Skip to content

Rektor til Lovund skole – Lurøy kommune

  • by

Mellomstor skole med 80 elever i helt unikt øysamfunn søker ny leder. Her får du muligheter og rom til å utvikle både elever, kolleger, pedagogikken og deg selv! Ønsker du å være med på å lede Lovund skole videre gjennom samarbeidslæring som pedagogisk grunnsyn og medvirke til å skape «god ballast!» for alle elever? Ser du muligheter og liker å samarbeide tverrfaglig? Liker du å sette deg inn i nye… Read More »Rektor til Lovund skole – Lurøy kommune

Planlegger, Kommunalteknikk – Trondheim kommune

  • by

Ved Kommunalteknikk er det ledig fast 100 prosent stilling som planlegger innenfor vann, avløp og renovasjon. Avdelingen har behov for å styrke kompetansen innenfor planområdet. Vil DU være med på å planlegge for morgendagens Trondheim? Trondheim har over 200 000 innbyggere og vokser med rundt 3000 årlig. Mange aktører, både offentlige og private, har store planer for byens fysiske utvikling. Det er derfor behov for god og helhetlig planlegging av… Read More »Planlegger, Kommunalteknikk – Trondheim kommune

Rådgiver landbruk – Vefsn kommune

  • by

Vefsn kommune, plan og utvikling, har fra 1. august 2022 ledig ett vikariat i 100 % stilling som rådgiver landbruk. Vikariatet er for ett år. Plan og utvikling består av byggesak, arealplan, kart/oppmåling og landbruk. Enheten har totalt 15 ansatte, med 3 stillingshjemler landbruk. Arbeidsoppgaver: Saksbehandling knyttet opp mot jord og konsesjonsloven Tilskuddsordninger i landbruket Vedlikehold av landbruksregister og digitale kartløsninger, herunder gårdskart Delta i enhetens prosjekt innenfor landbruk og… Read More »Rådgiver landbruk – Vefsn kommune

Pedagogisk leder – Nesøy barnehage, Rødøy kommune

  • by

Rødøy kommune er kystkommunen under polarsirkelen, med ca. 1 250 innbyggere. Kommunen dekker et stort område, fra øysamfunnet Myken ut mot Vestfjorden til Nordfjorden under Svartisen. Bosetningen fordeler seg på de største øyene og på fastlandet. Kommunen knyttes sammen av ferge- og hurtigbåtsamband. Vi har daglig forbindelse med Bodø og Sandnessjøen med Nordlandsekspressen. På fastlandet er fylkesvei 17 kommunikasjonsåren gjennom kommunen. I Rødøy kommune er det rikelig med hav og… Read More »Pedagogisk leder – Nesøy barnehage, Rødøy kommune

Fagarbeider/assistent ved Rødøy skole/SFO

  • by

FAGARBEIDER/ASSISTENT VED RØDØY SKOLE/ SFO (skolefritidsordning) Mulighet for utvidelse av stilling Rødøy kommune er kystkommunen under polarsirkelsen. Kommunen dekker et stort område, fra øysamfunnet Myken ut mot Vestfjorden til Nordfjorden under Svartisen. Bosetningen fordeler seg på de største øyene og på fastlandet. Kommunen knyttes sammen av ferge- og hurtigbåtsamband. Vi har daglig forbindelse med Bodø og Sandnessjøen med Nordlandsekspressen. På fastlandet er fylkesvei 17 kommunikasjonsåren gjennom kommunen. I Rødøy kommune… Read More »Fagarbeider/assistent ved Rødøy skole/SFO

Fagarbeider/assistent ved Tjongsfjord skole – Rødøy kommune

  • by

Rødøy kommune er kystkommunen under polarsirkelsen. Kommunen dekker et stort område, fra øysamfunnet Myken ut mot Vestfjorden til Nordfjorden under Svartisen. Bosetningen fordeler seg på de største øyene og på fastlandet. Kommunen knyttes sammen av ferge- og hurtigbåtsamband. Vi har daglig forbindelse med Bodø og Sandnessjøen med Nordlandsekspressen. På fastlandet er fylkesvei 17 kommunikasjonsåren gjennom kommunen. I Rødøy kommune er det rikelig med hav og fjell. Mulighetene for å dyrke… Read More »Fagarbeider/assistent ved Tjongsfjord skole – Rødøy kommune

Sykepleier 100% fast ved Hjemmetjenesten sone Lensvik

  • by

Orkland oppstod som en fugl føniks 1. januar 2020 etter sammenslåingen av Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord. Vakkert svøpt sørvest i Trøndelag, sør for Trondheimsfjorden, er vi den femte største kommunen i fylket. Vi har vakker kyst, flotte fjell og en unik historie og kultur tuftet på vikingtida, industrieventyr og en særegen evne til omstilling og innovasjon.    Hjemmetjenesten i Orkland har ledig stilling ved sone Lensvik. Dette innebærer… Read More »Sykepleier 100% fast ved Hjemmetjenesten sone Lensvik

Fullstack-utvikler innen fagområde geomatikk – Trondheim kommune

  • by

Ved Enhet for kart og arkitektur er det fra 1. september 2022 ledig en fast 100 prosent stilling som fullstack-utvikler. Vil du være med på å forme fremtidens kommune? Vi har behov for en allsidig fullstack-utvikler til vårt geodatamiljø, som vil være med på å utvikle nye tjenester for kommunens 210.000 innbyggere og 15.000 ansatte. Enheten forvalter kart- og eiendomsdata og jobber for at stedfestet informasjon blir brukt innovativt og… Read More »Fullstack-utvikler innen fagområde geomatikk – Trondheim kommune

Rektor/einingsleiar til Åseral barne- og ungdomsskule

  • by

Vil du være med å videreutvikle oppvekstarenaene for barn og unge i Åseral kommune som rektor/einingsleiar Åseral barne- og ungdomsskule? På Åseral barne- og ungdomsskule vil du som rektor leie ca. 110 elever og 30 tilsette, inkludert nyankomne minoritetsspråklege elevar. Elevmiljøet er godt og inkludarende. Vi håper at du òg er oppteken av å skape gode relasjoner og vil forsterke våre fellesskapsopplevingar mellom anna gjennom elevmedverknad.  Åseral barne- og ungdomsskule har… Read More »Rektor/einingsleiar til Åseral barne- og ungdomsskule

Sykepleierstillinger med bonuslønn – Nordkapp kommune

  • by

2. gangs utlysning Om stillingene Nordkapp kommune har ledig flere, og minst tre, 100 % stillinger som sykepleier. Stillingene er faste og det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Din kompetanse er etterspurt hos oss uansett om du er nyutdannet eller om du har mange års erfaring som sykepleier.  Vi tilbyr en bonuslønn på kr. 60 000,-. Bonuslønnen er en engangsutbetaling og gjelder kun for søkere som blir ansatt etter denne utlysningen. Du vil også få en minimumsavlønning med 10 års ansiennitet… Read More »Sykepleierstillinger med bonuslønn – Nordkapp kommune