Skip to content

Virksomhetsleder ved Biri tilrettelagte tjenester – Gjøvik kommune

  • by

Beskrivelse av arbeidsstedet: Tilrettelagte tjenester gir tjenester til yngre personer med ulike funksjonsnedsettelser og består av i alt 12 virksomheter. Virksomhetslederstillingen som er ledig er tilknyttet Biri omsorgssenter, og er en av to virksomheter i tilrettelagte tjenester ved dette omsorgssenteret. Virksomheten består av en samlokalisert bolig for personer med ulike funksjonsnedsettelser som ligger integrert i et boligområde sentralt i Biri. Brukegruppa har et variert funksjonsnivå og ulik grad av tverrfaglig… Read More »Virksomhetsleder ved Biri tilrettelagte tjenester – Gjøvik kommune

Avdelingsleder ved norskavdelingen ved Ålesund voksenopplæring

  • by

Ålesund voksenopplæring har ledig 100 prosent stilling som avdelingsleder, fra 01.08.2024. På grunn av stor økning i antall deltakere, utvider vi fra én til to avdelingsledere ved norskavdelingen. Dersom deltakerantallet på norskavdelingen på sikt går ned, vil 50 prosent av stillingen bli omgjort til undervisning. Det foregår undervisning på skolen 47 uker i året, og vi har undervisning både på dagtid og kveldstid. Ålesund voksenopplæring har i dag 70 ansatte… Read More »Avdelingsleder ved norskavdelingen ved Ålesund voksenopplæring

Lærere – Hov ungdomsskole, Ringerike kommune

  • by

Vi har ledige stillinger ved Hov ungdomsskole fra 01.08.24 Hov ungdomsskole har skoleåret 2024-2025 ca. 310 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn. Til vanlig har vi tre paralleller per årstrinn. Kommende skoleår utvider vi til fire klasser på alle årstrinn og øker derfor bemanningen. Vi flyttet inn i nytt skolebygg i mars 2023 og gleder oss over hvilke nye muligheter ny arealtenkning har for læringsarbeid.Vi er en mangfoldig byskole,… Read More »Lærere – Hov ungdomsskole, Ringerike kommune

Rektor til Rotnes skole – Nittedal kommune

  • by

Rotnes skole er en tre- og fire parallell barneskole med i overkant av 470 elever. Totalt bidrar over 60 ansatte til elevenes faglige og sosiale læring og utvikling på skole og i SFO. Skolen ligger i et vekstområde og det forventes at elevtallet øker i årene som kommer.Skolens ledelse består av rektor og tre inspektører. Vi søker en rektor som er en dyktig relasjonsbygger, som bidrar aktivt til trygg styring… Read More »Rektor til Rotnes skole – Nittedal kommune

Tjenesteleder – Langtidsavdelingen, Vadsø kommune

  • by

Opplysninger om enheten Vadsø kommune helse, rehabilitering og omsorg (HRO) søker etter tjenesteleder til Langtidsavdelingen som pr i dag omfatter Bo og omsorg, sykehjemmet og Vidjeveien.Sykehjemmet er nytt fra 2023, med totalt 19 plasser. Bo og omsorg har totalt 34 leiligheter og Vidjeveien bofellesskap har 10 leiligheter. Alle enheter er døgnbemannet, og har tatt i bruk ulike verktøy innenfor velferdsteknolog. Opplysninger om stillingen Tjenesteleder skal sikre riktig kapasitet og kvalitet på… Read More »Tjenesteleder – Langtidsavdelingen, Vadsø kommune

Inspektør til Kippermoen ungdomsskole – Vefsn kommune

  • by

Vi søker inspektør i 100% stilling med tiltredelse 01.08.24. Stillingen er tillagt 40% undervisning og 60% ledelse. Skolen har i overkant 400 elever og ligger fint plassert i nærhet til idrettshall og friluftsområde. Skolens ansatte er utviklingsorienterte og arbeider systematisk med skoleutvikling. Faglige satsinger ved skolen framover vil være inkluderende læringsmiljø og ledelse. Skolen har tatt i bruk nettbrett som verktøy i undervisningen for alle elever. Arbeidsoppgaver/ansvarsområder Herunder: Andre arbeidsoppgaver… Read More »Inspektør til Kippermoen ungdomsskole – Vefsn kommune

Lege ved Lilletorget legekontor/dagberedskap – Sarpsborg legevakt – Sommervikar

  • by

Vi søker etter ferievikar ved Lilletorget legekontor som også innebærer beredskap legevakt på dagtid i Sarpsborg kommune. Team legevakt består av legevakten for Sarpsborg og Rakkestad, Lilletorget legekontor med diabetes- og sårpoliklinikk i tillegg til  vaksinasjons- og smittevernkontor. Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer fastlegeoppgaver ved Lilletorget legekontor samt legevaktsberedskap på dagtid.Avdeling legevakt har godt utstyrt legevaktsbil som benyttes av beredskapslege på beredskapdager. Sykepleier med bilansvar følger med når det er formålstjenlig.Ansatte i Sarpsborg… Read More »Lege ved Lilletorget legekontor/dagberedskap – Sarpsborg legevakt – Sommervikar

Sykepleier til Persaunet helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

  • by

Har du lyst til å jobbe hos oss? Persaunet helse- og velferdssenter søker etter sykepleier til en fast 100 prosent stilling, turnus dag/kveld med arbeid i snitt hver tredje helg. Du får en egen mentor som vil følge deg opp det første året. Vi har eget kompetanseforum for sykepleiere, hvor vi blant annet tar opp rutiner, samarbeid, etisk refleksjon, legemiddelhåndtering, Livsglede og  informasjon fra sykehjemslege. Vi har egen sykehjemslege i… Read More »Sykepleier til Persaunet helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

Helsefagarbeidere – Persaunet helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

  • by

Ved Persaunet helse- og velferdssenter har vi ledig to faste 100 prosent stillinger som helsefagarbeider. Stillingene er knyttet til dag- og kveldsvakter og i snitt hver tredje helg. Persaunet helse- og velferdssenter har 96 sykehjemsplasser fordelt på fire avdelinger, og har vært i drift siden januar 2017. Bygget framstår som nytt, med moderne lokaler og utstyr. Egen bydelskafè, sansehage, trimrom og sykkelparkering. I tillegg har vi stor takterrasse som kan… Read More »Helsefagarbeidere – Persaunet helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

Sykepleier – Havsteinekra helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

  • by

Ved Havsteinekra helse- og velferdssenter er det ledig en fast 100 prosent stilling som sykepleier i vår omsorgsbolig. Stillingen inngår i turnus. Havsteinekra omsorgsbolig består av ti leiligheter tilrettelagt for døve og døvblinde. Søker må inneha kompetanse i tegnspråk. Som sykepleier hos oss jobber du i et velfungerende team med sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Du har ansvar for kliniske vurderinger, utførelse av ulike sykepleieprosedyrer, legemiddelhåndtering og veiledning av kolleger og studenter.… Read More »Sykepleier – Havsteinekra helse- og velferdssenter, Trondheim kommune