kommunale vann- og avløpstjenester og drift av kommunale veger. Vi har i dag 2 administrative årsverk på avdelingen, i tillegg til prosjektingeniør. Avdelingen drifter også interkommunale Frya Renseanlegg. Det er stor byggeaktivitet i kommunen, som krever utbygging og planlegging av ny infrastruktur. Det er mange… Read More »Ingeniør/tekniker – 2. gangs utlysning – Sør-Fron kommune

Statsautorisert revisor – Trondheim kommunerevisjon

  • by

Vi jobber med å ivareta fellesskapets verdier, vil du være med? Trondheim kommunerevisjon har ledig en fast 100 prosent stilling som statsautorisert revisor. Hos oss vil du få varierte arbeidsoppgaver i et utviklingsorientert og trivelig arbeidsmiljø. I kommunerevisjonen har vi medarbeidere med bredt sammensatt kompetanse og du kjenner, i likhet med oss, at utstrakt teamarbeid gir deg energi og sikrer både kvalitet og fremdrift for virksomheten. Vi er bystyrets redskap… Read More »Statsautorisert revisor – Trondheim kommunerevisjon

Regnskapssjef til Elverum kommune

  • by

Økonomistaben i Elverum kommune søker ny regnskapssjef i 100 % fast stilling.Økonomistaben består av tre enheter; (1) budsjett og rapportering, (2) regnskap og innfordring og (3) lønn. Økonomisjef er leder for budsjett og rapportering og regnskapssjefen er leder for enheten for regnskap og innfordring. Regnskapsenheten består av leder og ti medarbeidere, og bruker Unit4 ERP (Agresso) som økonomisystem. Regnskapssjefen har personal- og fagansvar. Har du solid regnskapskompetanse? Er du en… Read More »Regnskapssjef til Elverum kommune

Kommunalsjef Plan, teknisk, miljø- og samfunnsutvikling – Vestre Slidre kommune

  • by

Vestre Slidre kommune har ledig 100% nyoppretta stilling som Kommunalsjef for Plan, teknisk, miljø og samfunnsutvikling. Kommunalsjefen har ansvar for planarbeid, tekniske tenester m.a. kommunale bygg og vegar, vatn og avløp, byggesak, oppmåling, landbruk og anna næring. Vestre Slidre  kommune er inne i ei tid med stor aktivitet innanfor området. Dette inkluderer mellom anna mykje planarbeid knytt til hytte og bustadbygging, store VA-prosjekter. Den store utbyggingsaktiviteten inneber òg høg aktivitet… Read More »Kommunalsjef Plan, teknisk, miljø- og samfunnsutvikling – Vestre Slidre kommune

Sjukepleiar til Vestre Slidre kommune

  • by

Sjukepleiar – 88,02% fast stilling Vestre Slidre kommune søkjer etter sjukepleiar til ei 88,02 % fast stilling ved sjukeheimen, med arbeid kvar 3.helg. Ønskeleg med oppstart 1/9, men gjerne tidligare om mogleg.  Arbeidsoppgåver Sykepleiefaglige oppgåverStell og pleie Medikamentadministrasjon Pasientoppfølging DokumentasjonsarbeidKontakt med pårørande Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som sjukepleiar  God vurderingskompetanse i forhold til eit klinisk blikk Gode datakunnskapar Gyldig politiattest må leverast  Personlege eigenskapar Kunne arbeide sjølvstendig og ha gode samarbeidsevner på tvers av… Read More »Sjukepleiar til Vestre Slidre kommune