Skip to content

admin

Sommervikarer Helse Omsorg 2024 – Rendalen kommune

  • by

Hjemmetjeneste, sykehjem og legekontor Om enheten:Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleien, tjenesten for funksjonshemmede (TFF), hjemmehjelp, ergoterapitjeneste og dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom.Rendalen sjukehjem har enerom for 20 beboere hvorav de 8 siste er tilrettelagt for personer med demens. Vi har eget vaskeri, kjøkken og kantine. I tillegg har vi et flott uteareal som er lett tilgjengelig for våre beboere.Rendalen legekontor ligger på Otnes, i nær tilknytning til Helsestasjonen. Kontoret er bemannet… Read More »Sommervikarer Helse Omsorg 2024 – Rendalen kommune

Ledige stillinger i Rendalen kommune

  • by

Kulturskolelærer – 80% fast stilling – Rendalen kommune Ernæringskokk – 100% vikariat – Rendalen kommune Sommervikarer Helse Omsorg 2024 Miljøterapeut – 1 års vikariat – Rendalen kommune Rendalen kommune ligger i Innlandet fylke og er en del av Fjellregionen. Kommunen har omlag 1 800 innbyggere og er en av de største kommunene i Sør-Norge med sine 3178 kvadratkilometer. Rendalen har et levende bygdesamfunn med rike tradisjoner og mye kultur. Utmarka… Read More »Ledige stillinger i Rendalen kommune

HAFS kommunane har ledig stilling som prosjektleiar for tverrfagleg prosjekt

  • by

2. gongs utlysing Kommunane Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund skal vere gode kommunar å vekse opp i. Kvar kommune skal ha eit tverrfagleg og samanhengande tenestetilbod for barn og unge og deira familie.   I eit interkommunalt samarbeidet har vi utarbeida ein overordna plan for førebygging, tidleg innsats og eit heilskapleg tilbod til barn, unge og deira familiar. I den samanheng har vi motteke tilskot til å utvikle og implementere kommunale… Read More »HAFS kommunane har ledig stilling som prosjektleiar for tverrfagleg prosjekt

Avdelingsleder for legevakt – Kristiansund kommune

  • by

Har du lyst å være med å utvikle Kristiansund interkommunale legevakt? Enhet for legetjenester søker engasjert avdelingsleder til 100 % fast stilling ved Kristiansund og omegn legevakt. Om enheten Enhet Legetjenester er en av hjørnesteinene i Kristiansund kommunes helse- og omsorgssektor. Enheten yter viktige helsetjenester som interkommunal legevakt, fastlegeordning, kommunepsykologtjenestene og sykehjemslegetjenestene. Tjenestene er organisert i 4 avdelinger: Kristiansund og Omegn legevakt, Bryggen medisinske senter, Kommunepsykologene og Kommunale legetjenester. Om… Read More »Avdelingsleder for legevakt – Kristiansund kommune

Overlege sykehjem – Kristiansund kommune

  • by

Har du et sterkt engasjement for sykehjemsmedisin, og vil bidra med din kompetanse for å sikre gode pasientforløp til kommunens innbyggere? Vi har nå ledig 100 % fast stilling som sykehjemsoverlege ved Enhet for legetjenester. Stillingen har per tiden arbeidstid på dag, mandag – fredag, med vaktordning for øyeblikkelig hjelp.  Enhet Legetjenester er en av hjørnesteinene i Kristiansund kommunes helse- og omsorgssektor. Enheten yter viktige helsetjenester som interkommunal legevakt, fastlegeordning, kommunepsykologtjenestene… Read More »Overlege sykehjem – Kristiansund kommune

Rektor til Vestfossen ungdomsskole – Øvre Eiker kommune

  • by

Er du en leder som setter elevens læring i sentrum og har evne og vilje til å videreutvikle en lærende organisasjon? Da kan du være den vi ser etter som vår nye rektor ved Vestfossen ungdomsskole. Vi søker deg som kan videreføre og videreutvikle arbeidet med å skape en skole for alle, hvor alle elever har et inkluderende og trygt skolemiljø. En skole der utvikling av det profesjonelle læringsfellesskapet, arbeidsglede… Read More »Rektor til Vestfossen ungdomsskole – Øvre Eiker kommune

Lærer til Vestfossen ungdomsskole – Øvre Eiker kommune

  • by

Har du lyst til å bli bli med på laget vårt på Vestfossen ungdomsskole?  Vi trenger engasjerte lærere som ønsker å være aktive bidragsytere i elevenes faglige og sosiale utvikling sammen med resten av de ansatte. Du er en lærer som stimulerer den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Du må være faglig oppdatert og gjennom ditt engasjement og dine samarbeidsevner møter du elever, foresatte og ansatte på… Read More »Lærer til Vestfossen ungdomsskole – Øvre Eiker kommune

Samisk informasjons- og språkkonsulent 2.gangs utlysning – Tjeldsund kommune

  • by

Tjeldsund kommune er en del av forvaltningsområde for samisk språk. Vi arbeider for at samisk språk og kultur skal være en naturlig del av vår kommune. En av våre medarbeidere har gått av med pensjon. Vi har derfor ledig 100 % stilling som samisk informasjons- og språkkonsulent. Dersom du ønsker å bli vår nye medarbeider er du velkommen til å søke.  Stillingen er plassert i kommunedirektørens stab og har tjenestested… Read More »Samisk informasjons- og språkkonsulent 2.gangs utlysning – Tjeldsund kommune

Enhetsleder for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen

  • by

Vi har ledig stilling som enhetsleder for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Som enhetsleder får du jobbe i det spennende oppgavefeltet mellom aktivt landbruk, miljø og næringsutvikling. Vi ser etter en leder med solid kompetanse og gode lederegenskaper, som kan bidra til å videreutvikle vårt landbrukskontor til å møte fremtidens utfordringer. Som enhetsleder vil du ha helhetsansvar for fag, økonomi og personal, og rapporterer til kommunedirektør v/assisterende kommunedirektør. Du blir en del… Read More »Enhetsleder for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen