Vikariat fastlege – Sørfold legekontor

  • by

Vikariat fastlege, fast lønn Om Sørfold legekontor: Kontoret er lokalisert i kommunesenteret på Straumen og  har 3 fastlegestillinger, hvorav én er kommuneoverlege. Det er 2,5 årsverk hjelpepersonell ved kontoret som disponeres av legene. Kommunen har også LIS 1-lege. Om stillingen/vikariatet: Sørfold kommune har ledig vikariat som fastlege ved legekontoret som er lokalisert i kommunesenteret på Straumen. Vikariatet er ledig fra nå og til 1.10.2021 Stillingenes hovedoppgaver er: Fastlege, listelengde ca… Read More »Vikariat fastlege – Sørfold legekontor

Sykepleier til Sørfold eldresenter

  • by

Om Sørfold eldresenter og stillingen: Eldresenter i Sørfold kommune søker etter en motivert, engasjert og dedikert sykepleier. Tjenestetilbudet ved Eldresenteret består av 12 somatiske sykehjemsplasser og 3 plasser til øyeblikkelig hjelpetilbud og lindrende behandling. Eldresenter har også ansvar for kommunens rehabiliteringstilbud. Sykepleier/vernepleier 100% vikariat fra 15.2.2021 tom 31.12.2021. Stillingen inngår for tiden i 3-delt turnus med helgearbeid. Det er mulighet for forlengelse eller fast ansettelse etter vikariatets utløp. Arbeidsoppgaver/ansvar: Sykepleiefaglig ansvar for… Read More »Sykepleier til Sørfold eldresenter

Sykepleier/vernepleier til Sørfold sykehjem

  • by

Om oss og stillingen Institusjonsomsorgen i Sørfold kommune består av to sykehjem og en avlastningsbolig for barn. Et sykehjem er lokalisert i Røsvik og de to andre enhetene på Straumen. Institusjonene har akuttsenger, rehabilitering, korttidsplasser/avlastning og langtidsplasser i både somatisk og skjermet enhet. Sørfold kommunes helse- og omsorgstjenester er inne i spennende utvikling. Det arbeides med implementering av velferdsteknologiske løsninger, kvalitetsreformen Leve hele livet og valg av løsninger for fremtidens… Read More »Sykepleier/vernepleier til Sørfold sykehjem

Kommunespsykolog – Sunnfjord kommune

  • by

Vi har ledig totalt 100 % vikariat/mellombels stilling som kommunepsykolog frå snarast. Vikariatet varer i utgangspunktet i eit år. 50 % er knytt til Helsestasjonen i Sunnfjord Helsestasjonen er lokalisert i dei ulike delane av Sunnfjord kommune. Stillingsressursen vil i utgangspunktet ha kontorstad på Helsestasjonen i Førde, lokalisert i 3.etasje i Førde Rådhus. Helsestasjonen yt helsefremjande og førebyggande tenester til barn, unge og deira familiar, inkl. svangerskapsomsorg, kommunepsykolog og helsestasjonen… Read More »Kommunespsykolog – Sunnfjord kommune

Avdelingsleder budsjett – Nittedal kommune

  • by

Økonomienheten i Nittedal kommune inngår i kommunens sentrale stab og støttefunksjon og har ansvar for budsjett og rapporteringsprosessene, finansforvaltning, eiendomsskattekontoret, regnskap og innkjøp. Stillingen som leder for budsjettavdelingen inngår i økonomiavdelingens ledergruppe og rapporterer til økonomisjef. Leder for budsjettavdelingen har også et godt og nært samarbeid med rådmannens lederteam og enhetslederne. Kommunen bruker økonomisystemet Visma. Fra 2021 har kommunen også tatt i bruk Framsikt til budsjettering og rapportering. Økonomiavdelingen har… Read More »Avdelingsleder budsjett – Nittedal kommune

Avdelingsleder hjemmetjenesten – Holmestrand kommune

  • by

Tar du utfordringen? Vil du være med å lede hjemmetjenesten i Sande? Vi er på jakt etter en innovativ og beslutningsdyktig leder som viser vei! Er det deg? Vi søker etter deg som vil være med på å videreutvikle fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester i samskaping med brukere og faglig dyktige medarbeidere. Vi kan tilby en spennende og inspirerende lederstilling ved kommunens hjemmetjeneste. Sande og Holmestrand kommuner slo seg sammen… Read More »Avdelingsleder hjemmetjenesten – Holmestrand kommune

Driftsansvarlig veg – Skien kommune

  • by

Informasjon om arbeidssted og stilling Driftsansvarlig veg – 100 % fast stilling Skien kommune har en egen enhet med ansvar for drift av veg, park og parkering. Totalt er det 30 stillinger i denne enheten. Drift av veg har 11 fagarbeidere og ledes av driftsansvarlig.Driftsansvarlig rapporterer direkte til enhetsleder. Driftsansvarlig har ansvar for å drifte kommunens 480 kilometer veger, gang- og sykkelveger, fortau og gatelys samt lede avdelingens 11 fagarbeidere.… Read More »Driftsansvarlig veg – Skien kommune

Organisasjonsrådgiver HR – Øvre Eiker kommune

  • by

​Blir du trigget av visjonen Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker? Kan du identifisere deg med våre fire verdier; mot, respekt, tilhørighet og samspill? Er innovasjon mer enn et moteord for deg, og ser du muligheter i endringsprosesser? Om arbeidsgiver: Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker… Read More »Organisasjonsrådgiver HR – Øvre Eiker kommune

Sjukepleiarar til heimesjukepleien

  • by

Dyktige sjukepleiarar til heimesjukepleien i Vaksdal kommune Vaksdal kommune ligg sentralt mellom Bergen og Voss. Ferdsleårene Bergensbanen og stamvegen E16 går gjennom kommunen. Her kan du få glede av både by- og bygdekultur på same tid. Kommunen har eit særs rikt organisasjonsliv med musikk, idrett og lagsliv. Naturopplevingane er uendelege. Vaksdal er i stadig utvikling og forventar endringar i framtida knytt til ny utbygging av stamvegen mellom Oslo og Bergen. Vaksdal… Read More »Sjukepleiarar til heimesjukepleien

Vernepleiar til Vaksdal kommune

  • by

100% stilling for vernepleiar Vaksdal kommune ligg sentralt mellom Bergen og Voss. Ferdsleårene Bergensbanen og stamvegen E16 går gjennom kommunen. Her kan du få glede av både by- og bygdekultur på same tid. Kommunen har eit særs rikt organisasjonsliv med musikk, idrett og lagsliv. Naturopplevingane er uendelege. Vaksdal er i stadig utvikling og forventar endringar i framtida knytt til ny utbygging av stamvegen mellom Oslo og Bergen. Vaksdal kommune har ledige… Read More »Vernepleiar til Vaksdal kommune