Skip to content

admin

Strategisk digitaliseringsrådgiver – Lurøy kommune

  • by

Bli med på vår reise mot en smartere Lurøy kommune!Vi er i en banebrytende periode med høye ambisjoner om omfattende digital transformasjon, og søker derfor en strategisk digitaliseringsrådgiver. I denne nøkkelrollen vil du lede utviklingen og implementeringen av digitale strategier som ikke bare moderniserer tjenestene våre, men også fremmer bærekraft og samfunnsdeltagelse.Vi søker en dyktig og erfaren rådgiver som kan lede og koordinere arbeidet vårt med digitalisering, og som vil… Read More »Strategisk digitaliseringsrådgiver – Lurøy kommune

Controller til Lurøy kommune

  • by

Ny stilling som CONTROLLER – ØKONOMIKONSULENT – ØKONOMIRÅDGIVER.Vi styrker økonomifunksjonene i Lurøy kommune med en ny stilling: Vil du være med og sikre god økonomi- og ressursstyring i Lurøy kommune?Lurøy kommune søker controller i fast stilling. Vi er på jakt etter deg som er sterk i økonomifaget, har gode analytiske evner og som samtidig liker å arbeide tverrfaglig. Du får en spennende jobb med stor samfunnsnyttig verdi. Som controller i… Read More »Controller til Lurøy kommune

Lurøy kommune søker: Økonomisjef, controller og strategisk digitaliseringsrådgiver

  • by

Strategisk digitaliseringsrådgiver – Lurøy kommune Økonomisjef til Lurøy kommune Controller til Lurøy kommune Lurøy er en kystkommune på Helgeland. Kommunen består av fastland og 1372 store og små øyer. I denne praktfulle naturen med sjøsalte strender og fagre fjell bor det i underkant av 2000 mennesker. Moderne hurtigbåter, bilferger og veier gir folket daglige forbindelser. Havet har vært og er vår hovedkilde til næring og liv. I moderne havbruk er… Read More »Lurøy kommune søker: Økonomisjef, controller og strategisk digitaliseringsrådgiver

Helsefagarbeidar – Fjaler sjukeheim 100 % fast stilling

  • by

Vi er interessert i å gje gode tenester til dei som treng det mest. Deler du denne interessa og vil bli ein del av teamet vårt? Då er det kanskje deg vi ser etter. Våre tenester er i endring for å møte framtidas behov, og vi har spanande oppgåver til både nyutdanna og dei med lang erfaring.  Vi har for tida ledig ei 100 % fast stilling som helsefagarbeidar ved… Read More »Helsefagarbeidar – Fjaler sjukeheim 100 % fast stilling

Ledige lærarvikariat for skuleåret 2024/25 på Våge skule – Fjaler kommune

  • by

Vi har ledig to 100 % vikariat som lærar for skuleåret 2024/25 på Våge skule.  Våge skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule med om lag 40 elevar. Skulen ligg i vakre omgjevnader fint til ytst i Fjaler. Skulen har rundt 40 elevar. Barneskulen er todelt og ungdomssteget todelt. Det er 18 tilsette på Våge skule. No ser vi etter ein grunnskulelærar på 1-7 trinn og grunnskulelærar på 1-8 trinn med… Read More »Ledige lærarvikariat for skuleåret 2024/25 på Våge skule – Fjaler kommune

Miljøterapeut / miljøarbeidar i Fjalerskulen – Fjaler kommune

  • by

Fjaler kommune har ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut/miljøarbeidar. For skuleåret 2024-2025 er stillinga på Flekke skule. Seinare kan det vere aktuelt på andre skular. Stillinga vil vere knytt opp mot enkeltelevar men du vil og ha ansvar for å koordinere arbeid med læringsmiljøet. Arbeidsoppgåver Kvalifikasjonar Personlege eigenskapar Personlege eigenskapar vil verte tillagt stor vekt Vi tilbyr Vi gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande… Read More »Miljøterapeut / miljøarbeidar i Fjalerskulen – Fjaler kommune

Fagleder vann og avløp – 100 % fast – 3. gangs utlysning, Engerdal kommune

  • by

Engerdal kommune søker engasjert og kompetent VA-ingeniør til nyopprettet 100 % fast stilling som fagleder vann og avløp. Vi søker etter en innovativ person med stort faglig engasjement som kan bidra til å utvikle VA-faget i vår kommune.  Arbeidsoppgaver Kvalifikasjoner Personlige egenskaper Vi søker en engasjert og selvstendig kandidat som er opptatt av å sikre at vår kommunale infrastruktur er av høy kvalitet og i tråd med gjeldende standarder. Du… Read More »Fagleder vann og avløp – 100 % fast – 3. gangs utlysning, Engerdal kommune

Kulturskolelærer – 80% fast stilling – Rendalen kommune

  • by

Om enheten:Skoler, barnehage og kulturskolen er organisert i en felles sektor, Oppvekst. Det innebærer tidlig innsats, helhetlig tenkning på tvers av aldersgruppene, felles satsningsområder og fornuftig ressursforvaltning. Skole og barnehage deltar i interkommunalt samarbeid i Nord-Østerdal. Kulturskolen deltar i interkommunalt samarbeid med Stor – Elvdal og Engerdal. Ansatte får gode muligheter til faglig utvikling og videreutdanning. Kulturskolen:Kulturskolens tilbud er primært rettet mot barn og unge. Voksne er også velkomne til… Read More »Kulturskolelærer – 80% fast stilling – Rendalen kommune

Ernæringskokk – 100% vikariat – Rendalen kommune

  • by

Kort om stillingenEn av våre dyktige kokker har søkt om permisjon, og vi har derfor ledig vikariat i tidsrommet 01.08.2024 – 31.07.2025 på produksjonskjøkkenet på Rendalen sjukehjem.Det søkes om kokk med fagbrev som ernæringskokk/institusjonskokk og arbeidstiden er hverdagerkl. 0700-1430. Om enhetenRendalen sjukehjem kjøkken er lokalisert på Otnes i tilpassede og moderne lokaler og utstyr, og er en del av virksomheten Helse- og omsorg. Det produseres måltider etter metodene sous-vide og… Read More »Ernæringskokk – 100% vikariat – Rendalen kommune

Miljøterapeut – 1 års vikariat – Rendalen kommune

  • by

Vi søker miljøterapeut i et årsvikariat for perioden 01.08.2024 – 31.07.25 som kan jobbe tett opp mot barn og ungdom. Stillingen er organisert i virksomheten Oppvekst. Oppgavene innebærer også samarbeid med andre virksomheter som Kultur og Helse og omsorg. Fleksibel arbeidstid, noe kveldsarbeid må påregnes. Arbeidsoppgaver• Miljøarbeid opp mot enkeltelever og grupper• Oppfølging og veiledning av barn/unge; sosialt og faglig• Arbeid med livsmestring, ansvarliggjøring og motivasjon• Forebyggende arbeid mot sårbarhet… Read More »Miljøterapeut – 1 års vikariat – Rendalen kommune