Sykepleier vikariat 60% – Birkenes kommune

  • by

Hjemmesykepleien er en del av Enhet hjemmetjenester i Birkenes kommune. Hjemmesykepleien yter lovpålagte tjenester til hjemmeboende i egne hjem og i heldøgns- omsorgsboliger. Vi søker etter sykepleier som har lyst til å være med å utvikle våre tjenester. Vårt mål er at hver enkelt skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Vi søker deg som har faglig engasjement og er opptatt av god omsorg… Read More »Sykepleier vikariat 60% – Birkenes kommune

Sykepleier 100% – Birkenes kommune

  • by

Hjemmesykepleien er en del av Enhet hjemmetjenester i Birkenes kommune. Hjemmesykepleien yter lovpålagte tjenester til hjemmeboende i egne hjem og i heldøgns- omsorgsboliger.Vi søker en sykepleier som har lyst til å være med å utvikle våre tjenester. Vårt mål er at hver enkelt skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Vi søker deg som har faglig engasjement og er opptatt av god omsorg og… Read More »Sykepleier 100% – Birkenes kommune

Helsefagarbeider – Birkenes kommune (26%)

  • by

Vi utvider og har behov for ny medarbeider.Vi har ledige stilling som helsefagarbeider med hver 3.helg og noen ukedagvakter. Hjemmesykepleien er en del av Enhet hjemmetjenester i Birkenes kommune. Vi tilrettelegger for at innbyggerne kan bo lengst mulig hjemme. I hjemmesykepleien jobber det sykepleiere og helsefagarbeider. Vi vektlegger at våre pasienter skal oppleve respekt, trygghet og forutsigbarhet i tjenesten Startdato 01.08.20 Arbeidsoppgaver – Gi tjenester etter gjeldene vedtak, dokumentere samt… Read More »Helsefagarbeider – Birkenes kommune (26%)

Helsefagarbeidere – helgestillinger, Birkenes kommune

  • by

Vi utvider og har behov for nye medarbeidere.Vi har ledige 6 ulike helgestillinger som helsefagarbeidere på ca 12%, med arbeid hver 3.helg. Sykepleiestudenter og vernepleiestudenter kan også søke på stillingene. Hjemmesykepleien er en del av Enhet hjemmetjenester i Birkenes kommune. Vi tilrettelegger for at innbyggerne kan bo lengst mulig hjemme. I hjemmesykepleien jobber det sykepleiere og helsefagarbeider. Vi vektlegger at våre pasienter skal oppleve respekt, trygghet og forutsigbarhet i tjenesten.… Read More »Helsefagarbeidere – helgestillinger, Birkenes kommune

Ledig stilling som lærer innen Elkraft

  • by

Chr. Thams fagskole har ledig stilling som lærer innen Elkraft (3. gangsutlysning) Chr. Thams fagskole tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning med fordypninger på deltid innen tekniskefag, helsefag og landbruksfag. Skolen har ca. 250 studenter og ca. 20 ansatte ved fagskolen. Chr. Thams fagskole er samlokalisert med Meldal videregående skole, og blir en del av Trøndelag høyere yrkesfagskole fra 1.8.2020. For mer informasjon om skolen henvises det til vår hjemmeside http://www.thamsfagskole.no/ Vi… Read More »Ledig stilling som lærer innen Elkraft

Virksomhetsleder for Helsestasjonen i Kragerø kommune, 2. gangsutlysning

  • by

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er for tiden organisert i kommunalområde Oppvekst der også skole, barnehage, barneverntjeneste, kompetanse og integrering og PPT er organisert. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Kvalifikasjoner: Off. godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier Norsk autorisasjon Ledererfaring er ønskelig Personlige egenskaper: Personlig egnethet blir tillagt stor vekt. Vår nye virksomhetsleder har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, er fleksibel og kan motivere ansatte, kan jobbe selvstendig, ta beslutninger og gjennomføre… Read More »Virksomhetsleder for Helsestasjonen i Kragerø kommune, 2. gangsutlysning

Daglig leder til Nordmøre Krisesenter IKS

  • by

Nordmøre Krisesenteret gir tilbud til personer som har vært/er utsatt for vold i nære relasjoner, jf. Krisesenterloven §2. Det omfatter et helårs/heldøgns botilbud, dagtilbud og telefontilbud, samt oppfølging i reetableringsfasen. Senteret er et interkommunalt selskap eid av kommunene Averøy, Aure, Kristiansund, Smøla og Tingvoll. Arbeidssted er Kristiansund. Nordmøre Krisesenter IKS er lokalisert i Tempoveien 23. Daglig leder vil ha arbeidstid på dagtid. Arbeidsoppgaver: Ansvaret for den daglige driften– Utarbeide budsjett,… Read More »Daglig leder til Nordmøre Krisesenter IKS