Skip to content

100% fast stilling som sykepleier i Frøya kommune

  • by

Øyriket mot storhavet Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5200 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst. Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et… Read More »100% fast stilling som sykepleier i Frøya kommune

Fagleiar VA – Bjørnafjorden kommune

  • by

(Andre gongs utlysing) Vil du vera med å utvikla lokalsamfunnet vårt? Bjørnafjorden kommune har omlag 25 000 innbyggarar og rundt 1800 kommunalt tilsette. Vi er ein kommune i vekst, og med ny E39 er reisetida til Bergen halvert. Utvikling av nye spanande næringsområde i Lyseparken og utvikling av Osøyro og Eikelandsosen er nokre av våre satsingar. I Bjørnafjorden kommune ønskjer vi å vere framoverlente, effektive og arbeide godt for å… Read More »Fagleiar VA – Bjørnafjorden kommune

Tenesteleiar i Habiliteringstenester – Alver kommune

  • by

Kort om stillinga Habiliteringstenester i Alver kommune er på jakt etter ny tenesteleiar. Habiliteringstenester ligg under sektor helse og omsorg som er organisert med kommunalsjef og 6 tenesteområder. Dette er tenesteområde for sjukeheim, heimeteneste, lege-og rehabiliteringsteneste, psykisk helse og rus, NAV samt habilitering. I tillegg har ein etablert felles Forvaltningskontor og Fagutvikling stab/støtte Om Habiliteringstenester Habiliteringstenester i Alver kommune gjev tenester til personar med nedsett funksjonsevne. Tenester vert gjeve i… Read More »Tenesteleiar i Habiliteringstenester – Alver kommune

Rektor – Kulstad skole, Vefsn kommune

  • by

Vefsn kommune har ledig 100% fast stilling som rektor ved Kulstad skole med tiltredelse snarest.Kulstad skole er en 1.-7.skole i Mosjøen med ca 300 elever. Skolen har også et SFO tilbud. Skolen ligger fint plassert i Kulstadlia, et boligområde nord i byen. Elevene trives godt og skolen har gode læringsresultater. Skolens ansatte er utviklingsorienterte og arbeider systematisk med skoleutvikling. Skolen har tatt i bruk nettbrett som verktøy i undervisningen for… Read More »Rektor – Kulstad skole, Vefsn kommune

Controller til Stange kommune

  • by

Stab for økonomi søker controller! Stab for økonomi består av 18 medarbeidere fordelt på fagområdene regnskap, budsjett, lønn, innfordring og innkjøp. Økonomirådgivning i Stange kommune er sentralisert, og ved å jobbe hos oss vil du kunne få innsikt i kommunens mangfoldige tjenesteproduksjon. Stange kommune har en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon, med et driftsbudsjett på ca. 1,9 mrd. kroner, og et  investeringsbudsjett på om lag 300 millioner kroner. Stange kommunes verdier er: Åpenhet, trygghet… Read More »Controller til Stange kommune

HR-rådgiver med interesse for forhandlinger og lov- og avtaleverk – Stange kommune

  • by

Vår dyktige medarbeider går av med pensjon og vi søker hans etterfølger. Stillingen har et særlig ansvar for forvaltning av lov- og avtaleverk og drøftinger og forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår. Stillingen inngår i HR-avdelingen som består av 6 ansatte og er en avdeling i stab for HR- og service.  Stange kommune har startet et omstillingsarbeid for å oppnå balanse i kommunens drift i perioden 2023-2026. Bistand- og lederstøtte i… Read More »HR-rådgiver med interesse for forhandlinger og lov- og avtaleverk – Stange kommune

Jordmor – Vikariat med mulighet for fast ansettelse – Selbu kommune

  • by

VIKARIAT JORDMOR – MED MULIGHET FOR FAST ANSETTELSE Ved Selbu helsestasjon er det ledig vikariat som Jordmor i inntil 50% stilling i tidsrommet snarest – 31.07.23, med mulighet for fast ansettelse. Selbu kommune yter også jordmortjenester til Tydal kommune. Politiattest kreves fremlagt før tiltredelse.Det må påregnes bruk av egen bil i tjenesten. Arbeidsoppgaver Kvalifikasjoner Personlige egenskaper Vi tilbyr Kontaktinformasjon Torill Slind Kjøsnes, Tjenesteleder Helse Aktivitet og Service, 41320841, torill.kjosnes@selbu.kommune.no Arbeidssted Nestansringen 207580 Selbu Nøkkelinformasjon:… Read More »Jordmor – Vikariat med mulighet for fast ansettelse – Selbu kommune

Arealplanlegger, 100% fast stilling – 2. gangs utlysning – Gausdal kommune

  • by

Vil du være med å utvikle Gausdals kvaliteter for innbyggerne, næringslivet og fritidsturismen, så har vi spennende oppgaver til deg! Teknisk enhet i Gausdal kommune har en viktig funksjon inn mot bosetting og infrastruktur som planlegging og drift av veg, vann, avløp, renovasjon, eiendomsforvaltning, byggesak, arealplan, oppmåling m.m. Oppgavene løses av 65 ansatte. For rett person har vi ledig 100 % stilling som arealplanlegger. Stillingen vil også kunne vurderes med… Read More »Arealplanlegger, 100% fast stilling – 2. gangs utlysning – Gausdal kommune

Arealplanleggere til Gran kommune

  • by

Vi har for tiden to ledige 100% faste stillinger i vår planavdeling, hvor den ene kan vurderes med et fagansvar. Gran kommune står foran mange store og spennende planoppgaver og utviklingsprosjekter, blant annet er vi igang med revisjon av kommuneplanens arealdel og vi har mange private planer som omfatter alt fra hytte- og boligutvikling samt sentrumsutvikling.  I jobben som arealplanlegger får du være med å videreutvikle Gran som en enda… Read More »Arealplanleggere til Gran kommune

Faglærer i fransk og engelsk – Li skole – Nittedal kommune

  • by

Er du Li skoles nye faglærer i fransk og engelsk? Li skole er ungdomsskole med 478 elever som ligger sør i Nittedal, omkranset av en flott idrettsarena og vakker natur. Skolen ble bygget i 2008, ligger 15 minutters kjøring fra Sinsenkrysset, tett opp mot Oslos grense. Kollektivtilbud i umiddelbar nærhet, og du kjører mot rushtrafikken. Vi har i overkant av 50 ansatte og en god blanding av rutine og ungt… Read More »Faglærer i fransk og engelsk – Li skole – Nittedal kommune