Prosjektleder Bygg – Sarpsborg kommune

  • by

Kommuneområde teknisk består av virksomhetene: Utbygging, Eiendom, Kommunalteknikk, VA og Brann/feievesen.Virksomhet utbygging består av to team: Team VVA og team bygg. Virksomheten er p.t.lokalisert i Tune administrasjonsbygg på Grålum. Virksomheten er ansvarlig for alle bygg og VVA relaterte prosjekter og ivaretar byggherre / tiltakshaveransvaret i forhold til offentlige myndigheter, og lov og forskriftsverk generelt. Virksomheten styrer prosjekter med hensyn til overordnede rammer for økonomi, fremdrift og kvalitet. Team bygg vil… Read More »Prosjektleder Bygg – Sarpsborg kommune

Vernepleiere til Båtsfjord kommune

  • by

Vernepleiere, faste 100% stillinger Båtsfjord kommune søker to fremoverlente, initiativrike vernepleiere Nå har du muligheten til å bli en del av teamet som drifter vår samlokaliserte bolig. Boligen har syv beboere med hver sin leilighet, som alle har varierte utfordringer, bistandsbehov og grad av  utviklingshemming.Vårt mål er å tilrettelegge og motivere beboerne til et liv med variasjon, mestring og aktivitet hvor brukermedvirkning står sentralt. Du vil få tjenesteansvar for flere beboere hvor du må følge opp individuelle planer,… Read More »Vernepleiere til Båtsfjord kommune

Rådgivende kommuneoverlege – Båtsfjord kommune

  • by

Kommuneoverlegen er kommunen sin medisinskfaglege rådgjevar. Du får ansvar for samfunnsmedisinske oppgåver på eit administrativt nivå og fagansvar for legetenesta i kommunen. Organisatorisk er stillinga plassert i sektor Helse og omsorg. Kommunalsjef i Helse og omsorg vil vere næraste overordna.Legg inn informasjon om stillingen Arbeidsoppgåver– Medisinskfagleg rådgjeving overfor den kommunale organisasjon– Fagleg ansvar for miljøretta helsevern, smittevern og helseberedskap– Myndigheitsoppgåver etter Lov om psykisk helsevern– Ivaretaking av andre oppgåver som i lovgjevinga… Read More »Rådgivende kommuneoverlege – Båtsfjord kommune

Barnehagestyrer til Leka kommune

  • by

Tiltredelse 1.juni 2021 eller etter avtale 100% STYRER FAST, fra 1.juni 2021 eller etter avtale Om kommunen og barnehagen: Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin særegne geologi fikk kommunen i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter… Read More »Barnehagestyrer til Leka kommune

Pedagogisk leder til Leka kommune

  • by

Tltredelse 1.juni 2021 eller etter avtale 100% PEDAGOGISK LEDER FAST, fra 1.juni 2021 eller etter avtale Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin særegne geologi fikk kommunen i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og… Read More »Pedagogisk leder til Leka kommune

Barnehagelærer til Leka kommune

  • by

Tiltredelse 1.august 2021 100% BARNEHAGELÆRER, fra 1.august 2021 Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin særegne geologi fikk kommunen i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål.… Read More »Barnehagelærer til Leka kommune

Rådgiver / Seniorrådgiver bioøkonomi

  • by

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim. Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående… Read More »Rådgiver / Seniorrådgiver bioøkonomi

Rådgiver / Seniorrådgiver med hovedvekt på forskning og innovasjon i offentlig sektor

  • by

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim. Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole… Read More »Rådgiver / Seniorrådgiver med hovedvekt på forskning og innovasjon i offentlig sektor

Sykepleiere til Meråker kommune

  • by

Meråker kommune har to ledige 100 % stillinger for sykepleiere. En stilling ved Meråker sykehjem og en stilling ved hjemmebaserte tjenester. Litt om arbeidsplassene: Meråker sykehjem: Meråker sykehjem har i dag 3 ulike avdelinger med til sammen 36 sengeplasser, fordelt på fastplasser og avlastnings-/korttidsplasser. Vi har stor erfaring med samhandlingsreformen og har dermed ulike, spennende og varierende arbeidsoppgaver med tanke på behandling av våre pasienter. Sykehjemmet er i utvikling i… Read More »Sykepleiere til Meråker kommune

Arealplanlegger til Namsos kommune

  • by

Arealplanlegger – 100 % fast stilling På grunn av høy aktivitet og en positiv utvikling i regionen, har Namsos kommune behov for å styrke kapasiteten innen arealplanlegging og ønsker å styrke laget med en person som har erfaring som arealplanlegger, arkitekt eller landskapsarkitekt. Vi søker en samfunnsengasjert arealplanlegger med relevant høgskole/universitetsutdanning og erfaring fra arealforvaltning og/ eller samfunnsutvikling. Stillingens arbeidsområde: Deltagelse/ ledelse av kommunale plan- og utviklingsprosesser Utvikling av kommunale… Read More »Arealplanlegger til Namsos kommune