Rådgiver ( jurist ) – ulovlighetsoppfølging – Tønsberg kommune

  • by

Ledig 100 % stilling ved Areal, bygg og landbruk Tønsberg kommune, ved virksomhet Areal, bygg og landbruk, søker ny kollega til arbeidet med ulovlighetsoppfølging. Areal, bygg og landbruk består av byggesak, plan, landbruk og geodata. Virksomheten har rundt 50 medarbeidere. Vi har et godt arbeidsmiljø og et høyt ambisjonsnivå. Tilsyns- og ulovlighetsarbeidet er direkte underlagt virksomhetsleder. Ulovlighetsgruppa består pr i dag av 2 medarbeidere, 1 tilsynsansvarlig og 1 ulovlighetsansvarlig, og… Read More »Rådgiver ( jurist ) – ulovlighetsoppfølging – Tønsberg kommune

Rådgiver vann og avløp – Skaun kommune

  • by

Ønsker du deg en variert og spennende arbeidshverdag, hvor du deltar i utviklingen av Skaun kommunes tjenester? Er du vår nye rådgiver vann og avløp? Enhet for plan og miljø har en viktig rolle i samfunnsutviklingen i Skaun kommune i overordnede planer for vann og avløp i kommunen, saksbehandling av arealplanlegging, byggesaksbehandling, trafikksikkerhet, kart, oppmåling og landbruk. Vi er i gang med revidering av kommuneplanen, bygging av reservevannsløsning, en rekke… Read More »Rådgiver vann og avløp – Skaun kommune

Rektor til Kjøllefjord skole – Lebesby kommune

  • by

Om oss Lebesby kommune er en kyst – og fjordkommune i Midt-Finnmark. Kommunesenteret er Kjøllefjord som ligger på Nordkinnhalvøya. Lebesby kommune har ca 1350 innbyggere, hvorav ca 1000 bor i kommunesenteret Kjøllefjord. Næringsveiene i kommunen er fiskeri, jordbruk, havbruk og offentlig tjenesteyting, samt privat handel og service. Vi kan tilby barnefamilier rimelige barnehage og SFO samt mange fritidsaktiviteter i regi av kommunen og lag-og foreninger.  Lebesby er også kraftkommune med inntekter fra to… Read More »Rektor til Kjøllefjord skole – Lebesby kommune

HR-rådgiver – Kautokeino kommune

  • by

Om stillingen HR-rådgiver er kommunens fagperson innen området personal. Stillingen er tilknyttet rådmannens stab, som består av lønn og personal,økonomi, servicetorg, språk, IT og utvikling/næring. Lønn og personal består forøvrig av personalkonsulent, lønningsansvarlig og en sekretær som server lønn og personal. Arbeidsoppgaver Vi søker etter deg som trives med hektiske dager, varierte oppgaver og har en offensiv holdning. Som personalrådgiver vil du i hovedsak få ansvaret for å løse forvaltnings-… Read More »HR-rådgiver – Kautokeino kommune

Avdelingsingeniør/prosjektleder vei – Enebakk kommune

  • by

Avdelingsingeniør/prosjektleder vei – 100% fast stilling Sentrale arbeidsoppgaver Prosjekt- og byggeledelse for veiprosjekter (utarbeide prosjektbeskrivelse, kontroll av leveranser fra konsulenter, oppfølging av entreprenører, samt økonomistyring av prosjektene). Sørge for realisering av vedtatte prosjekter innenfor Hovedplan vei, og Trafikksikkerhetsplan. Håndtere faglige innspill ved utarbeidelse og oppfølging av reguleringsplaner Grunnerverv Ha dialog med entreprenører, Viken fylkeskommune og Statens Vegvesen Saksbehandling veisaker (gravemeldinger, utkjøringstillatelser, skilting, parkeringsbestemmelser, m. m). Avdelingsingeniøren har tett dialog med… Read More »Avdelingsingeniør/prosjektleder vei – Enebakk kommune

