Skip to content

Enhetsleder ved omsorgssenteret – Namsskogan kommune

  • by

Om stillingen Omsorgssenteret i Namsskogan kommune består av sykehjem, kjøkken og vaskeri. Vi søker nå en ny enhetsleder.  Enhetsleder har ansvar for økonomi, personale og fag, og rapporterer direkte til kommunalsjef helse og omsorg. Som enhetsleder har du ansvar for å utvikle et kreativt og kunnskapsbasert arbeidsmiljø. Du er hovedansvarlig for god omdømmebygging. Du, i samråd med ansatte, har ansvar for at kvaliteten på tjenesten som skal utøves til brukerne… Read More »Enhetsleder ved omsorgssenteret – Namsskogan kommune

Enhetsleder ved integreringstjenesten – Namsskogan kommune

  • by

Namsskogan kommune har ledig ei 100% fast stilling som enhetsleder i integreringstjenesten – Ny utlysning Integreringstjenesten består av flyktningetjenesten og voksenopplæringa. I tjenesten jobbar det enenhetsleder, to lærere, en programrådgiver og en bu-og-miljøassistent. Integreringstjenesten er lokalisert i kommunehuset på Namsskogan og har ansvar for bosetting ogkvalifisering av nyankomne flyktninger. Vårt mål er å bidra på en modig, klok og nær måte slik at vår nye innbyggere blir trygge, selvstendige og… Read More »Enhetsleder ved integreringstjenesten – Namsskogan kommune

Arkivleder Hovedarkivet – Dokumentasjon og service, Lillehammer kommune

  • by

Lillehammer kommune har ledig stilling som arkivleder for kommunens hovedarkiv. Som leder av hovedarkivet vil du ha det overordnede ansvaret for arkivfaget og personalansvaret for 5 erfarne arkivarer. Kommunen er i anskaffelsesprosess for nytt sak/journalsystem, og arkivleder vil bli tillagt rollen som systemansvarlig og vil få et overordnet ansvar for innføring.    Stillingen ligger i dag i stab til kommunedirektør. Kommunen er i prosess med organisasjonsendring og endret organisatorisk tilhørighet… Read More »Arkivleder Hovedarkivet – Dokumentasjon og service, Lillehammer kommune

Leder for barneverntjenesten – Nordreisa kommune

  • by

Sektor for oppvekst og kultur, Nordreisa kommune I barneverntjenesten har vi ledig vikariat som barnevernleder fra 1. november 2023 og ut 2024. Vi trenger deg som har et sterkt ønske om å bidra til en av de viktigste lederoppdragene i Nordreisa kommune. Barneverntjenesten hører inn under Familiesenteret. Barnevernleder vil ha et selvstendig fagansvar for tjenesten, og et medansvar for økonomi og personal.   Arbeidsoppgaver Kvalifikasjoner Personlige egenskaper Vi se etter deg… Read More »Leder for barneverntjenesten – Nordreisa kommune

Vernepleier til Persaunet helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

  • by

Ved Persaunet helse- og velferdssenter har vi ledig en fast 100 prosent stilling som vernepleier. Stillingen har per i dag sitt tjenestested i omsorgsboligen. Omsorgsboligen drives etter prinsipp for hjemmetjeneste. Boligen består av 50 leiligheter fordelt på fem etasjer, og har egen personalbase i 1. etasje. Vi har et godt etablert samarbeid med spesialisthelsetjenesten og fastleger. Persaunet helse- og velferdssenter har vært i drift siden januar 2017. Det er byens… Read More »Vernepleier til Persaunet helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

Ledig 100% fast stilling som sykepleier i Frøya kommune

  • by

Om stillingen  Lyst på en spennende jobb og nye utfordringer? Vi lyser ut etter en autorisert sykepleier som skal ha ansvar for et helseteam med hovedvekt på helseundersøkelser av våre nyankomne flyktninger.  Vi trenger en sykepleier som er fleksibel og tar endringer av oppgaver på strak arm. Du må også ha evnen til  samarbeid på tvers av fagområder, som legetjenesten, helsestasjon, psykisk helse og andre tjenester i kommunen.  Du vil… Read More »Ledig 100% fast stilling som sykepleier i Frøya kommune

Virksomhetsleder institusjon i Nome kommune

  • by

Virksomhetsleder for institusjon i Nome kommune. Ledig 100% fast stilling fra 12. januar 2024. Virksomhetsleder for institusjon har ansvar for kommunens sjukeheim med felleskjøkken og vaskeri, Stillingen har lederansvar for 4 enhetsledere og merkantilt personell, og har sin kontorplass ved Nome sjukeheim. Stillingen inngår i kommunalsjefens ledergruppe. Helse og omsorg i Nome kommune er i dag delt inn i fire virksomhetsområder; Institusjon, Hjemmebaserte tjenester, Helse, og Bo- og miljøtjenesten. Til… Read More »Virksomhetsleder institusjon i Nome kommune

Prosjektleder eiendomsskatt – Kongsberg kommune

  • by

Vil du vite mer om Kongsberg? Les mer på https://www.kongsberg.no Prosjektet vil være knyttet til seksjon samfunnsutvikling.Seksjonen består av rundt 40 medarbeidere med høy kompetanse og stor bredde i erfaring, fagbakgrunn og oppgaver. Seksjonen har ansvaret for fagområdene plan- og byggesaksbehandling, landbruk og miljø, kart og geodata, og eiendomsskatt.  Bakgrunn for stillingenKommunestyret har vedtatt at det skal være eiendomsskatt i Kongsberg. Det er krav om at ny hovedtaksering gjennomføres hvert tiende… Read More »Prosjektleder eiendomsskatt – Kongsberg kommune

Prosjektmedarbeider Østre bydel – Kommuneområde samfunn, Sarpsborg kommune

  • by

Vi har en spennende stilling som prosjektmedarbeider i områdesatsing Østre bydel med særlig fokus på kommunikasjonsfaglige oppgaver.  Det pågår en områdesatsing i Østre bydel i Sarpsborg sentrum. Hovedmålet er å bedre levekårene, utvikle bydelen og gi varige endringer. Det skal bli bedre å bo og vokse opp i Østre bydel. Barn og unge skal få et bedre nabolag. Flere skal fullføre skole og komme i arbeid. De som bor i bydelen skal… Read More »Prosjektmedarbeider Østre bydel – Kommuneområde samfunn, Sarpsborg kommune

Leder til Gausdalsgate bofellesskap – Lillehammer kommune

  • by

Tilrettelagte tjenester, Lillehammer kommune Vi søker en kunnskapsrik, engasjert og handlekraftig leder til Gausdalsgate bofellesskap.  Gausdalsgate yter tjenester til 14 tjenestemottakere og har ett team av ca 35 engasjerte ansatte. Av disse er 9 vernepleiere/miljøterapeuter. Vi er alle opptatt av ett godt fagmiljø der de som mottar tjenester hos oss opplever god livskvalitet og utvikling. «Vår visjon i Gausdalsgata er å gjøre hverandre gode, det betyr at vi har stort fokus på… Read More »Leder til Gausdalsgate bofellesskap – Lillehammer kommune