admin

Økonomi- og administrasjonsleder – Drømtorp videregående skole

  • by

Er du god på økonomistyring og personalledelse og opptatt av kvalitetsutvikling innenfor administrative oppgaver, kan du være vår nye økonomi- og administrasjonsleder! Drømtorp videregående skole har ledig stilling som økonomi- og administrasjonsleder. Som økonomi- og administrasjonsleder vil du inngå i skolens ledergruppe. Du vil få personalansvar for 11 dyktige medarbeidere inkludert fire renholdere. Videre vil du få ansvaret for at de administrative oppgavene ved skolen driftes på en god måte… Read More »Økonomi- og administrasjonsleder – Drømtorp videregående skole

Fastlønnet lege natt – Team legevakt

  • by

Beskrivelse av arbeidssted Team legevakt består av legevakten for Sarpsborg og Rakkestad, Lilletorget legekontor med diabetes- og sårpoliklinikk, og vaksinasjons- og smittevernkontor. Team legevakt er organisert under Virksomhet helse. Vi søker nå etter lege i ca. 67 % fast stilling på natt ved Sarpsborg og Rakkestad legevakt. Stilling / Arbeidsoppgaver – Stillingen innebærer vaktlegeansvar for Sarpsborg og Rakkestad legevaktdistrikt.– Undersøke, vurdere og behandle pasienter som møter i legevakt.– Besvare telefonhenvendelser… Read More »Fastlønnet lege natt – Team legevakt

Rådgiver/seniorrådgiver til Trøndelag fylkeskommune

  • by

Er du interessert i å være med på å forme samfunnet og bidra til utvikling gjennom samarbeid? Og jobbe i spennet mellom politikk og fag?Fylkeskommunen skal bidra i arbeidet med å utvikle gode tilbud for næringsliv og arbeidsliv på kompetanseområdet. Og med det være en pådriver i omstilling til et bærekraftig næringsliv i Trøndelag. Du må derfor ha god kjennskap til næringslivet i regionen.I Trøndelag fylkeskommune har avdeling for plan,… Read More »Rådgiver/seniorrådgiver til Trøndelag fylkeskommune

Sektorleder Oppvekst – Åmot kommune

  • by

Barn og unge er vår viktigste ressurs. Den viktige stillingen som sektorleder for oppvekst i Åmot kommune er nå ledig. Et afrikansk uttrykk heter “Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn”.    Vi du være med på laget, og er du klar for å bidra til at barn, unge og deres familier i Åmot skal møte en kommune som tar sitt ansvar og gjør sin jobb i… Read More »Sektorleder Oppvekst – Åmot kommune

Vernepleiere til Båtsfjord kommune

  • by

Vernepleiere, faste 100% stillinger Båtsfjord kommune søker to fremoverlente, initiativrike vernepleiere Nå har du muligheten til å bli en del av teamet som drifter vår samlokaliserte bolig. Boligen har syv beboere med hver sin leilighet, som alle har varierte utfordringer, bistandsbehov og grad av  utviklingshemming.Vårt mål er å tilrettelegge og motivere beboerne til et liv med variasjon, mestring og aktivitet hvor brukermedvirkning står sentralt. Du vil få tjenesteansvar for flere beboere hvor du må følge opp individuelle planer,… Read More »Vernepleiere til Båtsfjord kommune

Rådgivende kommuneoverlege – Båtsfjord kommune

  • by

Kommuneoverlegen er kommunen sin medisinskfaglege rådgjevar. Du får ansvar for samfunnsmedisinske oppgåver på eit administrativt nivå og fagansvar for legetenesta i kommunen. Organisatorisk er stillinga plassert i sektor Helse og omsorg. Kommunalsjef i Helse og omsorg vil vere næraste overordna.Legg inn informasjon om stillingen Arbeidsoppgåver– Medisinskfagleg rådgjeving overfor den kommunale organisasjon– Fagleg ansvar for miljøretta helsevern, smittevern og helseberedskap– Myndigheitsoppgåver etter Lov om psykisk helsevern– Ivaretaking av andre oppgåver som i lovgjevinga… Read More »Rådgivende kommuneoverlege – Båtsfjord kommune

Barnehagelærer til Leka kommune

  • by

Tiltredelse 1.august 2021 100% BARNEHAGELÆRER, fra 1.august 2021 Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin særegne geologi fikk kommunen i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål.… Read More »Barnehagelærer til Leka kommune

Assisterende rektor til Bjarnetjønna skole

  • by

Stillingen ved Bjarnetjønna skole er ledig fra 1. august 2021, tjenestested Bjarnetjønna skole.Assisterende rektor sin stilling er delt mellom administrasjon/ledelse og undervisning. Andel administrasjon/undervisning vil kunne variere. Beskrivelse avdeling: Bjarnetjønna skole ligger i tettstedet Sandnessjøen.Det er en 5-7 skole med ca. 200 elever. Vi søker en person som: -Har samarbeidsevne og relasjonskompetanse.-Kommuniserer godt.-Kan engasjere, inspirere og følge opp den enkelte medarbeider.-Har engasjement og interesse for enkelteleven i dagens skole.-Kan være… Read More »Assisterende rektor til Bjarnetjønna skole

Kommuneoverlege med fastlegeliste – fastlønnet

  • by

Sørfold legekontor: Legekontoret er lokalisert i kommunesenteret på Straumen og er bemannet med 3 fastleger hvorav kommuneoverlegen er en av dem. Det er ca 1 time reisevei fra Bodø og 15 minutter fra Fauske. Kontoret har kommunalt ansatt hjelpepersonell tilsvarende 2,5 årsverk som disponeres av legene. Legene har fastlønn med bonusordning for egenandel fra pasienter og HELFO-refusjon. Kommunale oppgaver som fordeles mellom legene er helsestasjon, tilsyn sykehjem, faglig ansvar for… Read More »Kommuneoverlege med fastlegeliste – fastlønnet

Sykepleier – natt på Borgen sykehjem

  • by

Beskrivelse av arbeidssted Virksomhet heldøgnstjenester består av sykehjemmene Haugvoll og Borgen og Haugvoll bofellesskap.Haugvoll sykehjem har 64 sykehjemsplasser, fordelt på 4 sykehjemsavdelinger, hvorav en skjermet avdeling forpersoner med demenssykdommer. Borgen sykehjem har 70 sykehjemsplasser for personer med demenssykdommer og/eller alderspsykiatri fordelt på 4 avdelinger. Haugvoll bofellesskap er det heldøgns bemannet bofellesskap med 29 leiligheter. Vi er midt i en spennende utviklingsperiode for å tilpasse våre tjenester til morgendagens oppgaver der… Read More »Sykepleier – natt på Borgen sykehjem