Byggeleiar for kommunale bygg – Vindafjord kommune

  • by

Byggeleiar for kommunale bygg Byggeleiar/prosjektingeniør i 100% fast stilling ved kommunaltekniske tenester i Vindafjord kommune.Arbeidsstad er Teknisk bygg i Sandeid.Stillinga er ledig frå 01.01.22. Tiltreding snarast. Hovudarbeidsoppgåver Byggeleiing på større og mindre kommunale byggeprosjekt/nybygg/ombygging/rehabilitering. Prosjektere mindre prosjekt. Følgje opp og ha kontakt med konsulent ved prosjektering av større prosjekt. Utarbeide kalkyler. Avklare brukarbehov og utarbeide og gjennomføre prosjekt i tett dialog med byggbrukar. Utarbeide anbod og gjennomføre anbodskonkurransar i tråd… Read More »Byggeleiar for kommunale bygg – Vindafjord kommune

Avdelingsleder – Senjalegen avdeling Finnsnes legekontor

  • by

Senja kommune DMS/Senjalegen, Finnsnes Om stillingen Har du lyst til å lede engasjerte medarbeidere i et spennende utviklingsarbeid, og samtidig være en leder som jobber med organisasjons- og tjenesteutvikling? Da er dette stillingen for deg. Senjalegen Finnsnes legekontor ligger på distriktmedisinsk senter Midt-Troms, Finnsnes (DMS) med til sammen 23 kommunale/interkommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester   Finnsnes legekontor har omlag 33 årsverk hvorav 15 allmennleger og 2 LIS1 leger . For tiden er det seks leger med kommunalt driftstilskudd og åtte… Read More »Avdelingsleder – Senjalegen avdeling Finnsnes legekontor

Ingeniør/sivilingeniør vann, avløp, renseanlegg og vei – Ringerike kommune

  • by

Ingeniør/sivilingeniør vann, avløp, renseanlegg og vei Teknisk, kultur og idrett  Ringerike kommune Ringerike kommune har et stort investeringsprogram for å legge til rette for vekst og utvikling. For å gjennomføre dette står vi overfor mange strategivalg og utfordrende oppgaver innen utbygging av kommunal infrastruktur og offentlige formålsbygg. Ny Ringeriksbane og E16 vil gi befolkningsvekst og økt aktivitet også fra private utbyggere. Dette innebærer spennende oppgaver i tett samarbeid med private… Read More »Ingeniør/sivilingeniør vann, avløp, renseanlegg og vei – Ringerike kommune

Adjunkt/lektor – Gratangsbotn skole

  • by

For tiden har vi ledig to faste stillinger en på 50% og en på 100%. Gratangsbotn skole er en fådelt 1-10 skole med ca. 50 elever. Gratangsbotn skole har fokus på faglig utvikling, lærings-og klassemiljø, trivsel og lokalmiljø. Se også film om skolen via lenken under.https://vimeo.com/636949237/1791cfd2cf Som lærer sørger du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Planlegger og leder elevenes læring. Bidrar til godt samarbeide med foreldre. Deltar og… Read More »Adjunkt/lektor – Gratangsbotn skole

Erfaren juridisk spesialrådgiver – Fredrikstad kommune

  • by

Erfaren juridisk spesialrådgiver, 100 % fast stilling Miljø- og byutviklingsetaten har ansvar for en helhetlig utvikling av kommunen og består av følgende virksomheter; Bærekraftig samfunnsutvikling, Næringsutvikling, Miljø og landbruk, Regulering og byggesak og Geomatikk Virksomhet Regulering og byggesak består av ansatte med variert faglig bakgrunn, høy kompetanse og solid erfaring som til sammen dekker virksomhetens ansvarsområde. I arbeidet med å sikre at etatens arbeidsoppgaver ivaretas med høy kvalitet og profesjonalitet… Read More »Erfaren juridisk spesialrådgiver – Fredrikstad kommune