Sykepleier – natt på Borgen sykehjem

  • by

Beskrivelse av arbeidssted Virksomhet heldøgnstjenester består av sykehjemmene Haugvoll og Borgen og Haugvoll bofellesskap.Haugvoll sykehjem har 64 sykehjemsplasser, fordelt på 4 sykehjemsavdelinger, hvorav en skjermet avdeling forpersoner med demenssykdommer. Borgen sykehjem har 70 sykehjemsplasser for personer med demenssykdommer og/eller alderspsykiatri fordelt på 4 avdelinger. Haugvoll bofellesskap er det heldøgns bemannet bofellesskap med 29 leiligheter. Vi er midt i en spennende utviklingsperiode for å tilpasse våre tjenester til morgendagens oppgaver der… Read More »Sykepleier – natt på Borgen sykehjem

Sykepleier natt – Døli pleie- og omsorgssenter

  • by

Døli pleie- og omsorgssenter ligger idyllisk til rett ved Varingskollen alpinsenter i Nittedal kommune. Sykehjemmet ligger nedenfor Varingskollen togstasjon og bussen stopper 3 minutter unna sykehjemmet. Dersom du kjører bil fra Oslo, kjører du mot køen begge veier. Kjøretid fra Oslo er beregnet til ca. 30 minutter. Vår visjon er “Omsorg møter livshistorie” og vi har fokus på fagutvikling og et positivt arbeidsmiljø.Sykehjemmet har flotte, lyse lokaler og består av… Read More »Sykepleier natt – Døli pleie- og omsorgssenter

HR/personalrådgjevar til Aurland kommune

  • by

Aurland ligg vakkert til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Me vil vera Norges fremste kommune på heilårsturisme, og har eit mangfaldig næringsliv i sterk vekst. Me er snart 1800 innbyggjarar fordelt på bygdene Aurlandsvangen, Undredal, Flåm, Gudvangen og Vassbygdi. Aurland kommune satsar spesielt på trygge og gode oppvekstkår, kultur, nærings- og bustadutvikling og god tenesteyting. Me har ledig: 100% fast stilling som HR/personalrådgjevar i avdeling for… Read More »HR/personalrådgjevar til Aurland kommune

Politisk sekretær/arkivmedarbeidar til Aurland kommune

  • by

Aurland ligg vakkert til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Me vil vera Norges fremste kommune på heilårsturisme, og har eit mangfaldig næringsliv i sterk vekst. Me er snart 1800 innbyggjarar fordelt på bygdene Aurlandsvangen, Undredal, Flåm, Gudvangen og Vassbygdi. Aurland kommune satsar spesielt på trygge og gode oppvekstkår, kultur, nærings- og bustadutvikling og god tenesteyting. Me har ledig: Fast 100% stilling som politisk sekretær / arkivmedarbeidar… Read More »Politisk sekretær/arkivmedarbeidar til Aurland kommune

Pedagogisk leiar i Aurland kommunale barnehage

  • by

Aurland ligg vakkert til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Me vil vera Norges fremste kommune på heilårsturisme, og har eit mangfaldig næringsliv i sterk vekst. Me er snart 1800 innbyggjarar fordelt på bygdene Aurlandsvangen, Undredal, Flåm, Gudvangen og Vassbygdi. Aurland kommune satsar spesielt på trygge og gode oppvekstkår, kultur, nærings- og bustadutvikling og god tenesteyting. Me har ledig: Vikariat stilling som pedagogisk leiar i 100%, stillinga… Read More »Pedagogisk leiar i Aurland kommunale barnehage

Sykepleier 100 % – Grane Sykehjem

  • by

Grane Sykehjem har ledig en fast sykepleierstilling i 100 %.Sykepleierstudenter ferdig til våren 2021 kan også søke.Søkere med fortrinnsrett jf. HTA § 2.3 og AML §§ 14-1, 14,2 og 14,3 må søke innen fristens utløp. Arbeidsoppgaver: ha et selvstendig ansvar for sin yrkesmessige utførelse og opptreden, og at faget utøves i henhold til yrkesetiske retningslinjer, etiske normer og gjeldende lovverk. delta i direkte tjenesteyting og har ansvar for å yte… Read More »Sykepleier 100 % – Grane Sykehjem

Helsefagarbeider 50 % – Hjemmetjenesten

  • by

Hjemmetjenesten i Grane har ledig 50 % fast stilling som helsefagarbeider, med arbeid hver 3. helg Arbeidsoppgaver: selvstendig ansvar for sin yrkesmessige utførelse og opptreden, og at faget utøves i henhold til yrkesetiske retningslinjer, etiske normer og gjeldende lovverk. delta i direkte tjenesteyting og skal yte tjenester i samsvar med vedtak. skal ha kjennskap til eget kompetanseområde og bidra til et tverrfaglig samarbeid. ansvar for å holde seg faglig oppdatert, veilede… Read More »Helsefagarbeider 50 % – Hjemmetjenesten

Avdelingsleder ved Vonheim

  • by

Avdelingsleder ved Vonheim – avdeling for demens og psykogeriatri Kort om stillingene: Vi har ledig en 100% fast stilling som avdelingsleder ved Vonheim, avdeling for demens og psykogeriatri. Vonheim er en avdeling under virksomheten Heldøgns tjeneste. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen er på dagtid. Arbeidsoppgaver Avdelingsleder har virksomhetsleders fullmakter på gitte områder innen personal, fag og økonomi etter delegasjon fra virksomhetsleder. Avdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder. Sikre at tjenesten… Read More »Avdelingsleder ved Vonheim

Avdelingsleder – Habiliteringstjenesten

  • by

Kort om stillingen: Det er ledig 100% fast stilling som avdelingsleder v/Habiliteringstjenesten/Trøa bofellesskap. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Avdelingsleder har daglig ansvar for fagutøvelse og personalansvar for ca 12 årsverk, og medansvar i forhold eget budsjett. Det rapporteres til virksomhetsleder. Avdelingsleder er ansvarlig for at brukere og beboere får oppfylt sine vedtak og behov i hht lov og kvalitetskrav. Habiliteringstjenesten er en avdeling under virksomheten Behandling, rehabilitering og habilitering, og… Read More »Avdelingsleder – Habiliteringstjenesten

Sykepleiere og vernepleier til Tingvoll kommune

  • by

Kort om stillingene: Er du faglig engasjert og opptatt av å levere kvalitet i det du gjør? Vi har 3 ledige sykepleierstillinger og en ledig stilling som vernepleier ved heldøgns tjeneste for snarlig tiltredelse. Heldøgns tjeneste består av avdelingene Tingvoll sykehjem og Vonheim. Tingvoll Sykehjem består av to etasjer med 9 pasientrom i hver etasje, der pasientene kan ha langtids- og korttidsopphold. Vonheim er avdeling for demens og psykogeriatri, hvor… Read More »Sykepleiere og vernepleier til Tingvoll kommune