Skip to content

admin

Leder / saksbehandler innen området plan, byggesak, landbruk, kart og miljø – Aure kommune

  • by

Kort oppsummering Aure kommune, enhet Plan og Drift, har ledig fast 100 % stilling som leder / saksbehandler innenfor plan- og byggesaker. Vi søker deg med relevant høyere utdanning innen bygg og/eller planlegging. Tiltredelse så snart som mulig. Søknadsfrist er 20. mai 2024. Aure er en liten kommune midt i smørøyet mellom Kristiansund og Trondheim, med fantastiske muligheter for den som vil oppleve den ville naturen vi har her.  Beskrivelse av… Read More »Leder / saksbehandler innen området plan, byggesak, landbruk, kart og miljø – Aure kommune

Er du vår nye proaktive og engasjerte bygningssjef? – Lier kommune

  • by

Kommunalområde Samfunnsutvikling og kultur består av virksomhetene; kultur- og fritid, landbruk og miljø, stedsutvikling og plan, Lier kulturskole og bygg og geodata. Bygg og geodata har 19 engasjerte og høyt kompetente medarbeidere som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø. Virksomheten består av to avdelinger, byggesak og geodata. Hovedoppgavene til byggesak er å behandle byggesøknader, veilede publikum, gjennomføre tilsyn i byggesaker og følge opp ulovligheter etter plan- og bygningsloven. Hovedoppgavene til… Read More »Er du vår nye proaktive og engasjerte bygningssjef? – Lier kommune

Kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling – Øvre Eiker kommune

  • by

Vil du utvikle et livskraftig Øvre Eiker? Øvre Eiker kommune leter etter deg som kan fylle rollen som kommunalsjef for Seksjon kultur og samfunnsutvikling. Stillingen vil gi deg mulighet til både å utvikle lokalsamfunnet, organisasjonen og eget lederskap. Vi ser etter deg som kan lede en seksjon med medarbeidere, som til sammen har både ledererfaring, fag- og spisskompetanse. Du er den rette for stillingen hvis du er opptatt av å… Read More »Kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling – Øvre Eiker kommune

2 årig prosjektstilling ved Bygg- og eigedom – Ullensvang kommune

  • by

Prosjektstilling 2 årig – Bygg- og eigedom stillingsstorleik 100 % Ullensvang kommune har ledig ein 2 årig prosjektstilling med muligheter for fast ansettelse. Me ser etter deg som ynskjer å ta del i å utvikle eigedomsforvaltninga i kommunen. Bygg- og eigedom er organisatorisk lagt under kommunalsjef område teknikk og miljø og har som hovudoppgåve å forvalte kommunens eigedomar og arbeidsoppgåver er til dømes avtalar om kjøp/sal, utbyggingsavtalar, internkontroll, FDV, internkontrollsystem,… Read More »2 årig prosjektstilling ved Bygg- og eigedom – Ullensvang kommune

Avdelingsleiar barn og familie / prosjektleiar psykisk helse barn og unge – Volda kommune

  • by

Ny og spennande leiarstilling! Volda kommune skal opprette ei ny tverrfagleg psykisk helseteneste som gir tidleg hjelp og behandling til barn og unge med psykiske plager, begynnande rusmiddelproblem og reaksjonar på belastande livshendingar. Tenesta skal ha låg terskel, ha tilbod til individ og grupper, ha et familieperspektiv og tilby foreldrestøtte. Frå 01.01.2025 vert tenesta organisert i avdeling barn og familie under sektor oppvekst, der ein også finn avdelingane for barnevern, … Read More »Avdelingsleiar barn og familie / prosjektleiar psykisk helse barn og unge – Volda kommune

Fag- og kvalitetsrådgiver til barnevernstjenesten – Ullensaker kommune

  • by

Ullensaker barnevernstjeneste består av fire avdelinger, mottak og undersøkelse, tiltak, omsorg og ettervern og familie- og nettverksteamet, med hver sin avdelingsleder og en enhetsleder. Tjenesten har 57 ansatte, hvorav to er kontorfaglige. Vi søker nå etter fag- og kvalitetsrådgiver. Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver, med rom for kreativitet og initiativ i et arbeidsmiljø som du selv kan bidra til å gi kvalitet og meningsfullt innhold. Som fag- og kvalitetsrådgiver vil du… Read More »Fag- og kvalitetsrådgiver til barnevernstjenesten – Ullensaker kommune

Rådgiver – landbruk – Inderøy kommune

  • by

Har du kompetanse innen jordbruk, skogbruk, viltforvaltning eller annen naturbruk?  Vi søker etter ny medarbeider på enheten plan, landbruk og miljø. Oppgavene vil i stor grad være knyttet til kommunal landbruksforvaltning med veiledning og saksbehandling innen ulike lovverk tilhørende landbruk, skog, utmark og natur.  Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene kan i noen grad tilpasses dine kvalifikasjoner og interesser. Du må i tillegg påregne å bidra med andre oppgaver som enheten har behov for. … Read More »Rådgiver – landbruk – Inderøy kommune

Rådgiver/jurist – plan, landbruk og miljø – Inderøy kommune

  • by

Rådgiver/ jurist med spennende og varierte oppgaver innenfor enheten plan, landbruk og miljø Ved enhet plan, landbruk og miljø er det ledig en fast 100 prosent stilling som saksbehandler.Sentrale oppgaver vil være saksbehandling innenfor fagområdene forurensing og byggesak.  Arbeidsoppgaver Kvalifikasjoner Krav til kompetanse: Ønskelige kvalifikasjoner: Personlige egenskaper Vi tilbyr Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25). Du kan søke om å bli fritatt… Read More »Rådgiver/jurist – plan, landbruk og miljø – Inderøy kommune

Kommunepsykolog – 100% fast stilling – Farsund kommune

  • by

Vil du være med å gjøre en forskjell for barn og unge i Farsund kommune? Brenner du for å jobbe med barn og unge i en kommune?  I Farsund kommune er det ledig 100 % fast stilling som kommunepsykolog. Stillingen er plassert i enhet for forebygging og koordinering. Det er et sentralt mål at kommunepsykologen skal bidra med å styrke det samlede forebyggende arbeidet innen psykisk helse i kommunen. Arbeidet skal… Read More »Kommunepsykolog – 100% fast stilling – Farsund kommune

Avansert klinisk allmennsykepleier- Helsefremmende team Gjerstad og Østre Agder

  • by

Har du lyst til å være med å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten ved å bidra til utvikling av bærekraftige og fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester i Østre Agder med økt fokus på forebygging, helsefremming og tidlig innsats? Gjerstad kommune og Østre Agder-samarbeidet ønsker å ansette en engasjert og utviklingsorientert avansert klinisk allmennsykepleier (AKS) i en spennende prosjektstilling i 50 % stilling frem til sommeren 2026. Den som ansettes vil ansettes… Read More »Avansert klinisk allmennsykepleier- Helsefremmende team Gjerstad og Østre Agder