Kommuneoverlege til Bykle kommune

Helsetenesta er eit vertskommunesamarbeid mellom Bykle og Valle kommunar. Bykle er vertskommune. Helsetenesta Bykle og Valle er ansvarleg for tenesteområda: Lege, legevakt, fysioterapi, ergoterapi, jordmor, helsestasjon, skulehelseteneste og psykisk helse og rus. Vi har tre Legekontor, eit i Valle, eit i Bykle og eit på Hovden med i alt 4 fastlegestillingar og 2 turnuslegestillingar. Legekontora har god dekning av hjelpepersonell, er svært godt utstyrt med m.a. digitalt røntgenutstyr, ultralyd og laboratorium. Vi samarbeider… Read More »Kommuneoverlege til Bykle kommune

Arealplanlegger – virksomhet plan og samfunnsutvikling

Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene “Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig” og kommunens plattform for… Read More »Arealplanlegger – virksomhet plan og samfunnsutvikling

Avdelingsleder Solhagen AD og Solhagen Sør, omsorgsboliger

Meldal helsetun ligger i Midtbygda i gangavstand til Meldal sentrum. Vi har i alt 79 beboere, som skal oppleve trygghet og forutsigbarhet i forhold til den hjelp vi yter. Vi ønsker at alle skal få god informasjon om våre tjenester og bli behandlet med respekt og høflighet av oss som arbeider her. Som avdelingsleder i Solhagen, er du en del av lederteamet til enhetsleder ved Meldal helsetun. Vi ønsker medarbeider… Read More »Avdelingsleder Solhagen AD og Solhagen Sør, omsorgsboliger

100% fast stilling som konsulent ved Teknisk avdeling

Brønnøy kommune søker etter konsulent med økonomibakgrunn i 100 % fast stilling. Stillingen er organisert i virksomhetsområde Teknisk og vil ha sine hovedoppgaver/ansvarsområder her. Samtidig er det viktig å samarbeid tett med kommunens øvrige team innenfor områdene økonomi, lønn og regnskap. Stillingen rapporterer til teknisk sjef. Stillingen har oppfølgingsansvar for planlegging av gebyrutviklingen samt selvkostregnskapene innenfor forretningsområdene vann & avløp (VA), slam og feiing. Dette krever tett samarbeid med faglederne innenfor… Read More »100% fast stilling som konsulent ved Teknisk avdeling

Virksomhetsleder Arealplan – Drammen kommune

Nytenkende stedsutvikling Ny storkommune Drammen er kommunen der drømmer har blitt til virkelighet. Basert på ambisiøse mål, bredt samarbeid og målrettet innsats gjennom de siste tiårene har kommunens forvandling blitt prisbelønnet for byrom og –utvikling. Det er svært høy utbyggingstakt og spennende satsinger fremover med bl.a. jernbaneutbygging, sykehusutbygging, samferdsel og planprosesser for en rekke sentrumsnære transformasjonsområder samt klimavennlig utbygging. Drammen kommune er Norges 7. største og er et resultat av… Read More »Virksomhetsleder Arealplan – Drammen kommune

Sykepleiere til Trysil kommune

Vi har ledige sykepleierstillinger i enhet for sykehjem og enhet for hjemmetjenester. Er du glad i mennesker? Er du samtidig faglig engasjert, ser muligheter, opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere? Vi ønsker oss flere engasjerte sykepleiere i et miljø med fokus påutvikling, hverdagsmestring og personsentrert omsorg. Er du den vi leter etter? Trysil sykehjem har en korttids- og rehabiliteringsavdeling hvor 2 plasser er… Read More »Sykepleiere til Trysil kommune

Leder for teknisk, bygg og vedlikehold

Søndre Land kommune har vedtatt å innføre ny administrativ organisering. Dagens avdeling for Teknisk drift og Bygg og vedlikehold blir slått sammen til en avdeling.Fagområdene tillagt avdelingen er planlegging, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendomsmasse og kommunaltekniske anlegg. I tillegg er Brann og redning underlagt avdelingen. Du vil lede en avdeling med tilsammen 25 årsverk. Du har gode referanser på lederkompetanse og praktisk ledererfaring Du har lederegenskaper som… Read More »Leder for teknisk, bygg og vedlikehold

Fastlege til Lødingen kommune

Lødingen ligger vakkert til ved Vestfjorden og våre 2077 innbyggere er flinke til å bruke naturen. Alt fra late dager på badestranda Bankfjæra, til gode forhold for jakt, fiske og padling. Ta gjerne en tur opp på Møysalen – som er kåret til Norges vakreste fjelltur. Men vi har ikke bare fantastisk natur. Kommunen har ny barnehage, ny og moderne kunstgressbane, ny sykehjemsfløy, og ny 1-10 skole med storsal som… Read More »Fastlege til Lødingen kommune

Driftsoperatører/fagarbeidere innen vann og avløp

TO 100% FASTE STILLINGER SOM DRIFTSOPERATØR/FAGARBEIDER INNEN VANN OG AVLØP Ringebu kommune ligger i Gudbrandsdalen 5-6 mil nord for Lillehammer, har ca. 4600 innb. og er 1252 km2 i areal. Kommunen er en av landets største hyttekommuner med ca. 4.500 fritidsenheter, og er stadig i utvikling.Både Venabygdsfjellet og Kvitfjell er viden kjent som attraktive fjellområder for turister og hyttefolk. I Ringebu finner du vakker natur, variert næringsliv og et rikt… Read More »Driftsoperatører/fagarbeidere innen vann og avløp

Assisterende kommuneoverlege til Senja kommune

Samfunnsmedisinsk avdeling har en ledig 50% stilling som assisterende kommuneoverlege Stillingen er 50 % med arbeid på dagtid. Kan økes inntil 100% med andre kommunale legeoppgaver Om stillingen: Avdelingen ivaretar samfunnsmedisinske oppgaver for 2 kommuner, Senja og Sørreisa kommune, med til sammen 18.500 innbyggere. Senja kommune er vertskommune. Samfunnsmedisinsk avdeling er organisatorisk lagt til stab ved kommunalsjef i Helse og omsorg. Avdelingen har 130 % legeressurser fordelt på 2 leger.… Read More »Assisterende kommuneoverlege til Senja kommune