Skip to content

Faglig rådgiver for skole og SFO – Øvre Eiker kommune 

  • by

Har du lyst på en spennende og allsidig  skolefaglig rådgiverstilling innen skoleadministrasjonen I Øvre Eiker kommune? Seksjon oppvekst søker skolefaglig rådgiver med hovedarbeidsområde skole. Stillingene er varierte og gir gode muligheter for å ha en aktiv rolle i utviklingen av skolene og kommunens arbeid med barn og unge. Administrasjonen  består av kommunalsjef, virksomhetsleder, administrativ koordinator og skolefaglig rådgiver. Det er et tett samarbeid med kommunens øvrige tjenester. Øvre Eikerskolen med… Read More »Faglig rådgiver for skole og SFO – Øvre Eiker kommune 

Veifaglig prosjektrådgiver – Nordre Follo kommune

  • by

Vi trenger en strategisk og snartenkt prosjektrådgiver Som landets 15. mest folkerike kommune har vi mange arbeidsoppgaver å håndtere. Med Follobanen pågår det allerede høy grad av utbygging, og mer venter vi i årene fremover. Vi ser derfor etter deg som er strukturert og effektiv i arbeidet. Du har et godt blikk for problemstillinger som reiser seg når områder skal utvikles, og er opptatt av å sørge for robust infrastruktur… Read More »Veifaglig prosjektrådgiver – Nordre Follo kommune

Rektor – Våge skule 100 % fast stilling, Fjaler kommune

  • by

Då noverande rektor skal slutte søkjer vi no etter ein ny leiar til Våge skule.  Som rektor får du ein interessant og spanande arbeidskvardag med høve til å nytte brei fagkompetanse i eit sterkt fagmiljø. Rektor vert no leiar berre for skulen. Tidlegare har også barnehagen hatt rektor som leiar. Vi søkjer etter ein pedagogisk og administrativt dyktig leiar, med kjennskap til gjeldande lover og forskrifter. Vår nye rektor vert… Read More »Rektor – Våge skule 100 % fast stilling, Fjaler kommune

Rektor – Hamar læringssenter, Hamar kommune

  • by

En spennende lederstilling innenfor integrering- og flyktningarbeid i Hamar kommune er ledig. Hamar læringssenter kvalifiserer unge/voksne til videre utdanning og arbeid. Vi har kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere samt introduksjonskurs og grunnskole for voksne. Opplæringen er nivå-basert. Læringssenteret arrangerer kveldskurs i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere tas opp etter søknad og kartlegges før plassering i gruppe ut fra utdanning og språkferdigheter. Hamar læringssenter har også ansvar for spesialundervisning… Read More »Rektor – Hamar læringssenter, Hamar kommune

Kommunalsjef oppvekst – Fjaler kommune

  • by

Vi søkjer etter ein kommunalsjef oppvekst i 100 % fast stilling. Vi ser etter deg som har eit stort engasjement for å utvikle oppvekstsektoren vidare og bidra til eit aktivt og godt oppvekstmiljø for barn og unge i Fjaler kommune. Vi ønskjer ein samlande og handlekraftig leiar som bidrar til eit godt arbeidsmiljø ved å motivere og skape trivsel blant medarbeidarar og kollegaer. Som vår nye kommunalsjef har du ansvar for… Read More »Kommunalsjef oppvekst – Fjaler kommune

Prosjektleiar/byggeleiar – Vindafjord kommune

  • by

Me søkjer  Prosjektleiar/byggeleiar i 100 % fast stilling til større og mindre kommunale byggesprosjekt, nybygg og rehabiliteringar.  Arbeidsoppgåver:  Kvalifikasjonskrav: Det er ein fordel om du i tillegg har: Me kan tilby Lønsvilkår Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk. Andre opplysningar Arbeidsstad vil vera Teknisk Bygg i Sandeid, Østbøvegen 2, 5585 Sandeid  Du blir del av eit fagmiljø med totalt fire prosjektleiarar/byggingeniørar, i tillegg avdeling VA og veg. Vindafjord kommune har… Read More »Prosjektleiar/byggeleiar – Vindafjord kommune

Kommuneoverlege og kommunelege 2 – Grane kommune

  • by

Kom og jobb med oss i splitter nytt Helsetun!! Grane kommune har ledig 2 x 100 % fast stilling for kommuneoverlege og kommunelege 2 fra snarest, stillingene betjenes pr tiden av vikarleger i langtidsavtaler. I kommuneoverlegestillingen inngår arbeidsoppgaver som fastlege med pasientliste på 350 pasienter, kombinert med ca 30 % som kommunalt medisinskfaglig overordnet med de oppgaver som etter lovverket ligger til kommuneoverlegen. Kommunelege jobber klinisk med pasientliste på 550… Read More »Kommuneoverlege og kommunelege 2 – Grane kommune

Sykepleiere til Selbu sykehjem

  • by

Ved Selbu sykehjem er det ledig  3 x 100% st. for Sykepleiere. Stillingene inngår i turnus med helg. Sykehjemmet har turnusordninger som kan tilpasses spesielle ønsker og behov. Vi trenger flere dyktige og positive kollegaer, og ønsker både nyutdannede og erfarne sykepleiere velkommen.Om du synes eldreomsorg og kompleksiteten i kommunehelsetjenesten er spennende, og du ønsker å bidra til at Selbu sykehjem kan levere gode tjenester til sine brukere, – ja da… Read More »Sykepleiere til Selbu sykehjem

Oppmålingsingeniør / eiendomslandmåler – Karlsøy kommune

  • by

Om stillingen Karlsøy kommune søker etter en ny oppmålingsingeniør/eiendomslandmåler i 100% stilling. Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være knyttet til saksbehandling etter matrikkeloven og gjennomføring av oppmålingsforretninger. Stillingen tilhører plan og utviklingsenheten med totalt 8 ansatte som arbeider med fagfeltene kommuneplanlegging, samfunns- og næringsutvikling, landbruksforvaltning og byggesaksbehandling. Fagområdet geodata (kart og oppmåling) har ansvar for kommunens forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Geodata ivaretar også kommunens kartsystemer og sørger for god og effektiv tilgang til… Read More »Oppmålingsingeniør / eiendomslandmåler – Karlsøy kommune

Lærer – Smøla ungdomsskole, Smøla kommune

  • by

Vil du være lærer til våre ungdomsskoleelever? Kort om stillingen Smøla har en felles barneskole og en felles ungdomsskole for hele kommunen, og disse er samlokalisert i samme bygg. Vi er stolte av skolen, elevene og ansatte. Se gjerne denne videoen fra skolen vår.  Der er ledig 100 % fast stilling som lærer i ungdomsskole, håper du vil bli en del av kollegiet vårt. Det er spesielt behov for undervisningskompetanse i naturfag, kunst og håndverk, engelsk og… Read More »Lærer – Smøla ungdomsskole, Smøla kommune