Vernepleiar – Miljøarbeidartenesta, Vestre Slidre kommune

  • by

Vi søkjer vernepleiar i 100% fast stilling ved miljøarbeidertenesta. Tiltredning så snart som råd. Stillinga medfører turnusarbeid i bolig for psykisk utviklingshemmede.  Arbeidsoppgåver Kvalifikasjonar – Autorisert vernepleiar– Evne til å kunne arbeide sjølvstendig og i team– Være strukturert, målretta og ha gode samarbeidsevnar– Kunne tåle å stå i pressa situasjonar og være emosjonelt robust– Gode kommunikasjonsevnar.– Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg.– Erfaring fra arbeid med utagerende atferd og atferdsavtaler  er… Read More »Vernepleiar – Miljøarbeidartenesta, Vestre Slidre kommune

Barnevernsleiar for Vang og Vestre Slidre barnevernteneste

  • by

Ledig 100% fast stilling som barnevernsleiar for Vang og Vestre Slidre barnevernsteneste Det er frå 01.08.21 ledig 100% fast stilling som barnevernsleiar for Vang og Vestre Slidre barnevernteneste.Er du den rette til å leie utviklinga av vår interkommunale barnevernteneste vidare? Vang og Vestre Slidre barnevern er ei interkommunal teneste der Vestre Slidre er vertskommune. Tenesta består av 5,7 årsverk godt utdanna og engasjerte fagfolk. Tenesta er organisert under sektor for… Read More »Barnevernsleiar for Vang og Vestre Slidre barnevernteneste

100% stilling som barnevernskonsulent – årsvikariat

  • by

Vang og Vestre Slidre barnevern er no i gang med å førebu seg på ny reform frå 2022 og skal i samband med den styrke tenesta. Vi søkar etter barnevernkonsulent, i eit års 100% vikariat med moglegheit for forlenging. Oppstart så raskt som mogleg. Har du lyst til å væra med å utvikle tenesta vår? Då bør du nytte moglegheita å søke no! Opplysninger om arbeidsstaden og stillinga:Vang og Vestre… Read More »100% stilling som barnevernskonsulent – årsvikariat

Vestre Slidre kulturskule – Dirigent

  • by

Vestre Slidre kulturskule har ledig 20 % fast stilling som dirigent i Røn musikklag Stillinga kan sjåast i samanheng med andre deltidsstillingar som for tida er utlyst. Arbeidsoppgåver Leie og vidareutvikle eit vaksenkorps med engasjerte og dyktige instrumentalistar Kvalifikasjonar Pedagogisk utdanning er ønskeleg God erfaring og gjerne formalkompetanse innan din disiplin Personlege eigenskapar Er god på å bygge relasjonar og vere leiar for ei samansatt gruppe Er engasjert og fleksibel… Read More »Vestre Slidre kulturskule – Dirigent

50 % fast stilling som kulturkonsulent – Oppvekst- og kultur

  • by

Tenesteområde Oppvekst- og kultur har ledig 50 % fast stilling som kulturkonsulent Tenesteområdet Oppvekst og kultur omfattar to barnehagar , Vestre Slidre skule, Kulturskule, Brennabu leirskule, Vestre Slidre kulturhus, Inkludering- og frivilligsentralen – inkludert Grendakafeen , Plassen aktivitetssenter og utstyrssentralen BUA, Folke,- skule – og fengselsbibliotek, Barne – og ungdomsarbeid – inkludert ungdomsklubben Løftet. Stillinga kan sjåast i samanheng med andre deltidsstillingar som for tida er utlyst. Arbeidsoppgåver Som kulturkonsulent… Read More »50 % fast stilling som kulturkonsulent – Oppvekst- og kultur

50% engasjement som rådgjevar – Oppvekst- og kultur

  • by

Tenestområde Oppvekst- og kultur har ledig 50% engasjement som rådgjevar Tenesteområdet Oppvekst og kultur har ledig inntil 50 % engasjement som rådgjevar i perioda 01.08.21 t.o.m. 31.07.22 Tenesteområdet Oppvekst og kultur omfattar to barnehagar , Vestre Slidre skule, Kulturskule, Brennabu leirskule, Vestre Slidre kulturhus, Inkludering- og frivilligsentralen – inkludert Grendakafeen , Plassen aktivitetssenter og utstyrssentralen BUA, Folke,- skule – og fengselsbibliotek, Barne – og ungdomsarbeid – inkludert ungdomsklubben Løfte. Stillinga… Read More »50% engasjement som rådgjevar – Oppvekst- og kultur

Sykepleier – natt på Borgen sykehjem

  • by

Beskrivelse av arbeidssted Virksomhet heldøgnstjenester består av sykehjemmene Haugvoll og Borgen og Haugvoll bofellesskap.Haugvoll sykehjem har 64 sykehjemsplasser, fordelt på 4 sykehjemsavdelinger, hvorav en skjermet avdeling forpersoner med demenssykdommer.Borgen sykehjem har 70 sykehjemsplasser for personer med demenssykdommer og/eller alderspsykiatri fordelt på 4avdelinger. Haugvoll bofellesskap er det heldøgns bemannet bofellesskap med 29 leiligheter. Vi er midt i en spennende utviklingsperiode for å tilpasse våre tjenester til morgendagens oppgaver der blant annet… Read More »Sykepleier – natt på Borgen sykehjem

Sykepleier/vernepleier – Heldøgnstjenester Haugvoll og Borgen

  • by

Beskrivelse av arbeidssted Virksomhet heldøgnstjenester består av Haugvoll og Borgen sykehjem og Haugvoll bofellesskap.Haugvoll sykehjem har 64 sykehjemsplasser, fordelt på 4 sykehjemsavdelinger, hvorav en skjermet avdeling forpersoner med demenssykdommer.Borgen sykehjem har 70 sykehjemsplasser for personer med demenssykdommer og/eller alderspsykiatri fordelt på 4avdelinger.Haugvoll bofellesskap er et heldøgns bemannet bofellesskap med 29 leiligheter. Er du en engasjert sykepleier og eller vernepleier med erfaring fra tilsvarende arbeid, som ønsker å jobbe i et… Read More »Sykepleier/vernepleier – Heldøgnstjenester Haugvoll og Borgen

Sykepleier – natt på Haugvoll sykehjem

  • by

Beskrivelse av arbeidssted Virksomhet heldøgnstjenester består av sykehjemmene Haugvoll og Borgen og Haugvoll bofellesskap.Haugvoll sykehjem har 64 sykehjemsplasser, fordelt på 4 sykehjemsavdelinger.Virksomhet heldøgnstjenester består av sykehjemmene Haugvoll og Borgen og Haugvoll bofellesskap.Haugvoll sykehjem har 64 sykehjemsplasser, fordelt på 4 sykehjemsavdelinger, hvorav en skjermet avdeling forpersoner med demenssykdommer.Borgen sykehjem har 70 sykehjemsplasser for personer med demenssykdommer og/eller alderspsykiatri fordelt på 4avdelinger.Haugvoll bofellesskap er det heldøgns bemannet bofellesskap med 29 leiligheter.Haugvolls medarbeidere… Read More »Sykepleier – natt på Haugvoll sykehjem

Sykepleier/spesialsykepleier – Team legevakt, Sarpsborg kommune

  • by

Team legevakt har lokasjon ved Helsehuset Sarpsborg, og er organisert under Virksomhet Helse.Team legevakt er bestående av Legevakten for Sarpsborg og Rakkestad, Lilletorget legekontor med diabetes- ogsårpoliklinikk, samt vaksinasjons- og smittevernkontor.Ledige stillinger er knyttet til legevakten for Sarpsborg og Rakkestad. Ønsker du å jobbe i et aktivt og spennende miljø med sykepleiere og legevaktsleger?Er du en som tar initiativ og selvstendig ansvar?Er du fleksibel, kreativ, samarbeidsvillig, positiv, har evnen til… Read More »Sykepleier/spesialsykepleier – Team legevakt, Sarpsborg kommune