Skip to content

Sykepleier 60 % stilling ved Gjerstad legekontor – Gjerstad kommune

  • by

Er du interessert i å være en del av vårt team på Gjerstad legekontor? Vi søker en dyktig, positiv og ansvarsbevisst sykepleier som vil bidra til å videreutvikle legekontortjenesten og bidra til gode helsetjenester til kommunens innbyggere. Stillingen gir en stor mulighet for personlig og faglig utvikling.Ved legekontoret arbeider to helsesekretærer, en sykepleier, vikarer og tre fastleger. Legekontoret er lokalisert sentralt midt på Brokelandsheia. Legekontoret benytter pasientjournalsystemet Infodoc. Vi har… Read More »Sykepleier 60 % stilling ved Gjerstad legekontor – Gjerstad kommune

Einingsleiar Sandeid og Imsland oppvekstsenter – Vindafjord kommune

  • by

Me søker: Eingingsleiar Sandeid/Imsland oppvekstsenter. 100% fast med kontor i Sandeid og Imsland. Sandeid og Imsland oppvekstsenter søker ny einingsleiar til sine fire avdelingar frå august 24. Sandeid oppvekstsenter tel 112 elevar på avdeling skule med rundt 20 tilsette og avdeling barnehage med rundt 57 barn fordelt på fire avdelingar og 14 tilsette. Oppvekstsenteret ligg sentralt i Sandeid med flotte naturområder. Det siste året har avdeling skule fått eit flott… Read More »Einingsleiar Sandeid og Imsland oppvekstsenter – Vindafjord kommune

Sykepleier, fast 100 % stilling ved hjemmetjenesten sør – Aure kommune

  • by

Kort oppsummering 100% fast stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten sør. Stillingen består av todel turnus med dag og kveldsarbeid, samt arbeidshelg hver tredje/fjerde helg. Turnusen går over 12 uker, med mulighet for langvakter hver fjerde helg. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.06.24. Søknadsfrist 10.05.24 Ved ledige hjemler som følge av ansettelse, kan øvrige søkere få tilbud. Beskrivelse av arbeidsplassen Hjemmetjenesten i Aure kommune er en avdeling med to baser, en… Read More »Sykepleier, fast 100 % stilling ved hjemmetjenesten sør – Aure kommune

Spesialrådgiver – 100% stilling – Tønsberg kommune

  • by

Kommunedirektøren søker spesialrådgiver – 100% stilling Den øverste administrative ledelsen av Tønsberg kommune består av kommunedirektøren og hennes seks kommunalsjefer. Sammen med kommunedirektøren utgjør disse kommunalsjefene kommunedirektørens ledergruppe. Det er kommunedirektørens ansvar å sørge for at sakene som legges frem for kommunestyret og andre politiske organer, er forsvarlig utredet, og at vedtakene blir iverksatt. Tønsberg kommune har i all hovedsak tre ledernivåer, og et overordnet prinsipp er at alle ledere… Read More »Spesialrådgiver – 100% stilling – Tønsberg kommune

Rådgiver klima og elektrifisering transport – Stavanger kommune

  • by

Stavanger kommune har høye målsettinger på klima- og miljøområdet, og i arbeidet med overgang fra fossile kjøretøy og utstyr, er det behov for å styrke avdelingen innenfor elektrifisering av transportkjøretøy og maskiner. Stillingen er i Klima- og miljøavdelingen som ledes av miljøvernsjefen, som rapporterer til direktør for bymiljø og utbygging. Klima- og miljøavdelingen er kommunens rådgiver og pådriver i klima- og miljøspørsmål, og arbeider for at klima- og miljøtiltak gjennomføres… Read More »Rådgiver klima og elektrifisering transport – Stavanger kommune

Kommunalsjef helse og omsorg – Askvoll kommune

  • by

På jakt etter nye utfordringar? Askvoll har om lag 3000 innbyggjarar og ligg sentralt på kysten. Ekspressbåt til Bergen (2,5t) og Florø (30 min), og ein time biltur til senteret Førde. Askvollhalvøya ligg mellom Dalsfjorden og Førdefjorden og strekkjer seg frå bygdene langs Førdefjorden i aust til Bulandet vest i havet. Askvoll kommune er organisert i ein kommunalsjefmodell, der helse og omsorg omfattar sjukeheim, heimeteneste, psykisk helse, rusteneste, bu- og… Read More »Kommunalsjef helse og omsorg – Askvoll kommune

VA-Ingeniør teknisk drift – 100% fast stilling – Askvoll kommune

  • by

Hovudarbeidsområdet vert sakshandsaming knytt til avlaup (enkeltutslepp mm), oppfølging av kommunale avgifter innanfor sjølvkostområde (vatn, avlaup). Stillinga vil og bli tillagt andre arbeidsoppgåver og sakshandsaming innanfor teknisk drift sitt ansvarsområde (avlaup, vegar, vatn, kaier, grøntområde). Kommunen brukar ACOS (sakshandsamarsystem), VISMA (økonomisystem), GIS-line (kartprogram) mm. Naudsyn opplæring vil bli gjeven. Krav til kvalifikasjonar: Personlege eigenskapar: Vi kan tilby: Tilsetjing skjer på dei vilkår og med dei plikter som til ei kvar… Read More »VA-Ingeniør teknisk drift – 100% fast stilling – Askvoll kommune

Rettleiar NAV Askvoll – 100% fast stilling

  • by

NAV Askvoll treng ny medarbeidar! NAV skal gje menneske mogelegheiter ved å få fleire i arbeid eller aktivitet. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement, og som ynsker å gjere ein forskjell for andre. Du vil få meiningsfulle oppgåver og jobbe saman med kollegaer med god fagleg kompetanse. Bruk av heimekontor einskilde dagar er ei moglegheit som kan vurderast dersom dette er ynskeleg og tenleg. NAV Askvoll er eit… Read More »Rettleiar NAV Askvoll – 100% fast stilling

Driftsoperatør – 100% fast stilling – Askvoll kommune

  • by

Er du ein problemløysar og likar å fikse alt mogeleg? Då har vi stillinga for deg! Askvoll kommune har ledig 100% fast stilling som Driftsoperatørar ved driftssentralen frå snarast. Dersom internt opprykk til anna ledig stilling vil vi ha to 100% faste stillingar.  Hovudoppgåver: Kvalifikasjonar: Utdanningsretning: Fagbrev innanfor mekaniske fag eller rørleggerfaget, veg og anlegg eventuelt annet relevant fagbrev som elektrikar, byggdriftar, bilfag eller andre fag som kan relaterast til arbeidet.… Read More »Driftsoperatør – 100% fast stilling – Askvoll kommune

Arbeidsleiar Driftssentralen – 100% fast stilling, Askvoll kommune

  • by

Synest du det er kjekt å organisere og få ting til å fungere? Då har vi stillinga for deg! Vi har ledig 100% fast stilling som arbeidsleiar ved driftssentralen frå snarast. Ved eventuelt internt opprykk vert det ledig ei 100% stilling som driftsoperatør.  Hovudoppgåver: Kvalifikasjonar: Utdanningsretning: Fagbrev innanfor mekaniske fag, veg, elektro eller rørleggerfaget, eventuelt annet relevant fagbrev eller andre fag som kan relaterast til arbeidet. Lang erfaring innanfor nemnde område kan… Read More »Arbeidsleiar Driftssentralen – 100% fast stilling, Askvoll kommune