Leder avdeling for samfunnsutvikling – Sunndal kommune

  • by

Sunndal kommune Avdeling for samfunnsutvikling, Sunndalsøra Sunndal kommune er en attraktiv kommune med et høykompetent næringsliv og mange planer for videre utvikling. Sunndal kommune er opptatt av samarbeid og bærekraft for å nå målene i samfunnsplanen. Vi søker:Vi søker en dyktig og faglig sterk leder i avdeling for samfunnsutvikling. Som leder i avdeling for samfunnsutvikling får du en viktig rolle i kommunedirektørens stab. Du er samfunnsengasjert, har et strategisk fokus,… Read More »Leder avdeling for samfunnsutvikling – Sunndal kommune

Byggesaksrådgiver i fast 100 % stilling – Sunndal kommune

  • by

Sunndal kommune har ledig 100 % fast stilling som byggesaksrådgiver. Som byggesaksrådgiver er du daglig i kontakt med utbyggere, grunneiere og næringslivet for å bistå best mulig med å få deres prosjekter realisert innenfor eksisterende lovverk. Stillingen vil by på interessante utfordringer innen byggesaksbehandling, veiledning og samarbeid med andre fagmiljø. Avdeling for Samfunnsutviling består av 9 ansatte som dekker et bredt spekter av fagfelt fra arealplanlegging, byggesaksbehandling, næringsarbeid, jordbruk, skogbruk, naturforvaltning… Read More »Byggesaksrådgiver i fast 100 % stilling – Sunndal kommune

Oppmålingsingeniør i 100 % fast stilling – Sunndal kommune

  • by

Sunndal kommune Tekniske tjenester, Sunndalsøra Sunndal kommune søker etter en engasjert og serviceinnstilt oppmålingsingeniør. Stillingen ligger i avdeling for samfunnsutvikling. Arbeidsoppgaver· Fullstendige oppmålingsforretninger i uregulerte og regulerte områder.· Utstikking/innmåling etter oppdrag.· Matrikkelføring, oppgaver innen tingrett og eiendomsrett.· Ajourhold av digitalt kartverk og register.· Saksbehandling matrikkelloven og annet relevant lovverk.· Innmålingsarbeid i samband med ajourføring av kommunens kartgrunnlag· Kommunens GIS-ansvarlig· Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen KvalifikasjonerVi ser etter en framoverlent… Read More »Oppmålingsingeniør i 100 % fast stilling – Sunndal kommune

Fagutvikler i hjemmebasert omsorg – Sunndal kommune

  • by

Sunndal kommune Helse- og omsorgstjenesten, Sunndalsøra Det er lediig 100% stilling som fagutvikler i hjemmesykepleien fra d.d. til 1. mars 2023. Stillingen vil være i tett samarbeid med fagavdelingen. Arbeidsoppgaver Ansvarlig for systematisk fagutvikling blant ansatte i hjemmesykepleien. Fagutvikler vil ha en sentral rolle i utviklingsarbeidet med innføring av “Leve hele livet”-reformen med fagutvikling innenfor blant annet velferdsteknologi, hjemmerehabilitering, helhetlig pasientforløp og tiltakspakke demens. Kvalifikasjoner – Det kreves helsefaglig høyskoleutdanning… Read More »Fagutvikler i hjemmebasert omsorg – Sunndal kommune

Boligforvalter – 100% fast stilling, Enebakk kommune

  • by

Enebakk kommune, Enhet for eiendom og kommunalteknikk Stilling som boligforvalter er organisert i enhet for Eiendomsforvaltning og kommunalteknikk og har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens utleieboliger. Kommunen eier og forvalter ca. 110 utleieboliger; boliger samlokalisert i tun, tilrettelagte omsorgsboliger, samt boliger for vanskeligstilte. Sentrale arbeidsoppgaver vil være: Planlegge og sørge for gjennomføring av oppussing og vedlikehold av boligene Sikre effektiv forvaltning av boligene Tilrettelegge for og eventuelt utføre… Read More »Boligforvalter – 100% fast stilling, Enebakk kommune