To sykepleiere til Tingvoll sykehjem

  • by

To 100% faste stillinger som sykepleiere Kort om stillingene: Har du lyst til å gjøre en forskjell i din arbeidshverdag? Har du lyst til å bidra med din kompetanse til å videreutvikle våre sykehjemstjenester? Da ønsker vi deg velkommen til oss! I kommunehelsetjenesten får du bruk for mange av sykepleierens kunnskaper og ferdigheter innen bl. a intravenøs behandling, legemiddelhåndtering, legevisitt, tverrfaglig samarbeid, palliativ behandling og mye annet spennende. Vi har… Read More »To sykepleiere til Tingvoll sykehjem

Sykepleiere til hjemmetjensten i Tingvoll kommune

  • by

To 100% faste stillinger som sykepleiere Kort om stillingene Vi trenger positive og engasjerte sykepleiere som ønsker å gjøre en forskjell for pasienter og pårørende. Ønsker du å utfordre dine profesjonelle evner og ferdigheter? Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med konstant læring og muligheter for å arbeide selvstendig. Vi har ledig to faste stllinger som sykepleier ved hjemmetjensten i Tingvoll: Stillingene er i 2 delt turnus med arbeid hver… Read More »Sykepleiere til hjemmetjensten i Tingvoll kommune

Erfaren samfunnsviter/jurist til Romerike revisjon IKS

  • by

Vil du være med å bidra til utvikling og forbedring i Norges mest folkerike region? Vi søker deg som er erfaren samfunnsviter eller jurist med interesse for kommunal sektor, og engasjement for at kommunenes oppgaver løses til felleskapets beste. Vi gjennomfører undersøkelser innen alle kommunens ansvarsområder. Det er stor bredde i temaene i våre undersøkelser. Det kan for eksempel dreie som om forsvarlige tjenester i pleie- og omsorgstjenesten, kvalitet i… Read More »Erfaren samfunnsviter/jurist til Romerike revisjon IKS

Rektor ved Fredheim skole – Gran kommune

  • by

Gran på Hadeland har ca.13600 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen er i vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et… Read More »Rektor ved Fredheim skole – Gran kommune

Regnskapsrevisor til Revisjon Øst IKS

  • by

Vi søker en regnskapsrevisor til vårt kontor i Løten. Stillingen omfatter revisjon av alle typerkunder som er tillagt vår oppdragsportefølje. Du vil arbeide i team med andre revisorer ledet aven oppdragsansvarlig revisor. Arbeidsoppgaver:– Ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering av revisjon– Rådgivning og bistand ovenfor kunder i avgifts- og regnskapsmessige spørsmål– Bidragsyter med hensyn til metodisk utvikling Ønskede kvalifikasjoner:– Relevant utdanning, fortrinnsvis tre år revisjon ved høyskole/universitet etc.– Ønskelig med… Read More »Regnskapsrevisor til Revisjon Øst IKS

Leder for landbruk og geodata 100 % fast stilling

  • by

Informasjon om arbeidssted og stilling Skien, Porsgrunn og Siljan utgjør en viktig landbruksregion i Vestfold og Telemark. Jord- og skogbruk har stor næringsmessig betydning for kommunene. Et fremtidsrettet landbruk balanserer næringsutvikling, klima og miljø og muligheter for rekreasjon. Leder for landbruk og geodata har ansvar for utvikling og forvaltning av Grenland landbrukskontor og oppgaver innen geodata (kart og landmåling). Til landbrukskontoret hører arbeidsoppgaver innen jordbruk, skogbruk, vilt og fiskeforvaltning. Landbrukskontoret… Read More »Leder for landbruk og geodata 100 % fast stilling

Tjenesteleder hjemmetjenesten – Øvre Eiker kommune

  • by

Er du en trygg og nytenkende leder som motiveres av utfordringer og trives i endring og omstilling? Da bør du søke på denne stillingen!   Om arbeidsgiver Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte… Read More »Tjenesteleder hjemmetjenesten – Øvre Eiker kommune

Juridisk spesialrådgiver, 100 % fast stilling

  • by

Miljø- og byutviklingsetaten har ansvar for en helhetlig utvikling av kommunen og består av følgende virksomheter;bærekraftig samfunnsutvikling, næringsutvikling, miljø- og landbruk, regulering- og byggesak og geomatikk. I arbeidetmed å sikre at kommunens oppgaver ivaretas etter plan og bygningsloven søker vi nye saksbehandlere som sammenmed dyktige kolleger skal bidra til at byggesaker og plansaker blir behandlet på en riktig og effektiv måte. Virksomhet regulering og byggesak har bred og variert høy… Read More »Juridisk spesialrådgiver, 100 % fast stilling

Saksbehandler byggesak / jurist, 100 % fast stilling

  • by

Miljø- og byutviklingsetaten har ansvar for en helhetlig utvikling av kommunen og består av følgende virksomheter; bærekraftig samfunnsutvikling, næringsutvikling, miljø- og landbruk, regulering- og byggesak og geomatikk. I arbeidet med å sikre at kommunens oppgaver ivaretas etter plan og bygningsloven søker vi nye saksbehandlere som sammen med dyktige kolleger skal bidra til at byggesaker og plansaker blir behandlet på en riktig og effektiv måte. Virksomhet regulering og byggesak har bred… Read More »Saksbehandler byggesak / jurist, 100 % fast stilling

Teamleder byggesak og byggesaksbehandlere – Larvik kommune

  • by

Byggesak i Larvik består av 17 høyt kompetente medarbeidere. Vi er organisert i team der teamleder har et fagansvar, men alle ansatte inviteres inn i faglige diskusjoner for å sikre et bredt kunnskapsgrunnlag og medarbeideransvar. Hverdagen til en byggesaksbehandler består av veiledning både av publikum og fagpersoner innen byggebransjen, i tillegg til saksbehandling av bygge- og delesaker. Byggesak er forurensningsmyndighet for private avløpsanlegg og behandler utslippssøknader og fører tilsyn med… Read More »Teamleder byggesak og byggesaksbehandlere – Larvik kommune