Konsulent/saksbehandler, helse- og omsorgstjenester, Sørfold kommune

  • by

Konsulent/saksbehandler søkes (helse- og omsorgstjenester) Om helse- og omsorgstjenestene: Hjemmetjenesten er inndelt i 2 soner, sone sør er lokalisert på Straumen og sone nord er lokalisert i Elvkroken.Hjemmebaserte tjenester yter tjenester til hjemmeboende med behov for hjemmesykepleie, miljøtjeneste, hjemmehjelp og BPA (brukerstyrtpersonlig assistent).Institusjon består av to sykehjem og avlastningsbolig for barn. Ett sykehjem er lokalisert i Røsvik og de to andre enhetene på Straumen.Institusjonene har akuttsenger, rehabilitering, korttidsplasser/avlastning og langtidsplasser… Read More »Konsulent/saksbehandler, helse- og omsorgstjenester, Sørfold kommune

Rektor til Glommasvingen skole, Sør-Odal kommune

  • by

Rektor søkes til Glommasvingen skole Er du genuint opptatt av hvert enkelt barns faglige- og sosiale utvikling?Har du evne og vilje til å lede viktige omstillingsprosesser?Er du en lagspiller som ønsker å videreutvikle skolens profesjonelle fellesskap sammen med andre? Da er vi på jakt etter deg! Vi søker etter en rektor som kan styrke det helhetlige læringsløpet i tett samarbeid med andre tjenesteområder i kommunen. Formålet er å skape et… Read More »Rektor til Glommasvingen skole, Sør-Odal kommune

Leiar felles plankontor for Lom og Skjåk kommuner

  • by

Lom Kommune Miljø, Teknisk Og Næring Administrasjon, Lom Leiar felles plankontor for Lom og Skjåk kommuner Vi har ledig ei fast 100% stilling som kombinert leiar og planleggar ved felleskontor for plan, byggesak og miljø i Lom og Skjåk kommunar. Til stillinga ligg det overordna ansvaret for fag, personal og økonomi ved kontoret. I tillegg til leiaransvaret vil vedkommande få eit sjølvstendig fagansvar innan kommunal planlegging. Kontoret har i dag… Read More »Leiar felles plankontor for Lom og Skjåk kommuner

Leder barnehage/helsesykepleiertjenesten, Nordre Land kommune

  • by

Leder for barnehage og helsesykepleiertjenesten søkes Vil du være med å lede og videreutvikle en mangfoldig og spennende virksomhet?Vi ser etter en leder som har et engasjement for barn og unges oppvekstkår og ser viktigheten av tverrfaglig samarbeid og samhandling. Vi søker deg som er opptatt av å skape en kultur som bidrar til en utvikling av ansatte og tjenestene, til beste for barn, unge og deres familier. Denne stillingen… Read More »Leder barnehage/helsesykepleiertjenesten, Nordre Land kommune

Lærere innen blått naturbruk, fiske og fangst

  • by

Vi søker deg som brenner for fiske og fangst! Kalnes videregående skole søker lærere innen Blått naturbruk fiske og fangst, behovet som skal dekkes er totalt 150 %. Kalnes videregående skole er en kombinert videregående skole med yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Skolens verdier er samhold, entusiasme og raushet. Vi arbeider systematisk med å skape gode læringsmiljøer og gode resultater for elevene. Våre 450 elever fordeler seg på utdanningsprogrammene Bygg- og… Read More »Lærere innen blått naturbruk, fiske og fangst

Rådgiver arkiv – Trøndelag fylkeskommune

  • by

Rådgiver arkiv søkes til Trøndelag fylkeskommune Som rådgiver ved seksjon arkiv vil du bidra til effektivisering, digitalisering og robotisering på en måte som utvikler fylkeskommunens fremtidige arkivfunksjoner i samsvar med både interne og nasjonale mål.  Seksjon arkiv er en av fem seksjoner i avdeling for Økonomi og digitalisering i Trøndelag fylkeskommune. Seksjonen har totalt 24 ansatte fordelt på våre kontorer i Steinkjer og Trondheim. Arbeidssted vil være Steinkjer eller Trondheim.… Read More »Rådgiver arkiv – Trøndelag fylkeskommune

Mobilitets- og transportplanlegger (Rådgiver), Kristiansand kommune

  • by

Kommunalsjefområdet for Klima og arealutvikling (KA) har et overordnet ansvar for kommunens fysiske utvikling og er kommunens kompetansesenter for by-, areal- og eiendomsutvikling, klima, miljø, transport og mobilitet. KA jobber strategisk og sektorovergripende i et langsiktig perspektiv, ofte i nettverk og partnerskap eksternt. Areal og transportenheten har som hovedansvar overordnet areal-, steds- og byutvikling/-planlegging, kommuneplanlegging (arealdel, kommunedelplaner), samferdsel inkl. bl.a. ATP-samarbeid, bompengepakker og byvekstavtale. Enheten skal bidra til en areal- og… Read More »Mobilitets- og transportplanlegger (Rådgiver), Kristiansand kommune

Miljørådgiver Miljøvern, Kristiansand kommune

  • by

Kommunalsjefområdet for Klima og arealutvikling (KA) har et overordnet ansvar for kommunens fysiske utvikling og er kommunens kompetansesenter for by-, areal- og eiendomsutvikling, klima, miljø, transport og mobilitet. KA jobber strategisk og sektorovergripende i et langsiktig perspektiv, ofte i nettverk og partnerskap eksternt.  Enheten Miljø og klima arbeider innenfor et bredt fagfelt. Vi har stort fokus på blant annet klima og bærekraft, lokal luftkvalitet, forurenset grunn og forsøpling. Den som blir tilbudt stillingen vil kunne være delaktig… Read More »Miljørådgiver Miljøvern, Kristiansand kommune

Sykepleier fast 71,49% Helse og velferd, Birkenes kommune

  • by

Hjemmesykepleien er en del av Enhet hjemmetjenester i Birkenes Kommune. Hjemmesykepleien yter lovpålagte tjenester til hjemmeboende I alle aldere. Brukergruppen er sammensatt, men de fleste av våre brukere er eldre. I hjemmesykepleien arbeider det sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi vektlegger at våre pasienter skal oppleve respekt, trygghet og forutsigbarhet i tjenestene. Uavhengig av alder, funksjonsnivå og diagnose, har våre brukere behov for faglige dyktige sykepleiere med fokus på klinisk blikk for… Read More »Sykepleier fast 71,49% Helse og velferd, Birkenes kommune

Sykepleier vikariat 60% Helse og velferd, Birkenes kommune

  • by

Hjemmesykepleien er en del av Enhet hjemmetjenester i Birkenes Kommune. Hjemmesykepleien yter lovpålagte tjenester til hjemmeboende I alle aldere. Brukergruppen er sammensatt, men de fleste av våre brukere er eldre. I hjemmesykepleien arbeider det sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi vektlegger at våre pasienter skal oppleve respekt, trygghet og forutsigbarhet i tjenestene. Uavhengig av alder, funksjonsnivå og diagnose, har våre brukere behov for faglige dyktige sykepleiere med fokus på klinisk blikk for… Read More »Sykepleier vikariat 60% Helse og velferd, Birkenes kommune