Skip to content

2. gangs utlysning – Lærer ved Veggli skole – Rollag kommune

  • by

Veggli skole har ledig en 100 % fast lærerstilling fra skoleåret 2022/2023. Utlysningen omfatter også andre lærerstillinger som måtte bli ledig innen 01.08.22. Arbeidsoppgaver:  Kontaktlæreransvar Arbeide systematisk med tilpasset opplæring og grunnleggende ferdigheter  Skape et trygt, varmt, raust og inkluderende fellesskap blant elevene  Legge til rette for utvikling av nysgjerrighet, skaperglede og samarbeidende elever som bygger kompetanse for fremtiden Kartlegge og følge opp elevenes faglige og sosiale utvikling Bruke vurdering… Read More »2. gangs utlysning – Lærer ved Veggli skole – Rollag kommune

Fagleiar psykisk helse og rus – Masfjorden kommune

  • by

Masfjorden kommune har ledig stilling for Fagleiar psykisk helse og rus frå desember 2022. Psykisk helse og rustenesta i Masfjorden har 2 tilsette, og er ein del av Helseavdelinga med kontor i Fensfjordbygg på Hosteland. Her er ein samlokalisert i nye flotte lokale saman med heimetenesta, legekontor, helsestasjon, NAV og politi.  Tenesta er for tida organisert med arbeid på dagtid vekedagar. Det er etablert samarbeid mellom kommunane i Nordhordland gjennom… Read More »Fagleiar psykisk helse og rus – Masfjorden kommune

Lege til Masfjorden kommune

  • by

Masfjorden kommune har ledig stilling som fastlege med fastløn, og ser særleg etter deg som er under spesialisering eller er ferdig spesialist i allmennmedisin. Stillinga er knytt til Masfjorden legekontor. Kontoret har 3 fastlegeheimlar og ein LIS1-stilling.Alle fastlegane er fastløna. Legekontoret ligg i nye Fensfjordbygg på Hosteland, og er bemanna med helsesekretær,bioingeniør og sjukepleiarar. Me nyttar for tida journalsystemet Infodoc. – Fastlegelista er i dag ca. 600, men kan verte justert.–… Read More »Lege til Masfjorden kommune

Controller/økonomirådgiver til Nesodden kommune

  • by

Har du lyst til å jobbe i en framoverlent kommune med et veldig godt arbeidsmiljø? Nesodden kommune søker en engasjert controller/økonomirådgiver til vårt team Økonomi og analyse. Teamet jobber tett opp mot kommunedirektørens ledergruppe ift. økonomi, rapportering og virksomhetsstyring, og er organisert under kommunalsjef for Digitalisering, utvikling og administrasjon. Arbeidsoppgaver – Økonomiske beregninger og analyser– Delta i utarbeidelsen av budsjett og økonomiplaner– Rapportering av kvartals- og årsresultater– Bidra til god… Read More »Controller/økonomirådgiver til Nesodden kommune

Maskinfører/driftspersonell vann og avløp – Holtålen kommune

  • by

Holtålen kommune søker maskinfører/driftspersonell for avdeling kommunalteknikk, vann og avløp i 100% stilling for snarlig tiltredelse. Arbeidsoppgavene vil være relatert til drift, vedlikehold og utbygging av VA nettet i kommunen. Stillingen innbefatter også deltagelse i kommunens 24/7 vaktordning for vann og avløp. Pr i dag innebærer dette vakt hver 4 uke. Holtålen kommune ønsker ansatt som: • Er løsningsorientert, fleksibel, endringsvillig og engasjert i faget• Har et positivt menneskesyn og… Read More »Maskinfører/driftspersonell vann og avløp – Holtålen kommune

Driftsoperatør Vann/avløp – Holtålen kommune

  • by

Holtålen kommune søker driftsoperatør for avdeling kommunalteknikk, vann og avløp i 100% stilling for snarlig tiltredelse. Hovedarbeidsoppgave for denne stillingen vil være drift og vedlikehold av kommunens rense, og vannbehandlingsanlegg med tilhørende infrastruktur. I tillegg vil du få ansvaret for innmåling, registrering, og oppdatering av VA nett i kommunens kartbase. Stillingen innbefatter også deltagelse i kommunens 24/7 vaktordning for vann og avløp. Pr i dag innebærer dette vakt hver 4… Read More »Driftsoperatør Vann/avløp – Holtålen kommune

Byggesaksbehandler til Vestre Toten kommune

  • by

Byggesaksbehandler 100% stilling Da en av våre 3 ansatte innenfor fagområde byggesak går av med pensjon, søker vi en ny medarbeider innenfor dette området. Stillingen ligger organisasjonsmessig i Planavdelingen som i dag teller 15 ansatte innenfor fagområdene byggesak, arealplanlegging, oppmåling, geodata- og adresseforvaltning, miljø, landbruk og skogbruk.  Planavdelingen har “flat struktur”, med stor tillit og mye ansvar delegert til den enkelte saksbehandler. Du vil samarbeide tverrfaglig med godt kvalifiserte medarbeidere… Read More »Byggesaksbehandler til Vestre Toten kommune

Kommuneoverlege til Grane kommune

  • by

Arbeidsoppgaver: Som kommuneoverlege er du kommunens øverste medisinsk faglige rådgiver for kommunens ledelse og alle kommunens virksomheter. Du vil bistå med samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, psykisk helse, fastlegeordningen, ivareta brukermedvirkning, planarbeid og andre oppgaver delegert fra kommunestyret. Du vil også få mulighet for utforming og videreutvikling av helse- og velferdstjenestene i kommunen. Som kommuneoverlege deltar du i kommunens kriseledelse i saker som gjelder folkehelse,… Read More »Kommuneoverlege til Grane kommune

Økonomisjef til Grane kommune

  • by

Økonomisjefen skal være en god støtte og rådgiver for kommunens tjenesteapparat og en aktiv pådriver for helhetstenking og utvikling av kommunen. Organisasjonen er i kontinuerlig utvikling, og har stort fokus på fleksibilitet og tverrfaglig samarbeid. Oppgavene må til enhver tid kunne justeres i forhold til kommunens behov. Vi søker etter en entusiastisk, utviklingsorientert og faglig sterk medarbeider, gjerne med erfaring fra kommunal sektor, som har evne til å jobbe selvstendig… Read More »Økonomisjef til Grane kommune

Byggesaksbehandler til Loppa kommune

  • by

Byggesaksbehandler i 100% fast stilling Om stillingen Vi søker etter en byggesaksbehandler i 100% fast stilling, på teknisk avdeling i Loppa kommune. Med snarlig tiltredelse.Stillingen hører til teknisk avdeling som har ansvar for arealplanlegging, byggesaksbehandling, delingssaker/seksjonering, matrikkel, forurensning, kommunale avgifter og forvaltning av vei, vann og avløpsnett. Du må ha interesse og entusiasme for fagområdet plan- og byggesak. Du må være løsningsorienter, kunne jobbe selvstendig og systematisk og trives med… Read More »Byggesaksbehandler til Loppa kommune