Sykepleier ved Bjervatun Alderspensjonat

  • by

Kort om stillingen 100% fast stilling ledig omgående. Beskrivelse av arbeidsstedet Bjervatun Alderspensjonat, ligger under hjemmetjenesten i Lunde. Det er 16 beboere på pensjonatet.Det er ikke en sykeavdeling og beboere må ha et visst funksjonsnivå. De blir betegnet som hjemmeboende. Stillingsbeskrivelse – Turnus (dag, aften, helg). 3. hver helg. – Medansvar for en sykepleiefaglig forsvarlig tjeneste i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og lovverk– Tilrettelegge, utvikle, koordinere sykepleiefaglige tiltak for brukerne–… Read More »Sykepleier ved Bjervatun Alderspensjonat

Psykolog / Psykologspesialist 2 x 100 % fast stilling

  • by

NORDRE LAND KOMMUNE       SØNDRE LAND KOMMUNE                                                                                                                                               Storgata 28                                   Hovsbakken 12870 DOKKA                                2860 HovTlf. 61 11 60 00                            tlf. 61 12 64 00 Søndre Land tilhører Gjøvikregionen og er en perle med 30 minutter til byen vår Gjøvik, én time til snaufjell og halvannen time til Gardermoen og til hovedstaden. Sentralt, men unna byens larm, svevestøv, trafikkork, kassakøer og manglende parkeringsplass. Vi har stillhet, full barnehagedekning, frisk luft, godt oppvekstmiljø,… Read More »Psykolog / Psykologspesialist 2 x 100 % fast stilling

Ledig fastlegehjemmel ved Sør-Fron Legesenter, 2. gangs utlysning

  • by

Sør-Fron kommune har ledig nyopprettet fastlegehjemmel. Kommunen er åpen for søkernes ønsker i forhold til spørsmålet om kommunalt ansettelsesforhold eller privat praksis med individuell driftsavtale. Avtalehjemmelen har en pasientliste på 600 personer. Legesenteret består av 4 fastleger og LIS1-lege. 3 av fastlegene er privatpraktiserende og 1 fastlege er kommunalt ansatt. Sør-Fron legesenter holder til i moderne og godt utstyrte lokaler i kommunesenteret på Hundorp. Kommunen stiller lokaler og hjelpepersonell til… Read More »Ledig fastlegehjemmel ved Sør-Fron Legesenter, 2. gangs utlysning

Ledig fastlegehjemmel/ 0-hjemmel ved Hommelvik legekontor DA

  • by

I Malvik kommune er det ledig fastlegehjemmel/ 0-hjemmel uten tilknyttede pasienter ved Hommelvik legekontor DA. Legekontoret har fra før 5 fastlegehjemler, med gjennomsnitt listestørrelse på ca. 1000 pasienter. Legekontoret er veldrevet, og har et svært godt arbeidsmiljø. Hjemmelen vil få et tilskudd på 200 000 kroner fra Malvik kommune. Dette er øremerkede midler fra Helsedirektoratet som er forbeholdt hjemmelen. Kommunen tilbyr i tillegg kompensasjon for fravær ved deltakelse på kurs eller andre… Read More »Ledig fastlegehjemmel/ 0-hjemmel ved Hommelvik legekontor DA

Enhetsleder/rektor ved Svanem skole

  • by

Vi har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder/rektor ved Svanem skole. Stillingen har 20 % undervisningstid. Svanem skole er en fådelt skole med elever fra 1.- 7. trinn. Skolen holder til i nye, tidsmessige lokaler, har alle nødvendige spesialrom og er svært brukervennlig. Skolen har egen skolefritidsordning. Skolen har en fin beliggenhet og et flott turområde. Heim kommune har i løpet av de siste årene deltatt i Udir sin… Read More »Enhetsleder/rektor ved Svanem skole

Økonomikonsulent søkes til Smøla kommune

  • by

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft). Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er… Read More »Økonomikonsulent søkes til Smøla kommune

Helsesykepleier søkes til Smøla kommune

  • by

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft). Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er… Read More »Helsesykepleier søkes til Smøla kommune

Barnehagelærer – 2. gangs utlysning

  • by

Barnehagelærer søkes til Smøla kommune i Møre og Romsdal Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft). Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca… Read More »Barnehagelærer – 2. gangs utlysning

Ledig stilling som Rådgiver innen miljørettet helsevern

  • by

Ledig stilling som Rådgiver innen miljørettet helsevern Vi har en ledig 100% fast stilling som Rådgiver innen miljørettet helsevern. Stillingen er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu og skal ha fokus på å fremme helse og forebygge sykdom innenfor arbeidsområdet miljørettet helsevern. I stillingen skal du ha oversikt over faktorer i miljøet som kan påvirke helse, samt vurdere årsaker og konsekvenser inn mot befolkningen. Stillingen omfatter… Read More »Ledig stilling som Rådgiver innen miljørettet helsevern

Kontrollør vei, vann og avløp

  • by

Vi søker en kontrollør til enheten Teknisk under sektor Teknisk, kultur og idrett. Vi har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Ringerike kommunes infrastruktur. Som kontrollør vil du jobbe tett på kommunens driftsavdeling og eksterne aktører som utfører oppdrag på kommunal eiendom. Vi har ansvar for ca. 254 km kommunal vei, gang- og sykkelvei, og ca 600 km vann og avløpsnett. Ny Ringeriksbane og E16 vil gi befolkningsvekst… Read More »Kontrollør vei, vann og avløp