Vaktmester 100%, Tvedestrand kommune

  • by

Tvedestrand Kommune har ledig stilling som vaktmester i 100 % stilling i avdelingen Plan Miljø og eiendom. Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunens bygninger og anlegg. Arbeidsoppgaver Utføre daglig vedlikehold og reparasjoner Andre relevante oppgaver etter behov. Oppfølging av løpende serviceavtaler. Gjennomføre egen kontroll vedr brannrutiner. Delta i avdelingens vaktmesterpool og vaktordning Drift av SD anlegg Service og vedlikehold på tekniske anlegg Kvalifikasjoner Ett eller flere… Read More »Vaktmester 100%, Tvedestrand kommune

Prosjektleder Bygg, stab for økonomi og prosjekt, 100 % fast

  • by

Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og besøkende? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor. Stab for økonomi og prosjekt søker: Prosjektleder Bygg, stab for økonomi og prosjekt, 100 % fast Er du vår nye prosjektleder (rådgiver) med god kjennskap til kommunale formålsbygg? Lillesand kommune har… Read More »Prosjektleder Bygg, stab for økonomi og prosjekt, 100 % fast

Vikariat bygg – og anleggsteknikk ved Meldal videregående skole

  • by

Meldal videregående skole er en ren yrkesfaglig skole i Trøndelag. Vi øker antall klasser på vg1 Bygg – og anleggsteknikk og trenger derfor en yrkesfaglærer i et vikariat fra 1. august 2020 til 31. 12. 2020 i inntil 60% stilling med mulighet til forlengelse ut skoleåret 2020 – 2021. Skolen har ca. 250 elever og 61 årsverk. Det er 5 programområder ved skolen; Bygg – og Anleggsteknikk, Elektro, Helse –… Read More »Vikariat bygg – og anleggsteknikk ved Meldal videregående skole

Fast stilling som sekretær ved Servicekontoret

  • by

Om oss Lebesby kommune er en kyst – og fjordkommune i Midt-Finnmark. Kommunesenteret er Kjøllefjord som ligger på Nordkinnhalvøya. Lebesby kommune har ca 1300 innbyggere, hvorav ca 1000 bor i kommunesenteret Kjøllefjord. Næringsveiene i kommunen er fiskeri, jordbruk, havbruk og offentlig tjenesteyting, samt privat handel og service. Lebesby er også kraftkommune med inntekter fra to vannkraftverk og en vindpark. Lebesby er kjent for sin optimisme og stå på-vilje, aktive ildsjeler og mangfoldet av… Read More »Fast stilling som sekretær ved Servicekontoret

Rektor til Måndalen barne- og ungdomsskule

  • by

Verdens beste kommune for naturglade mennesker!Visjonen tilhører hele Raumasamfunnet. Den er inkluderende for alle som bor i eller besøker Rauma, og forplikter oss til å ta vare på naturen og være et bærekraftig samfunn. Vi SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause. Vi ønsker oss kollegaer som vil bidra positivt til å nå våre mål og holde kommunens visjon levende. Rauma kommunes vel 750 medarbeidere utfører tilsammen vel 580… Read More »Rektor til Måndalen barne- og ungdomsskule

Ledig stilling som tilsynsjurist/byggesaksbehandler

  • by

Ledig stilling som tilsynsjurist/byggesaksbehandler i Larvik kommune På virksomhet Byggesak har vi som mål å bidra til at folk får realisert sine byggedrømmer, enten det dreier seg om bolig, fritidsbolig eller næringsbygg. Vi er 17 ansatte i dag. Vi søker nå etter ny medarbeider som ønsker å jobbe med både byggesaksbehandling og tilsyn/ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningslovgivningen. Arbeidsoppgaver Saksbehandling av byggesaker og dispensasjonssøknader Veiledning av kommunens innbyggere samt profesjonelle aktører/utbyggere… Read More »Ledig stilling som tilsynsjurist/byggesaksbehandler

Teknisk sjef til Gamvik kommune

  • by

Vi trenger en teknisk sjef som skal ha det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for hele teknisk sektor. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe og har personalansvar. Om stillingen Vi trenger en teknisk sjef som skal ha det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for hele teknisk sektor. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe og har personalansvar. Teknisk sektor har ansvaret for kommunalt planverk, kommunalteknisk drift (vann, avløp, veier), alle kommunale bygg og… Read More »Teknisk sjef til Gamvik kommune

Nærings- og reiselivssjef, Ulvik herad

  • by

Ulvik herad ligg ved Hardangerfjorden og er omkransa av flotte skog- og fjellområde som innbyr til tur- og friluftsliv heile året og eit yrande badeliv om sommaren. Me har eit aktivt idretts- og kulturliv, med flotte anlegg for leik og idrett både sommar og vinter. Kulturlivet i bygda blømer med blueshelg, siderslepp, HardangerSUS, poesifestival og oktobertorg – og mykje meir! I Hauge-senteret kan du oppleva den folkekjære diktaren Olav H.… Read More »Nærings- og reiselivssjef, Ulvik herad

Vi søker sykepleier til Nome sjukeheim

  • by

Kort om stillingen 100 % fast stilling ledig omgående. Beskrivelse av arbeidsstedet Nome sjukeheim ble bygget i 2004.Sjukeheimen består av 3 avdelinger (skjermet avdeling, bo- og behandling og sykeavdelingen) i tillegg til eget kjøkken, renholdstjeneste og vaskeri.Alle avdelingene er organisert i mindre grupper.Vi jobber etter primærsystemet med primærsykepleier og primærhjelpepleier til hver pasient. Det er fast tilsynslege på alle avdelinger ukentlig. Skjermet avdeling er en spesialavdeling for mennesker med demensdiagnoser.… Read More »Vi søker sykepleier til Nome sjukeheim

Sykepleier ved Hjemmesykepleien Lunde

  • by

Kort om stillingen Fast stilling 100% ledig fra 01.08 Beskrivelse av arbeidsstedet Hjemmetjenesten i Lunde yter helsetjenester til alle hjemmeboende i Lunde sone.Det omfatter også beboere på Bjervatun Alderspensjonat og omkringliggende omsorgsleiligheter. Stillingsbeskrivelse – Turnus (dag, aften, helg). 3. hver helg. – Medansvar for en sykepleiefaglig forsvarlig tjeneste i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og lovverk– Tilrettelegge, utvikle, koordinere sykepleiefaglige tiltak for brukerne– Utføre praktiske sykepleieoppgaver og observere brukers tilstand/behov– Ansvarsvakter… Read More »Sykepleier ved Hjemmesykepleien Lunde