Skip to content

Institusjonskokk eller kokk med fagbrev samt kokkestilling hver tredje helg – Nesseby kommune

  • by

Institusjonskokk eller kokk med fagbrev samt kokkestilling hver tredje helg Vi har ledig en 100 % fast stilling som institusjonskokk/kokk med fagbrev, og en 14 % fast stilling som kokk med arbeidstid hver tredje helg ved Nesseby helsesenter. Vi ser etter kolleger som kan begeistre våre brukere og beboere med god mat og samtidig yte en god service. Til den 100 % faste stillingen ser vi etter deg som har… Read More »Institusjonskokk eller kokk med fagbrev samt kokkestilling hver tredje helg – Nesseby kommune

Plan- og byggesaksbehandler til Alstahaug kommune

  • by

Alstahaug kommune har ledig stilling som plan- og byggesaksbehandler ved enhet for Plan, landbruk og miljø. Vi har ledig følgende stilling for snarlig tiltredelse: Vi tilbyr Innhold i stillingen Krav og ønsker til deg Formelle kvalifikasjonskrav: Ønsket kompetanse: Personlige egenskaper: Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. I tillegg er nyutdannede også velkommen til å søke. Andre opplysninger Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder… Read More »Plan- og byggesaksbehandler til Alstahaug kommune

Innkjøpsleder til Nittedal kommune

  • by

Innkjøpsleder Enhet for Økonomi, Nittedal kommune, Stabs- og støttesektoren Innkjøpsleder er ansvarlig for informasjon og opplæring i lov og regelverk innen innkjøp/anskaffelser i Nittedal kommune. Innkjøpsansvaret er desentralisert og innkjøpsleder skal gi bistand til sektorene/enhetene i deres anskaffelsesarbeid. Innkjøpsleder har ansvar for at kommunen har et system for innkjøp som ivaretar krav til internkontroll og har ansvar for å utvikle og følge opp innkjøpsstrategi, -reglement, -rutiner og digitale verktøy. Innkjøpsleder… Read More »Innkjøpsleder til Nittedal kommune

Konsulent – Meråker kommune

  • by

Arbeidsoppgaver Oppgavene er varierte og består blant annet av: Ved interne søknader kan arbeidsoppgavene bli endret. Kvalifikasjoner Vi ser etter en person som har: Personlige egenskaper Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Søkere som vil benytte seg av fortrinnsretten må anmerke dette i søknaden. Attester og vitnemål fremlegges ved samtale/intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det… Read More »Konsulent – Meråker kommune

Kommunalsjef oppvekst og samfunnsutvikling 100 % fast stilling – Røyrvik kommune

  • by

Røyrvik kommune søker ny kommunalsjef for oppvekst og samfunnsutvikling, med overordnet ansvar og lederskap for virksomhetene grunnskole, barnehage, kultur, mangold, plan, drift og eiendom. Samhandling blir stadig viktigere for å løse sammensatte utfordringer både i kommunen og ellers i samfunnet, og kommunalsjefen er en del av et fellesskap og skal drive samhandlingsprosesser på tvers av organisatoriske linjer. Kommunalsjefen er en del av kommunedirektørens ledergruppe og kommunens strategiske ledelse, og en… Read More »Kommunalsjef oppvekst og samfunnsutvikling 100 % fast stilling – Røyrvik kommune

Rådgiver team verksted og biladministrasjon – Virksomhet kommunalteknikk, Sarpsborg kommune

  • by

Innenfor Virksomhet kommunalteknikk er det ledig fast stilling som rådgiver for biladministrasjon og verkstedtjenester.  Arbeidsstedet vil være ved vårt verksted som er lokalisert på Borgenhaugen. Du vil inngå i team med p.t. 6 årsverk og rapporterer til teamleder. Vårt autoriserte verksted forvalter i dag en portefølje på ca. 550 kjøretøy bestående av tunge og lette kjøretøy.  Sarpsborg kommune har i mange år satset på å videreutvikle biladministrasjon og sentralverksted hvor… Read More »Rådgiver team verksted og biladministrasjon – Virksomhet kommunalteknikk, Sarpsborg kommune

VA- rådgiver plan, utredning og strategi – Sarpsborg kommune

  • by

Virksomhet kommunalteknikk, ved team drift og forvaltning VA, har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens vann og avløpsledninger.Vi søker etter en VA- rådgiver som vil få i oppgaver å jobbe med overordnede planer, handlingsprogrammer, tiltaksplaner og strategier. VA-rådgiver plan, utredning og strategi er en selvstendig stilling med mye ansvar. Samtidig er det nødvendig med god samhandling med kollegaer og eksterne samarbeidspartnere. Sarpsborg kommune skal de neste årene skifte… Read More »VA- rådgiver plan, utredning og strategi – Sarpsborg kommune

ALIS – Fastlønnet lege/fastlege i 100% stilling – Austevoll kommune

  • by

Helse og velferd er ei eining med om lag 200 tilsette og blir leia av kommunalsjef. I denne eininga inngår pleie – og omsorgstenester, tildelingskontor, legetenesta, jordmortenesta, ergoterapi- og fysioterapitenesta, miljøarbeidertenesta, NAV og psykisk helse/rus/kreftomsorg og frivillig arbeid. Helse og velferd har som mål å fagleg leggje til rette med tenester tilpassa den einskilde sitt behov, slik at kvar og ein skal ha eit trygt, meiningsfylt og innhaldsrikt liv. Austevoll legesenter søkjer fastlegar. Vi tilbyr… Read More »ALIS – Fastlønnet lege/fastlege i 100% stilling – Austevoll kommune

Avdelingsleiar avlastningstenester – Alver kommune, Habiliteringsteneste

  • by

Vi har ledig stilling som avdelingsleiar for Avlastningsavdelinga i Alver kommune. Avlastninga er ein del av Habiliteringstenester og består i tillegg til ulike former for avlastingstiltak, av tenester i bufellesskap, ambulerande tenester og arbeids- og aktivitetssenter, støttekontakttenester og IP-koordinatorar. Som avdelingsleiar vil du vere ein del av leiarteamet i Habiliteringstenester saman med tenesteleiar og dei 9 andre avdelingsleiarane.  Om Avlastningstenestene Basen for avlastingstenestene er i Knarvik, med Kvasten avlastingsbustad og administrasjonen… Read More »Avdelingsleiar avlastningstenester – Alver kommune, Habiliteringsteneste

Avdelingsleder i Familie og Helse – Frøya kommune

  • by

Øyriket mot storhavet Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5200 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst. Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et… Read More »Avdelingsleder i Familie og Helse – Frøya kommune