Skip to content

Lærer barneskole – Smøla barneskole, Smøla kommune

  • by

Søkere vil bli vurdert fortløpende, så ikke vent til søknadsfristen med å søke. Smøla har en felles barneskole og en felles ungdomsskole for hele kommunen, og disse er samlokalisert i samme bygg. Vi er stolte av skolen, elevene og ansatte. Se gjerne denne videoen fra skolen vår. Smøla kommune har 3 – 4 ledige stillinger som lærer i barneskolen, både fast og vikariat.Det er spesielt behov for undervisningskompetanse i mat og helse, musikk og norsk… Read More »Lærer barneskole – Smøla barneskole, Smøla kommune

Personal- og økonomimedarbeidar – avd. personal, løn og arkiv – 100% fast stilling

  • by

Avdeling personal, løn og arkiv, er ei ny avdeling i kommunen frå 2.1.2024. Avdelinga er eit kompetansesenter innan lov, avtaleverk, personalpolitiske retningsliner, personaljuss, lærlingar, HMS, IA, AKAN, oppfølging av sjukefråvære og generell rettleiing på personalområdet. I tillegg har vi ansvaret for heile prosessen knytt til rekruttering, tilsetting og avslutting av arbeidsforhold. Ein viktig del av arbeidet er å ivareta ei rådgjevande rolle for organisasjonen. Arkiv og sekretariat har ansvar for… Read More »Personal- og økonomimedarbeidar – avd. personal, løn og arkiv – 100% fast stilling

Pedagogisk leiar – 100% vikariat – Askvoll kommune

  • by

Vil du vere med å gjere ein forskjell for barn i førskulealder? Bulandet barnehage har i perioden 5.8.2024 til og med 31.7.2025 ledig eit 1-års vikariat som pedagogisk leiar. Alternativ oppstartsdato kan avtalast.  Arbeidsoppgaver Kvalifikasjoner Personlege eigenskaper Vi tilbyr Pensjonsmedlemsskap i KLP.  Politiattest og tuberkulinattest av ny dato må leggjast fram ved tilsetjng.  Tilsetjing skjer på dei vilkår og med dei plikter som til ei kvar tid går fram av… Read More »Pedagogisk leiar – 100% vikariat – Askvoll kommune

Assisterande seksjonsleiar Askvoll omsorgssenter – Kårstova – 100% fast stilling – 2. gongs utlysing

  • by

Vi ser etter ein leiar som kan inspirere, motivere og leie med kunnskap og empati. Er du klar for å ta utfordringa? Helse- og omsorgsetaten i Askvoll kommune søkjer etter assisterande seksjonsleiar til seksjon Kårstova frå snarast. Stillinga er delt mellom  administrativt arbeid på dagtid  og 50% sjukepleiefagleg arbeid i turnus. Stillinga vert løna etter 35,5 t/veke og vil ha arbeid kvar 3. helg.  Seksjonsleiar deltek i leiarteamet saman med… Read More »Assisterande seksjonsleiar Askvoll omsorgssenter – Kårstova – 100% fast stilling – 2. gongs utlysing

Helsefagarbeidar natt – Askvoll omsorgssenter – Kårstova – ei 80% fast og ei 20% fast stilling

  • by

Har du gode mellommenneskelege ferdigheiter, og likar å omgås mange ulike typar menneske? Då har vi stillinga for deg! Er du helsefagarbeidar og vil vere med å påverke og utvikle det faglege innhaldet på arbeidsplassen? Då er Askvoll kommune staden for deg. I vår kommune er vi opptatt av at tenestene skal vere fagleg gode og medverke til god livskvalitet. Helse og omsorgstenestene i kommunane står overfor spanande utfordringar på… Read More »Helsefagarbeidar natt – Askvoll omsorgssenter – Kårstova – ei 80% fast og ei 20% fast stilling

Sjukepleiar Askvoll omsorgssenter – Kårstova – 100% fast stilling

  • by

Er du sjukepleiar og vil vere med å påverke og utvikle det faglege innhaldet på arbeidsplassen? Då er Askvoll kommune staden for deg. I vår kommune er vi opptatt av at tenestene skal vere fagleg gode og medverke til god livskvalitet. Helse og omsorgstenestene i kommunane står overfor spanande utfordringar på grunn av endra alderssamansetning i befolkninga. Pasientar og brukarar har ofte samansette lidingar, derfor treng vi fagpersonar med god… Read More »Sjukepleiar Askvoll omsorgssenter – Kårstova – 100% fast stilling

Helsefagarbeidar natt Askvoll omsorggsenter – Solstova/Rask – tre faste stillingar hhv 20%, 80% og 100%

  • by

Er du helsefagarbeidar og vil vere med å påverke og utvikle det faglege innhaldet på arbeidsplassen? Då er Askvoll kommune staden for deg. I vår kommune er vi opptatt av at tenestene skal vere fagleg gode og medverke til god livskvalitet. Helse og omsorgstenestene i kommunane står overfor spanande utfordringar på grunn av endra alderssamansetning i befolkninga. Pasientar og brukarar har ofte samansette lidingar, derfor treng vi fagpersonar med god… Read More »Helsefagarbeidar natt Askvoll omsorggsenter – Solstova/Rask – tre faste stillingar hhv 20%, 80% og 100%

Helsefagarbeidar todelt turnus – Askvoll omsorgssenter, avd. Solstova/Rask – 58% fast stilling

  • by

Helsefagarbeidar todelt turnus – Askvoll omsorgssenter, avd. Solstova/Rask – 58% fast stilling Helsefagarbeidar todelt turnus – Askvoll omsorgssenter, avd. Solstova/Rask – 58% fast stilling Er du helsefagarbeidar og vil vere med å påverke og utvikle det faglege innhaldet på arbeidsplassen? Då er Askvoll kommune staden for deg. I vår kommune er vi opptatt av at tenestene skal vere fagleg gode og medverke til god livskvalitet. Helse og omsorgstenestene i kommunane… Read More »Helsefagarbeidar todelt turnus – Askvoll omsorgssenter, avd. Solstova/Rask – 58% fast stilling

Våre ledige stillingar – Askvoll kommune

  • by

– Sjukepleiar Askvoll omsorgssenter – Kårstova – 100% fast stilling– Helsefagarbeidar natt Askvoll omsorggsenter – Solstova/Rask – tre faste stillingar hhv 20%, 80% og 100%– Helsefagarbeidar todelt turnus – Askvoll omsorgssenter, avd. Solstova/Rask – 58% fast stilling– Personal- og økonomimedarbeidar – avd. personal, løn og arkiv – 100% fast stilling– Helsefagarbeidar natt – Askvoll omsorgssenter – Kårstova – ei 80% fast og ei 20% fast stilling– Pedagogisk leiar – 100%… Read More »Våre ledige stillingar – Askvoll kommune

Enhetsleder for Oppvekst og Integrering – Aure kommune

  • by

Spennende og krevende topplederstilling i Aure kommune Kort oppsummering Aure kommune har ledig stilling som enhetsleder for Oppvekst og Integrering. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe, og omfatter ansvar for grunnskole, barnehage, voksenopplæring og flyktningetjeneste. Vi søker deg som har høyere relevant utdanning, solid ledererfaring og personlig egenskaper som gjør deg god med folk. Vi tilbyr en stilling med spennende utfordringer og gode utviklingsmuligheter. Tilsetting etter nærmere avtale. Du søker via… Read More »Enhetsleder for Oppvekst og Integrering – Aure kommune