Skip to content

Kommunepsykolog – Hábmera suohkan-Hamarøy kommune

  • by

Kommunepsykolog vil inngå i tverrfaglig helsetilbud med arbeidsoppgaver til ulike aldersgrupper, deriblant barn og ungdom. Arbeidsoppgaver Faglig arbeid i samarbeid med øvrige helse- og omsorgstjenester i kommunen Delta i tverrfaglige team, veiledning og tiltak i samarbeid med helsestasjon og skolehelsetjenesten, psykisk helse- rus tjenesten, legetjenesten, barnevern, psykososial krisearbeid, samarbeid med øvrige omsorgstjenester i enkeltsaker  Individuelle konsultasjoner og oppfølging Delta med fagutvikling, videreutvikling av lavterskel og gruppetilbud i kommunen, samt bidra i relevant systemisk utviklingsarbeid Kvalifikasjoner Profesjonsutdannelse i psykologi/ autorisasjon som psykolog God… Read More »Kommunepsykolog – Hábmera suohkan-Hamarøy kommune

Einingsleiar/rektor på Vanvik oppvekstsenter

  • by

3. gongs utlysing. Det er ledig 100 % fast stilling som einingsleiar ved Vanvik oppvekstsenter frå 01.08.22. Ved Vanvik oppvekstsenter er det 8 elevar på skulen og 3 plasser i banehagen kommande skuleår. Vanvik oppvekstsenter ligg flott til i nærleiken av sjø, omgitt av flott natur som ein brukar i undervisninga.   Det er ein skule med engasjerte og kreative tilsette som er interesserte i å vidareutvikla ein god profesjonell praksis… Read More »Einingsleiar/rektor på Vanvik oppvekstsenter

Tjenesteleder for tilrettelagte tjenester – Øvre Eiker kommune

  • by

Helse- og velferdstjenestene i Øvre Eiker kommune arbeider for å skape et helhetlig og fremtidsrettet tjenestetilbud til kommunens innbyggere.Vi trenger deg som ønsker å være med på bygge opp og drifte nytt bofellesskap i Hokksund. Du motiveres av å se muligheter, av utfordringer og trives i endring og omstilling.  Du forstår betydningen av helhetlige tjenester og at vi er sterkere sammen. Tilrettelagte tjenester omfatter tverrfaglig bo-team, samlokaliserte boliger, aktivitetssenter, samt… Read More »Tjenesteleder for tilrettelagte tjenester – Øvre Eiker kommune

Inspektørstillinger – Nittedal ungdomsskole

  • by

Vi søker etter to personer som kan utfylle vårt lederteam og bidra i vårt arbeid med å gjøre Nittedal ungdomsskole til en fantastisk skole for elever og ansatte. Vi trenger deg som vil bidra i utviklingen av en inkluderende og lærende arbeidsplass for elever og voksne. Vi jobber etter tanken om elevsentrert ledelse og verdsetter samarbeid, inkludering og involvering i måten vi jobber på. Som ledere skal vi gi tydelige… Read More »Inspektørstillinger – Nittedal ungdomsskole

Fagleder / helsesykepleier – Selbu Helsestasjon

  • by

Ledige stillinger ved Selbu helsestasjon: FAGLEDER / HELSESYKEPLEIER 100% FAST STILLING, ledig fra 01.08.22. Fagleder har medansvar for driften av helsestasjonen, for faglig utvikling og opplæring, samt forsvarlig ressursforvaltning. HELSESYKEPLEIER 80% ST. VIKARIAT I PROSJEKT “Forsterket helsestasjon” 01.08.22-31.01.23 med mulighet for forlengelse.  Prosjektet er et samarbeid med Tydal helsestasjon, og har fokus på foreldreveiledning og et forsterket tilbud til barn, unge og deres foresatte. Selbu Helsestasjon har 3 x100% helsesykepleiere, jordmor… Read More »Fagleder / helsesykepleier – Selbu Helsestasjon

Sykepleier 100% fast ved Hjemmetjenesten sone Orkanger og Fannrem 

  • by

Orkland oppstod som en fugl føniks 1. januar 2020 etter sammenslåingen av Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord. Vakkert svøpt sørvest i Trøndelag, sør for Trondheimsfjorden, er vi den femte største kommunen i fylket. Vi har vakker kyst, flotte fjell og en unik historie og kultur tuftet på vikingtida, industrieventyr og en særegen evne til omstilling og innovasjon.      Nå har vi første ledige stilling tilknyttet sykepleierprosjektet i Orkland. Dette… Read More »Sykepleier 100% fast ved Hjemmetjenesten sone Orkanger og Fannrem 

Styrer ved Klokkargården barnehage – Brønnøy kommune

  • by

100% fast stilling som styrer ved Klokkargården barnehage Om stillingen Klokkargården består av medarbeidere med godt humør, stort engasjement og god kompetanse. Klokkargården ligger i Velfjord med kapasitet til 30 barn og 2 avdelinger. Stillingen utgjør 80% ledelse og 20% i avdelingene. Menn oppfordres til å søke. Stillingen ønskes besatt fra 01.08.2022. Arbeidsoppgaver Økonomi- og personalansvar Fagansvar og pedagogisk ledelse generelt og oppfølging av spesialpedagogiske tiltak Samarbeid med foresatte og… Read More »Styrer ved Klokkargården barnehage – Brønnøy kommune

Ledige lærerstillinger – Øvre Eiker kommune

  • by

Hokksund barneskole, Røren barneskole og Vestfossen barneskole lyser ut faste stillinger og vikariater fra august 2022. Vi søker deg som har kompetanse til å arbeide på 1.-4. trinn, som ønsker å være kontaktlærer eller har kompetanse innenfor spesialpedagogikk. Er du den relasjonsmessige rause og faglige engasjerte læreren vi ser etter?  Arbeidsoppgaver Lede, analysere og følge opp elevenes læring  Sørge for et trygt og inkluderende læringsmiljø Være en aktiv deltaker og… Read More »Ledige lærerstillinger – Øvre Eiker kommune

Kommunalsjef oppvekst og samfunnsutvikling – Røyrvik kommune

  • by

Kommunalsjef oppvekst og samfunnsutvikling, 100 % fast stilling Det er ledig 100 % fast stilling som kommunalsjef for oppvekst og samfunnsutvikling. Kommunalsjefen vil få ansvar for avdelingene Plan, drift- og eiendomsavdelingen og oppvekst og mangfold. Kommunalsjefen er direkte underlagt kommunedirektøren og inngår i ledergruppen.  Hvem er du? Vi ser etter deg som er god på tydelig ledelse, og som brenner for å utvikle kommunens tjenester til det beste for innbyggerne i… Read More »Kommunalsjef oppvekst og samfunnsutvikling – Røyrvik kommune

Arkivleiar til Tokke kommune

  • by

100% fast stilling som arkivleiar for tida ved sentraladministrasjonen Vil du vera med å utvikle sentraladministrasjonen i Tokke kommune med å jobbe med dokumentforvalting og prosjekt med digitalisering. Vi arbeider aktivt med å utvikle kommunen til det beste for innbyggjarane, tilsette, politikarane, næringsliv og våre tilreisande, og søkjer deg som vil ha ei leiande rolle innan digitalisering og arkivarbeid. Arkivtenesta har det overordna faglege arkivansvaret for informasjons- og dokumentasjonsforvalting i… Read More »Arkivleiar til Tokke kommune