Folkehelsekoordinator til Leka kommune

  • by

Vi du bli folkehelsekoordinator i Leka kommune?  50 % FAST STILLING FOLKEHELSEKOORDINATOR Snarlig tiltredelse/tiltredelse etter avtale.Stillingen rapporterer til kommunedirektøren, og blir en del av et tverrfaglig team.Dette er en stilling som vi ønsker at du skal være med på å bygge opp og utvikle. Arbeidsoppgaver og ansvar Koordinere arbeidet med kommunens folkehelseplan Delta i planarbeid og relevante saksområder for folkehelse Engasjere/bistå administrativt og politisk nivå i folkehelsearbeidet i kommunen Være bindeledd… Read More »Folkehelsekoordinator til Leka kommune

Pedagogisk leder – Leka barnehage

  • by

Leka kommune har ledig 100% vikariat som pedagogisk leder på småbarnsavdelingen i Leka barnehage ut 2021, med mulighet for forlengelse. Leka kommunale barnehage ligger på en fin naturtomt med nærhet til fjell, skog og sjø, og er kommunens eneste barnehage. Den ble bygget i 2018, og har i dag 23 barn fordelt på storbarns- og småbarnsavdeling, som store deler av dagen er delt i to aldersinndelte grupper. Barnehagen har et stort uteområde med lekeapparater og varierte… Read More »Pedagogisk leder – Leka barnehage

Avdelingsleder – Institusjonsbaserte tjenester

  • by

100 % fast stilling Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse,… Read More »Avdelingsleder – Institusjonsbaserte tjenester

Sykepleier eller vernepleier til Leka kommune

  • by

50 % fast stilling i hjemmebaserte tjenester Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av… Read More »Sykepleier eller vernepleier til Leka kommune

Helsefagarbeider (40% stilling) til Leka kommune

  • by

40 % stilling, i første omgang til september Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående… Read More »Helsefagarbeider (40% stilling) til Leka kommune

Sykepleiere til Ilevollen og Ilsvika helse- og velferdssenter

  • by

Er du sykepleier og har lyst til å arbeide i kommunehelsetjenesten i et trygt, innovativ, aktivt og faglig utfordrende arbeidsmiljø er Ilevollen og Ilsvika helse- og velferdssenter et godt valg! Ved Ilevollen og Ilsvika helse- og velferdssenter er det ledig to faste 100 prosent stillinger som sykepleier, hvorav den ene har hovedvekt på natt. Hvis ønskelig kan vi avtale en lavere stillingsprosent. Menn oppfordres til å søke. Ilevollen helse og velferdssenter er et sjarmerende og hjemmekoselig senter beliggende… Read More »Sykepleiere til Ilevollen og Ilsvika helse- og velferdssenter

Einingsleiar ved Åmot barnehage

  • by

100% fast stilling som einingsleiar ved Åmot barnehage – ID 1834 Visjonen for Åmot barnehage er «Saman om å skape ein god barndom». Det er ein spanande og lærerik arbeidsplass med stort rom for faglege refleksjonar og drøftingar. Du blir del av eit kollegium som vil noko, som står på for å få det til, og bidreg i barnehagens fellesskap. Det er mange moglegheiter for å vera med å påverke og utvikle… Read More »Einingsleiar ved Åmot barnehage

Sykepleier til Havsteinekra helse- og velferdssenter

  • by

Ved Havsteinekra helse- og velferdssenter er det en ledig en fast 100 prosent stilling som sykepleier. Havsteinekra helse-og velferdssenter har som mål å være en enhet som innehar spesialkompetanse i kommunen innen hørsels- og synshemninger, og demensomsorg. Vi har en flott sansehage. Enheten ligger landlig til og nær fine turområder. Ved senteret er det tilrettelagt områder for rullestolbrukere. Havsteinekra helse- og velferdssenter består 24 sykehjemsplasser tilrettelagt for personer med demens,… Read More »Sykepleier til Havsteinekra helse- og velferdssenter

Ledig fastlegeheimel ved Myrvåg legesenter

  • by

Vi ser etter deg som vil vere vår nye kollega og fastlege ved Myrvåg legesenter. Myrvåg legesenter ligg i Myrvåg i Herøy kommune og er samlokalisert med Myrvåg fysioterapi. Det er fire fastlegeheimlar ved kontoret. I tillegg har vi LIS1-lege. Legetenesta i Herøy har 11 fastlegeheimlar, fordelt på Myrvåg legesenter og Herøy legesenter. I tillegg har kommunen 100 % stilling for sjukeheimslege. Herøy kommune har gode vilkår for etablering av… Read More »Ledig fastlegeheimel ved Myrvåg legesenter

Ledige fastlegeheimlar ved Herøy legesenter

  • by

Vi ser etter deg som vil vere vår nye kollega og fastlege ved Herøy legesenter. Herøy legesenter ligg på Eggesbønes saman med dei andre seksjonane under avdeling for barn, familie og helse. Legetenesta i Herøy har 11 fastlegeheimlar, fordelt på Myrvåg legesenter og Herøy legesenter. Herøy kommune har gode vilkår for etablering av praksis. Ved legesenteret er det for tida ledig 4-5 fastlegeheimlar. Det kan verte aktuelt å slå saman… Read More »Ledige fastlegeheimlar ved Herøy legesenter