Skip to content

Barne og ungdomsarbeider på SFO – fast stilling, Loppa kommune

  • by

Om oss Liker du rå natur, fantastisk utsikt, nordlys, midnattsol, fisk, reinsdyr og ørn? Da kan Loppa kommune være noe for deg. Et lite samfunn med et stort hjerte.  Her blir du tatt godt i mot av innbyggerne og dine nye kollegaer. Perleturer, skattejakt, randonee, scooterkjøring, hiking, isbrevandring, fiske, grilling og bading i all slags temperaturer er bare noe av det Loppa kommune har å by på. Loppa kroa og Støa… Read More »Barne og ungdomsarbeider på SFO – fast stilling, Loppa kommune

Lærer vikariat – Høgtun skole, Loppa kommune

  • by

Om oss Liker du rå natur, fantastisk utsikt, nordlys, midnattsol, fisk, reinsdyr og ørn? Da kan Loppa kommune være noe for deg. Et lite samfunn med et stort hjerte. Her blir du tatt godt i mot av innbyggerne og dine nye kollegaer. Perleturer, skattejakt, randone, scooterkjøring, hiking, isbrevandring, fiske, grilling og bading i alle slags temperaturer er bare noe av det Loppa kommune har å by på. Loppa kroa og… Read More »Lærer vikariat – Høgtun skole, Loppa kommune

To spesialpedagoger – Loppa kommune

  • by

Om oss Liker du rå natur, fantastisk utsikt, nordlys, midnattsol, fisk, reinsdyr og ørn? Da kan Loppa kommune være noe for deg. Et lite samfunn med et stort hjerte.  Her blir du tatt godt i mot av innbyggerne og dine nye kollegaer. Perleturer, skattejakt, randonee, scooterkjøring, hiking, isbrevandring, fiske, grilling og bading i all slags temperaturer er bare noe av det Loppa kommune har å by på. Loppa kroa og Støa… Read More »To spesialpedagoger – Loppa kommune

Sykepleier – Kattem helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

  • by

Kattem helse- og velferdssenter har nå ledig et vikariat i 75 prosent stilling på natt som sykepleier til og med 31. desember 2024. Kattem helse- og velferdssenter åpnet i 2010. Vi er et et livsgledesertifisert sykehjem med 48 beboere fordelt på to etasjer. Vi har også en omsorgsbolig i tilknytning til sykehjemmet. Vi holder til i naturskjønne omgivelser nær Ringvålmarka sør for byen. Vårt hovedfokus er å skape et trygt,… Read More »Sykepleier – Kattem helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

Helsefagarbeider – Kattem helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

  • by

Kattem helse- og velferdssenter har ledig to vikariater 100 prosent stillinger som helsefagarbeider med arbeidstid dag/aften og helgearbeid med varighet ut året 2024. Vi holder til i naturskjønne omgivelser nær Ringvålmarka sør for byen. Vårt hovedfokus er å skape et trygt, oversiktlig og forutsigbart miljø for våre beboere for å oppnå mestringsevne og ivaretakelse av deres ressurser. Vi er også en aktiv lærebedrift med mange helsefaglærlinger, elever og studenter. Senteret… Read More »Helsefagarbeider – Kattem helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

Sektorleder hjemmetjenester – Steinkjer kommune

  • by

Helse- og omsorgstjenestene i Steinkjer kommune står foran store og spennende utviklingsprosesser, hvor hovedstrategien er at våre innbyggere skal ha muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Det er igangsatt endringsprosesser innenfor sektor hjemmetjenester, både knyttet til struktur og arbeidsmetoder.   Sektorleder hjemmetjenester er en av to sektorledere i etat helse og velferd, hvor sektorlederne er en del av kommunalsjef helse og velferd sin strategiske ledergruppe. Sektorleder vil i samarbeid med resten av ledergruppen være… Read More »Sektorleder hjemmetjenester – Steinkjer kommune

Rådgiver – Teknisk, kultur og idrett, Ringerike kommune

  • by

Er du en entusiastisk og initiativrik person med interesse for samfunnsutvikling? Da er dette din mulighet til å bidra til å bygge fremtiden!   Sektoren teknisk, kultur og idrett har seks enheter som spiller hver sin viktige rolle i å sikre effektiv drift, bærekraftig utvikling og trygghet. Vår sektor har ansvaret for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle kommunens formålsbygg, eiendommer og infrastruktur. I tillegg til å være ansvarlig for… Read More »Rådgiver – Teknisk, kultur og idrett, Ringerike kommune

Einingsleiar Suldal heimeteneste – Suldal kommune

  • by

Det er ledig 100% fast stilling som leiar for eininga Suldal heimetenester.  Oppstart 01.09.2024 med mogleg for overlapping med nåverande leiar dei 2 siste vekene i august. Vil du ha ein kjekk, spennande og utfordrande jobb i Suldal, så søkjer me deg til stillinga som einingsleiar i Suldal heimetenester. Suldal heimetenester har utvikla seg dei siste åra til å bli den største eininga innan omsorg.  Eininga driftar heimesjukepleie, psykisk helse… Read More »Einingsleiar Suldal heimeteneste – Suldal kommune

Arealplanleggar – Kinn kommune

  • by

Kinn kommune er den mest mangfaldige kommunen i landet og her finn ein det meste av urbane tenester, trivelege bygder og ein natur som spenner frå storhavets bølgjer til mektige brear i det indre. Moglegheitene for friluftslivet er utømelege. Kommunen er med over 17 000 innbyggarar ein av dei største i Vestland fylke, og byane Florø og Måløy er administrasjonssenter. Kinn er ein kommune med stor byggeaktivitet. Vi ynskjer å styrke planavdelinga… Read More »Arealplanleggar – Kinn kommune

Byggesakshandsamar – Kinn kommune

  • by

Kinn kommune søker en byggesakshandsamar i 100% fast stilling ved planavdelingen. Valfri kontorplass er Måløy eller Florø.Ansvarsområdet for denne avdelingen omfatter tjenester som plan- og byggesak, oppmåling, kart- og geodata, landbruksforvaltning, natur- og miljøforvaltning, vann, avløp og renovasjon.Vi har varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer som krever høy kompetanse. Godt samarbeid og kunnskapsdeling mellom fagområdene står sentralt i det daglige arbeidet. Dette gir gode muligheter for faglig utvikling.Både næringslivet og Kinn… Read More »Byggesakshandsamar – Kinn kommune