Skip to content

Økonomirådgiver til Lund kommune

  • by

Lund kommune har behov for å styrke bemanningen i Sentraladministrasjonen/kommunedirektørens stab, og har nå ledig 100 % fast stilling som rådgiver innenfor kommuneøkonomi. Stillingen rapporterer til leder for kommunedirektørens stab; Kommunalsjef Økonomi og Personal. Den overordnede virksomheten i Lund kommune er organisert i 4 etater; Sentraladministrasjonen, Oppvekst- og kulturetaten, Helse- og omsorgsetaten og Plan, næring og miljøetaten. En viktig del av arbeidet som foregår i kommunedirektørens stab er å bistå… Read More »Økonomirådgiver til Lund kommune

Lærer til Husøy Skole – Træna kommune

  • by

Velkommen til Træna og til spennende stilling som lærer for våre elever på Husøy skole. Træna kommune søker en person som kan bidra til å gjøre en viktig forskjell for våre unge. Vi kan tilby en meningsfull stilling, hvor du vil få mulighet til å påvirke utviklingen av Træna som et moderne samfunn på ei øy langt ut mot storhavet. Stillingen vil i hovedsak omfatte undervisning i grunnskolen, med mulighet… Read More »Lærer til Husøy Skole – Træna kommune